BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśloch Piotr (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
The Management of a Dysfunctional States in the Aspect of Contemporary Threats of Illegal Immigration
Zarządzanie państwami dysfunkcyjnymi w aspekcie współczesnych zagrożeń związanych z nielegalną imigracją
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 295-305, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Imigracja, Migracja nielegalna, Zarządzanie państwem
Immigration, Illegal migration, State management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zatytułowany "Zarządzanie państwami dysfunkcyjnymi w aspekcie współczesnych zagrożeń związanych z nielegalną imigracją" ma na celu określenie, czym są tak zwane państwa dysfunkcyjne, wskazując na specyficzne cechy i problemy związane z procesem zarządzania nimi. Jest to tym ważniejsze, że - według autora - państwa dysfunkcyjne są początkiem współczesnych problemów w Europie i na świecie, dotyczących na przykład terroryzmu lub nielegalnej imigracji. Druga część artykułu wskazuje na kluczowe zagrożenia dla państw demokratycznych spowodowane nielegalną imigracją, wynikające m.in. z niewłaściwego zarządzania (braku zarządzania) państwami dysfunkcyjnymi.(abstrakt oryginalny)

The article entitled "The management of a dysfunctional states in the aspect of contemporary threats of illegal immigration" aims to determine what the so-called dysfunctional states are, indicating specific features and problems related to their management. This is all the more important because - according to the author - dysfunctional states are the beginning of contemporary problems in Europe and the world concerning, for example, terrorism or illegal immigration. The second part of the article points to the key threats to democratic states caused by illegal immigration, which results, among others, from improper management (lack of management) of dysfunctional states.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz, B. (2002). Pokój i "niepokój" na progu XXI wieku. Warszawa: Wyd. Dom Wydawniczy Bellona.
 2. Bieleń, S. (2006). Państwa upadłe. Organizacja Narodów Zjednoczonych: Bilans i perspektywy. Warszawa: Wyd. Scholar.
 3. Cohen, S.B. (2009). Geography of international Relations. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Cooper, R. (2005). Pękanie granic: Porządek i chaos w XXI wieku. Poznań: Wyd. Media i Rodzina.
 5. Fukuyama, F. (2005). Budowanie państwa; władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Poznań: Wyd. Media i Rodzina.
 6. Ghani, A., Lockhart, C. (2008). Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding A Fractured Word. New York: Oxford University Press.
 7. Gunther, J. (1958). Afryka od wewnątrz. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza.
 8. Kłosowicz, R. (2013). Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Kuźniar, R. (2005). Polityka i siła: Studia strategiczne - zarys problematyk. Warszawa: Wyd. Scholar.
 10. Lacoste, Y. (2010). Geopolityka Śródziemnomorza. Warszawa: Wyd. Dialog.
 11. Leszczyński, T. (2015). Bezpieczeństwo Europy - aspekty geopolityczne. Kraków: Wyd. Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 12. Maśloch, P. (2017). Nielegalna imigracja zagrożeniem dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Warszawa: Wyd. P. Maśloch.
 13. Potocki, R., Kocoń, M. (2006). Państwo dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym. Warszawa: Wyd. Aspra - Jr.
 14. Wilkin, J. (2004). Globalizacja - moje nadzieje i obawy. Warszawa: Wyd. Res Publica Nova.
 15. Wyciechowska, I. (2016). Bezpieczeństwo europejskie. Warszawa: Wyd. Scholar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu