BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Grzegorz (Lodz University of Technology)
Tytuł
Development of the Clothing Industry in the Retail Market Against New Consumer Challenges
Rozwój branży odzieżowej na rynku detalicznym wobec nowych wyzwań konsumenckich
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 377-386, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Rynek odzieżowy, Przemysł odzieżowy, Odzież
Consumer behaviour, Clothing market, Clothing industry, Clothing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z istotnych problemów rynku odzieżowego jest duży odsetek zwrotów produktów, aż w 56% sklepów z odzieżą i obuwiem procent zwrotów kształtował się, w 2016 roku, na poziomie 10-25%. Jednym z głównych przyczyn zwrotów jest niedopasowanie wielkości produktu do wymiarów klienta. Mimo, iż na rynku funkcjonują znormalizowane oznaczenia wymiarów odzieży to bardzo często, te same oznaczenia charakteryzują się innymi parametrami w zależności od marki producenta. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja skali problemu różnych wymiarów produktów odzieżowych w opinii klientów w zależności od płci i wieku. Prawie połowa (46%) ankietowanych wykazała, że właściwy dobór rozmiaru odzieży jest dla nich problemem, w tym 16% potwierdziła to zdecydowanie. W tym aspekcie nie ma znaczenia płeć, czyli zarówno dla grupy kobiet i mężczyzn co drugi respondent zauważa tą niedogodność. Jednak determinanta w postaci czasu spędzanego w przymierzalni bez irytacji stanowi istotną statystycznie zależność od płci. 26% ankietowanych kobiet w ogóle nie irytuje się podczas przymierzania odzieży, gdzie jedynie 16% mężczyzn wykazało tą samą cechę.(abstrakt oryginalny)

In 2016, in 56% of shops with clothing and footwear, the percentage of returns was at the level of 10-25%. One of the main reasons for returns is the mismatch of product size to the customer's size. Although there are standardized clothing sizes on the market, the same marks are often characterized by other parameters depending on the manufacturer's brand. The aim of this study is to identify the scale of the problem concerning various sizes of clothing products in the opinion of customers. Almost half (46%) of respondents indicated that the right selection of clothing size is a problem for them. In this aspect, sex is not important, i.e. both for a group of women and men - every second respondent indicates this inconvenience. 26% of the surveyed women do not get angry at all when trying on clothing products, and only 16% of men showed the same feature.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barańska-Fischer, M., and Blażlak, R., and Szymański, G. (2016). Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 2. Bartkowiak, G. (2010). Kierunki rozwoju odzieży inteligentnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1(460), 18-22.
 3. Bednash, G. (2000). The decreasing supply of registered nurses: inevitable future or call to action? Journal of the American Medical Association, 283(22), 2985-2987.
 4. Caban-Piaskowska, K. (2016). Design management jako odpowiedź na wyzwania stawiane przez konsumentów przyszłości. Studia i Prace WNEiZ US, 43/3, 57-64.
 5. Fernandez, P.R. (2009). Impact of Branding on Gen Y's Choice of Clothing. The Journal of the South East Asia Research Centre for Communications and Humanities, 1(1), 79-95.
 6. Goldsmith, R.E., and Clark, R.A. (2008). An Analysis of factors Affecting Fashion Opinion Leadership and Fashion Opinion Seeking. Journal of Fashion Marketing and Management, 12(3), 308-322, https://doi.org/10.1108/13612020810889272.
 7. Grębosz, M., and Wrońska, B. (2013). Sensory Impact on the Purchase of Textile Products. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 3(99), 8-12.
 8. GUS (2017.08.21). Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2017 r. Retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/dynamika-sprzedazy-detalicznej-w-marcu-2017-r-,14,27.html, 2007.
 9. GUS (2017.08.22). Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2016 r. Retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel.
 10. GUS (2017.09.09) Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku. Retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html.
 11. Jarosz, E. (2003). Dane antropometryczne populacji osób dorosłych wybranych krajów Unii Europejskiej i Polski dla potrzeb projektowania. Prace i Materiały, 6, 1-63.
 12. Koszewska, M. (2013). A typology of Polish consumers and their behaviours in the market for sustainable textiles and clothings. International Journal of Consumer Studies, 37(5), 507-521, https://doi.org/10.1111/ijcs.12031.
 13. Manthey, E. (2017.09.07), Antropometria. Skąd się biorą rozmiary ubrań, Retrieved form http://wyborcza.pl/1,145452,18032740,Antropometria__Skad_sie_biora_rozmiary_ ubran.html.
 14. Mróz-Gorgoń, B. (2015). Polskie marki modowe w świadomości młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 3(15), 441-449.
 15. Nowak, E. (2003). Dane antropometryczne dzieci i młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej dla potrzeb projektowania. Prace i Materiały, 7.
 16. Pomykalski, P. (2013). Assessing the Impact of the Current Financial and Economic Downturn on the Textile and Apparel Industry in Poland. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 5(101), 13-18.
 17. Szot, M. (2017.08.21). Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021, Retrieved from https://www.pmrpublications.com/pdf/Handel-detaliczny-odzieza-i-obuwiem-w-Polsce-2016_promo.pdf, 2016.
 18. Thompson, J., and McLarney, C. (2017). What Effects will the Strategy Changes Undertaken by Next Plc Have on them-selves and their Competition in the UK Clothing Retail Market? Journal of Commerce & Management Thought, 8-2, 234-264. DOI: 10.5958/0976-478X.2017.00013.1.
 19. Zeb, H., and Kashif, R., and Bilal, J. (2011). Influence of Brands on Female Consumers Buying Behavior in Pakistan, International. Journal of Trade, Economics and Finance, 2(3), 71-79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu