BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipińska Justyna (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Media Reporting of Terrorism a Sense of Security
Medialny przekaz terroryzmu a poczucie bezpieczeństwa
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 281-293, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Terroryzm, Media
Security, Terrorism, Media
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Akty terroryzmu są powszechne w mediach. Taka sytuacja sprawia, że opinia publiczna coraz częściej odczuwa stan niepokoju i niepewności. Dla mediów taki stan rzeczy jest oczywiście korzystny. Ale to rodzi pytanie o wpływ takich działań na społeczeństwo.(abstrakt oryginalny)

Acts of terrorism are commonplace in the media. This situation makes the public increasingly feels the state of anxiety and insecurity. For media such state of affairs is clearly beneficial. But this raises the question of the impact of such activities to the public.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białek, T. (2005). Terroryzm. Manipulacja strachem. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 2. Czepik, D. (12.10.2012). Terroryzm w mediach, główne problemy, http://www.psz.pl/Dorota-Czepik-Terroryzm-w-mediach-glowne-problemy/Str-2.
 3. Goban-Klas, T., Lipnik, W. (1999). Komunikowanie masowe. W Z. Bokszański (red.), Encyklopedia socjologii (ss. 40-40) Warszawa: Oficyna Naukowa.
 4. Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Hoffman, B. (1999). Oblicza terroryzmu. Warszawa: Wyd. Politeja.
 6. Hoffman, B. (30.05.2009). A Form of Psychological Warfare. http://usinfo.state.gov.
 7. Liedel, K. (30.10.2012). Wolne media a terroryzm, http://www.liedel.pl/?p=57).
 8. NATO (21.11.2011), http://www.nato.int/docu/review/2008/07/VID_JAMIE_SHEA/PL/ index.htm.
 9. Opinie o bezpieczeństwie narodowym (Raport nr BS/18/2014) (2014). Warszawa: Wyd. Centrum Badań Społecznych.
 10. Otlowski, T. (31.10.2012). Psychologiczne aspekty terroryzmu, http://www.psz.pl/tekst-20770/Tomasz-Otlowski-Psychologiczne-aspekty-terroryzmu.
 11. Poczucie zagrożenia terroryzmem oraz akceptowane działania zwiększające bezpie-czeństwo obywateli (Raport nr BS/144/2005) (2005). Warszawa: Wyd. Centrum Badań Społecznych.
 12. Rola instytucji rządowych i samorządowych w zakresie informowania obywateli o zagrożeniach terrorystycznych (Raport nr BS/163/2010) (2010). Warszawa: Wyd. Centrum Badań Społecznych.
 13. Terroryzm w erze nowych mediów (30.10.2012), http://media.wp.pl/kat,1022939,page,4, wid,8103846,wiadomosc.html.
 14. United Nations (2012). The use of the Internet for terrorist purposes. New York: The United Nations Office on Drugs and Crime.
 15. Zagrożenie terroryzmem (Raport nr BS/127/2016) (2016). Warszawa: Wyd. Centrum Badań Społecznych.
 16. Zagrożenie terroryzmem (Raport nr BS/78/2013) (2013). Warszawa: Wyd. Centrum Badań Społecznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu