BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowodziński Paweł (Politechnika Częstochowska), Herbuś Iwona (Politechnika Częstochowska), Herbuś Aneta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Unemployment as a Challenge for Local Self-government Unit on the Example of City of Częstochowa
Bezrobocie jako wyzwanie dla jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Częstochowa
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 307-316, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Aktywizacja rynku pracy
Labour market, Unemployment, Local government units, Labour market activation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza problemu bezrobocia we współczesnych samorządach na przykładzie miasta Częstochowa . Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego to długi i złożony proces, wymagający wiedzy i zaangażowania. Miasta są często porównywane do organizacji, podejście takie ma zarówno zalety jak i wady. Bezrobocie jest ważnym problem, który zostaje nierozwiązany. Ma to negatywny wpływ na jednostki a w konsekwencji na całe wspólnoty, zwłaszcza jeśli poziom bezrobocia jest wysoki. W artykule zostały zaprezentowane przykłady działań podejmowanych przez samorząd w celu aktywizacji rynku pracy w Częstochowie.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is analysis of the problem of unemployment in contemporary self-governments on the example of city of Częstochowa. Local government unit management is a long and composed process, which requires knowledge and involvement. Cities are compared to the organization very often, it has both advantages and disadvantages. Unemployment is an important problem which remains unresolved. It has a negative impact on entities, and consequently affected on the entire common, especially if the level of unemployment is significant. In article was presented examples of actions undertaken by self-government in order to activate of the labor market in Częstochowa.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt, Ł., Hryniewska, A., Kukulak-Dolata, I., Rokicki, B. (2012). Bezrobocie - między diagnozą a działaniem.
 2. Bieńkowska, J. (2014). Problemy kształtowania sytuacji pracy w warunkach niepewności. W D. Walczak-Duraj, Ł. Kutyło (red.), Nowe formy pracy i zatrudnienia w perspektywie humanistycznej. Humanizacja Pracy, 1. Płock.
 3. Gogolewska, J. (2000). Regulowanie rynku pracy. W B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza. Warszawa: PWN.
 4. http://rynekpracy.org/x/307978, 15.07.2017.
 5. http://terazlepszapraca.czestochowa.pl/, 09.07.2017.
 6. http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=9205, 12.07.2017.
 7. http://www.pup.czestochowa.pl/statystyka (read-out: 09.07.2017)
 8. Macełko, M. (2014). Specyfika zarządzania miastem - kilka uwag. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 76.
 9. Noworól, A. (2011). Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne. W B. Kożuch, C. Kochalski, Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer Business.
 11. Śmilgin, M. (2006). Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8. Uniwersytet Rzeszowski.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu