BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olkiewicz Marcin (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Management Systems as a Guarantee of Quality Assurance
Systemy zarządzania gwarancją bezpieczeństwa jakości
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 317-332, bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Jakość, Bezpieczeństwo, System zarządzania jakością
Processing management, Quality, Security, Quality management systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest badanie związków, że jakość, w ramach znormalizowanych systemów zarządzania, oddziałuje na bezpieczeństwo, które stanowi jeden z głównych elementów funkcjonowania i rozwoju. W opracowaniu starano się wykazać, korelację jakości i bezpieczeństwa, która bezpośrednio wpływa na poprawę efektywności podejmowanych działań, zgodnych z przyjętą strategią oraz wizją organizacji. W ramach przeprowadzonych badań stwierdza się, że znormalizowane systemy zarządzania mają na celu doskonalenie i utrzymanie jakości, a zachowane bezpieczeństwo pozwala je osiągnąć. Szczególnie uwidacznia się zjawisko to w procesie planistycznym oraz realizacji. Uzyskane dane w ramach przeprowadzonej ankietyzacji z ponad 1600 podmiotów potwierdzają hipotezę, że bezpieczeństwo stanowi ważny kształtowania jakości, w ramach znormalizowanych systemów zarządzania.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to study compounds, that quality, as part of standardised management systems, affects safety, which is one of the primary elements for the functioning and development of an organisation. In the presented paper many attempts were made to indicate that quality is closely connected to safety, and as part of standardised management systems, significantly affects the improvement of the effectiveness of actions undertaken, consistent with the adopted strategy and the vision of an organisation. The conclusions from the conducted research state that standardised management systems are aimed at improving and maintaining quality as well as the fact that maintained safety allows to achieve it. The research results are part of a multi-aspect analysis of the Central Pomeranian entrepreneurship used to build models of quality shaping in organisations within the qualitative foresight framework. Obtained results, from more than 1,600 entities, confirm the hypothesis that safety is an important element of quality development under standardised management systems.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamsen, E.B., Pettersen, K., Aven, T., Kaufmann, M., and Rosqvist, T. (2017). A framework for selection of strategy for management of security measures. Journal of Risk Research, 20, 3, 404-417, doi: 10.1080/13669877.2015.1057205.
 2. Antoshin, V.A., and Yershov, Y. (2015). Management issues of regional development in the field of national security of the Russian Federation and the United States. A Comparative Analysis, Management, 36, 5, 1-10.
 3. Baldzhy, M.D. (2017). Economic risks management in projects of development and environmental & economic security. Economic Processes Management, 2, 56-62.
 4. Barafort, B., Mesquida, A., and Mas, A. (2017). Integrating risk management in IT settings from ISO standards and management systems perspectives. Computer Standards & Interfaces, 3, 54, 176-185, doi: 10.1016/j.csi.2016.11.010.
 5. Bielous, N., and Sopko, V. (2016). Implementation of the results phase of the estimation system of the economic security of enterprises. Research Papers of the Wroclaw University of Economics, 434, 27-37.
 6. Bilyk, R. (2016). Sector-specific structure of the regional economy as a factor of elevation of risks to its economic security. USV Annals of Economics & Public Administration, 16, 21-27.
 7. Borys, T., and Rogala, P. (red.) (2007). Quality and environmental management systems. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 8. Cholez, H., and Girard, F. (2014). Maturity assessment and process improvement for information security management in small and medium enterprises. Journal of Software: Evolution & Process, 26, 5, 496-503, doi: 10.1002/smr.1609.
 9. Ciobanu, B., and Toader, C. (2016). Development and implementation of management integrated systems for quality, environment, health and occupational security (misqehos). Managerial Challenges of the Contemporary Society, 9, 2, 8-11.
 10. Dahlgaard, J.J., Kristensen, K., and Kanji, G.K. (2000). Fundamentals of quality management. Warsaw: PWN.
 11. Deb, F.H. (2015). The effects of algorithmic trading on security market quality. Journal of Trading. Spring, 10, 2, 41-53.
 12. Drewe, P. (2008). What future for Nation State or rather Nation State for the Future? In A. Kukliński, K. Pawłowski (Eds.), Futurology - The Challenges of the XXI Century. Nowy Sącz: Pub. National Louis University.
 13. Dworzecki, J., and Bąk, B. (2016). Use of selected instruments of management for the improvement of economic security in national energy sector -research report. Papers of the School of Finance and Law in Bielsko-Biała, 3, 195-228.
 14. Fallah, H.M., Murphy, F.H.; and Stohr, E.A. (2010). A methodology for improving the investment portfolio management process for the homeland security department using quality function deployment. Public Budgeting & Finance, 30, 4, 1-27, doi: https://doi.org/ 10.1111/j.1540-5850.2010.00966.x.
 15. Goreva, N., Mishra, S., Draus, P., Caputo, D. (2016). Impacts of Organizational Structure and Business Processes on Effective Security Governance in Healthcare Organizations. Proceedings for the Northeast Region Decision Sciences Institute (NEDSI).
 16. Grochowski, L., Letkiewicz, A., and Misiuk, A. (red.) (2011). Science on safety: essence, subject of research and development directions: studies and materials, 1. Szczytno: Pub. Police Academy.
 17. Grudzewski, W.M., and Hejduk, I.K. (2004). Methods of designing management systems. Warsaw: Difin.
 18. Hydyrov, A. (2017). Governance responsibilities and security and safety management systems: does corporate governance support security and safety management systems? Contemporary Readings in Law & Social Justice, 9, 2, 360-365.
 19. Kim, S., Kim, G., and French, A. (2015). Relationships between need-pull/technology-push and information security management and the moderating role of regulatory pressure. Information Technology & Management, 16, 3, 173-192, doi: https://doi.org/10.1007/ s10799-015-0217-5.
 20. Koziej, S. (red.) (2013). White Book of National Security of the Republic of Poland. Warsaw: National Security Bureau.
 21. Kuciński, K. (2010). Entrepreneurship and regional development in Poland. Warsaw: Difin.
 22. Ładysz, I. (2014). The regional dimension of economic security in the age of globalisation using the example of the lower Silesian voivodship. Papers of the Wroclaw University of Economics, 334, 118-127.
 23. Layton, P. (2015). The 2015 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review choices: grand strategy, risk management or opportunism? Defence Studies, 15, 1, 28-45, 10.1080/14702436.2014.1002286.
 24. Łuczyszyn, A., and Łuczyszyn, M. (2017). Internal safety as an element of state safety and stabilizing factor of socio-economic development processes - regional and local approach. Research Papers of the Wroclaw University of Economics, 467, 202-213.
 25. Lulewicz-Sas, A., Kobylińska, U., and Ejdys, J. (2012). Integrated quality, environmental and work safety management systems. Bialystok: Pub. House of the Białystok University of Technology.
 26. Łunarski, J. (2012). Quality management. Standards and principles. Warsaw: WNT.
 27. Nastase, M., and Irimescu, E.C. (2014). Economic efficiency of the electronic security systems in security management of commercial activities. Review of International Comparative Management, 15, 2, 146-153.
 28. Olkiewicz, M. (2015). International standards of quality management and food safety. Association of Economists of Agriculture and Agrobiznes Scientific Annals, XVII, 2, 183-188.
 29. Olkiewicz, M. (2017). Models of quality shaping in organisations within the framework of quality foresight. Koszalin: Pub. Koszalin University of Technology.
 30. Olkiewicz, M., Bober, B., Majchrzak-Lepczyk, J. (2015). Instruments of environmental protection management. Annual Set the Environmental Protection, 17, 710-725.
 31. Solodovnic, O.O. (2015). Financial and economic security of the public-private partnership: theoretical and methodological framework. Problems of Economy, 1, 133-138.
 32. Tervonen, P., Haapasalo, H., and Päkkilä, J. (2011). Contribution of integrated environment, safety, security and quality management to business excellence. Current Issues of Business & Law, 6, 1, 53-68.
 33. Yang, T., Ku, Ch., and Liu, M. (2016). An integrated system for information security management with the unified framework. Journal of Risk Research, 19, 1, 21-41, doi: 10.1080/13669877.2014.940593.
 34. Żukrowska, K., and Gręcik, M. (red.) (2006). International security. Theory and Practice. Warsaw: SGH Publishing House.
 35. Zymonik, K. (2012). Effectiveness of actions in terms of product safety liability. Papers of the Wroclaw University of Economics, 262, 432-439.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu