BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczak Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena działań na rzecz pracowników w ramach zarządzania społecznie odpowiedzialnego w sektorze MŚP
The Assessment of Activities for Employees Within the Framework of Socially Responsible Management in the SME Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 177-189, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Interesariusze
Corporate Social Responsibility (CSR), Small business, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena działań podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru praktyk pracowniczych. W części pierwszej opracowania przedstawiono istotę koncepcji CSR. W drugiej części opisano znaczenie obszaru pracowniczego w koncepcji społecznej odpowiedzialności. Część trzecia stanowi przedstawienie wyników badań empirycznych w obszarze działań, podejmowanych przez MŚP w Polsce, na rzecz pracowników organizacji. Realizowane badania miały charakter badań ankietowych oraz wywiadów bezpośrednich. Zebrane wyniki umożliwiły wskazanie najczęściej stosowanych wobec pracowników praktyk zaliczanych do grupy społecznie odpowiedzialnych, a także wskazanie, w odniesieniu do nich, obszarów doskonalenia w powyższym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify and evaluate the activities undertaken by small and medium enterprises in the area of corporate social responsibility, with particular emphasis on the area of employee apprenticeship. The first part of the study presents the essence of the CSR concept. The second part describes the importance of the employee area in the concept of social responsibility. The third part presents the results of empirical research in the area of activities undertaken by SMEs in Poland for the benefit of employees of the organization. The research was conducted as a survey and direct interview. The collected results made it possible to identify the most frequently used practices for employees in the socially responsible group, as well as to indicate, in relation to them, areas of improvement in the above-mentioned scope.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. As biznesu 2018 (2018.10.18). Available online http://asbiznesu.pl/obszary-csr/.
 3. Dlaczego warto być firmą zaangażowaną społecznie? (2015.05.13). Available online http://www.centrumwiedzy.komrel.net/cw/index.php?sm=85&ca=593&al=dd1.
 4. Fabisiak, R. (2015.05.13). Pracownik potrzebny w CSR. Puls Biznesu. Available online https://www.pb.pl/pracownik-potrzebny-w-csr-784385.
 5. Farahmand, N. (2011). Social Responsibility of Organizational Management. Management, 1, 1, 25-34, doi: 10.5923/j.mm.20110101.03.
 6. ISO 26000:2010, Guidance on Social Responsibility. Genewa: International Organization for Standardization.
 7. Kaźmierczak, M. (2017). Determinanty zarządzania społecznie odpowiedzialnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 8. KOM (2011) 681, (2011). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 9. Masoud, N. (2017). How to win the battle of ideas in corporate social responsibility: the International Pyramid Model of CSR. International Journal of Corporate Social Responsibility, 2, 4, doi: 10.1186/s40991-017-0015-y.
 10. Priyanka, J., Vishal, V., Ankur, R. (2017). Exploring the mediating role of intellectual capital and competitive advantage on the relation between CSR and financial performance in SMEs. Social Responsibility Journal, 13, 1, 1-23, https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2015-0048.
 11. Rahman, S. (2011). Evaluation of Definitions: Ten Dimensions of Corporate Social Responsibility. World Review of Business Research.
 12. Remišová, A., Búciová, Z. (2012). Measuring corporate social responsibility towards employees. Journal for East European Management Studies, 17, 3. Hampp, Mering.
 13. Sarfraz, M., Qun, W., Abdullah, M.I., Tariq, Alvi, A. (2018). Employees' Perception of Corporate Social Responsibility Impact on Employee Outcomes: Mediating Role of Organizational Justice for Small and Medium Enterprises (SMEs). Sustainability, 10, 2429, doi:10.3390/su10072429.
 14. Sharma, Y. (2013). Role of Corporate Social Responsibility in Organization. IOSR Journal of Business and Management, 13, 4, 1, www.iosrjournals.org.
 15. Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), CSR: Meeting Changing Expectations (1999), www. wbcsd.org.
 16. Tziner, A. (2013). Corporative social responsibility (CSR) activities in the workplace: A comment on Aguinis and Glavas. Journal of Work and Organizational Psychology, 29.
 17. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw Wielonarodowych (2011). Available online http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=18475, 2018.09.02.
 18. Zasady Global Compact (1999). Available online http://ungc.org.pl, 2018. 09.07.
 19. Zasady Okrągłego Stołu z Caux (1994). Available online www.cauxroundtable.org/ view_file.cfm?fileid=78, 2018.09.07.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu