BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosmacz-Chodorowska Anna (Instytut Logistyki i Magazynowania)
Tytuł
Improving Management in Favour of Defence and Security on the Basis of E-economy Tools
Usprawnianie zarządzania na rzecz obronności i bezpieczeństwa w oparciu o narzędzia e-gospodarki
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 231-241, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Elektroniczna Wymiana Danych, Bezpieczeństwo danych, Obronność, Bezpieczeństwo narodowe
Electronic Data Interchange (EDI), Data security, Defences, National security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efektywne zarządzanie, szczególnie na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności, wymaga integracji procesów gospodarczych, w tym logistycznych i uzyskania dodatniego efektu synergii. Kluczową sprawą dla integracji i doskonalenia zarządzania każdą firmą i organizacją staje się dostęp do coraz większej liczby danych, możliwość ich przetwarzania oraz współdzielenia ich z partnerami. W praktyce gospodarczej w tym celu stosuje się dwa podstawowe narzędzia e-gospodarki: automatyczną identyfikację (ADC) oraz Elektroniczną Wymianę Danych (EDI), według globalnego systemu standardów GS1.(abstrakt oryginalny)

Effective management, particularly the one favouring broadly-understood security and defence, requires the integration of economic processes, including the processes referring to logistics, and the occurrence of a positive synergy effect. Access to an increasing amount of data, as well as the possibility to process them and share them with partners, is becoming a crucial matter in terms of integrating and improving management at every company and organisation. Economic practice refers to two basic tools of e-economy for that purpose: automatic data capture (ADC) and electronic data interchange (EDI), which are compliant with the global system of standards, GS1.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Decision no. 3/MON of the Minister of National Defence of 3 January 2014 on guidelines specifying the requirements of marking products supplied to the Ministry of National Defence with bar codes. Official Journal of the Minister of National Defence of 7 January 2014, item 11.
  2. Hałas, E., Kosmacz-Chodorowska, A. (2014). ADC i EDI jako efektywne technologie logistyczne podwójnego zastosowania. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, 314-326, Warszawa: PWE.
  3. Hałas, E., Kosmacz-Chodorowska, A. (2015). Military supplies coding according to GS1 - good business practices and their implementation in the polish armed forces. Global supply chain standards and solutions in practice of national defence of Visegrad (V4) countries. Budapest: National University of Public Service (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), 85-121.
  4. Harps, L.H. (2005). From Factory to Foxhole: The Battle for Logistics Efficiency, http://www.inboundlogistics.com/cms/article/from-factory-to-foxhole-the-battle-for-logistics-efficiency/.
  5. Kosmacz-Chodorowska, A. (2015). Wdrażanie kodów kreskowych w wojsku - współ-praca z dostawcami. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5. Warszawa, PWE, 334-354.
  6. Kosmacz-Chodorowska, A. (2016). Znaczenie ustandaryzowanego znakowania opakowań dla integracji i doskonalenia łańcucha logistycznego. In W. Wasiak (ed.), Opakowania w łańcuchu dostaw. Wybrane problemy. Warszawa, PIO, 133-157.
  7. Kosmacz-Chodorowska, A. (2017). Interoperacyjność standardów i rozwiązań w zakresie usprawniania logistyki łańcuchów dostaw gospodarki cywilnej i wojskowej z wyko-rzystaniem systemów automatycznej identyfikacji. Lecture made at 6th International Scientific Conference in Logistics, FORUM 2017, Poznań.
  8. Kosmacz-Chodorowska, A. (2017). Interoperacyjność systemów logistycznych auto-matycznej identyfikacji na świecie i w praktyce Sił Zbrojnych RP. Problemy Jakości, 8, Warszawa: PWE, 11-17.
  9. Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie (2012). Poznań: Biblioteka Logistyka
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu