BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wincewicz-Bosy Marta (Tadeusz Kościuszko Academy of Land Forces), Nowak Iwo (Institute of Logistics and Warehousing)
Tytuł
Logistic Networks and Globalization Challenges
Sieci logistyczne i wyzwania globalizacyjne
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 435-449, bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Logistyka, Logistyka międzynarodowa, Sieci logistyczne, Łańcuch dostaw
Logistics, International logistics, Logistic networks, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania pojęcia sieci logistyczne w kontekście analizy koncepcji sieci i logistyki jako podstawowych składowych, oraz wskazanie głównych wyzwań dla międzynarodowych sieci logistycznych wynikających ze zmian zachodzących w systemie gospodarki światowej pod wpływem globalizacji. W artykule skoncentrowano się na dwóch głównych koncepcjach. Pierwszą z nich jest analiza sieci logistycznych jako szczególnego przypadku sieci, gdzie poszczególni jej uczestnicy stanowią podmioty autonomiczne, współpracujące i konkurujące ze sobą, a sama sieć posiada dużą zmienność zarówno pod kątem fluktuacji uczestników, jak i struktury. Druga koncepcja zawęża obszar analizy do sieci logistycznych będących pochodna sieci i łańcuchów dostaw. Przyjęcie tego podejścia skutkuje ukierunkowaniem przede wszystkim na systemy kooperacji.(abstrakt oryginalny)

The objective of the article is an attempt to identify the term logistic networks in the context of the analysis of networks and logistics concept as the basic components, as well as the specification of the main challenges for international logistic networks, resulting from the changes occurring in the global economy system as a result of globalisation. The article focuses on two main concepts. The first one is the analysis of logistic networks as a special case of networks, where individual participants are autonomous, cooperating and competing entities, and the network itself has a large variability both in terms of participants' fluctuation and structure. The second concept narrows the analysis area to logistics networks that are derived from networks and supply chains. The adoption of this approach results in targeting primarily cooperation systems.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Axelsson, B., Easton, G. (1992). International Networks. A New View of Reality. London-New York: Routledge.
 2. Ciesielski, M. (2002). Logistic networks. Poznań: Poznań Academy of Economics Publishing House.
 3. Cooper, M.C., Lambert, D.M., Pagh, J.D. (1997). Supply Chain Management: More than a new Name for Logistics. The International Journal of Logistics Management, 8, 1.
 4. Czakon, W. (2012). Networks under strategic management. Warsaw: Wolters Kluwer Business Publishing House.
 5. Easton, G. (1992). Industrial Network: Review. In B. Axelsson, G. Easton, International Networks. A New View of Reality. London-New York: Routledge.
 6. Gołembska, E., Szymczak, M. (2004). International logistics. Warsaw: PWE.
 7. Gołembska, E. (2009). Logistics in international economy. Warsaw: C.H. Beck.
 8. Gulati, R., Gargiulo, M. (1999). Where Do Interorganizational Networks Come From? The American Journal of Sociology, 104, 5.
 9. Holm, D.B., Eriksson, K., Johanson, J. (1997). Business Networks and Cooperation in International Business Relationships. In P.W. Beandish, J.P. Killing, Cooperative Strategies. European Perspectives. San Francisco: The New London Press.
 10. Kisiel-Łowczyc, A.B. (1999). Contemporary Global Economics. Gdańsk: Gdańsk University Publishing House.
 11. Koźmiński, A. (1999). International management. Warsaw: PWE.
 12. Kramarz, M. (2015). Logistic networks in management sciences. Economic Studies, Scientific Papers of Katowice University of Economic, 217.
 13. Łobos, K. (2005). Network organizations. In R. Krupski, Managing an enterprise in a turbulent environment. Warsaw: PWE.
 14. Łupicka, A. (2009). Forms of market co-ordination in supply chains. Poznań: Poznań University of Economics Publishing House.
 15. Łupicka, A. (2006). The models of managing supply networks. In M. Ciesielski, Logistics in business. Warsaw: PWE.
 16. Mattson, L. (1999). Dynamics of Overlapping Networks and Strategic Actions by International Firm. In A.D. Chandler, P. Hagström, O. Solven, The Dynamic Firm. The Role of Technology, Strategy, Organizations, and Regions. Oxford University Press.
 17. Płaczek, E. (2006). International logistics. Katowice: Katowice Academy of Economic Publishing House.
 18. Porter, M. (2001). Porter about competition. Warsaw: PWE.
 19. Powell, W.W. (1990). Neither market nor hierarchy. In B.M. Staw, L.L. Cummings, Research in Organizational Behavior, 12. Greenwich: JAI Press.
 20. Private Trucking: Low Profit Giant. Dun's Review, October 1980.
 21. Ratajczak-Mrozek, M. (2009). A network approach to the internationalisation of enterprises. Marketing i Rynek, 3.
 22. Rymarczyk, J. (2010). International economic relations. Warsaw: PWE.
 23. Skowronek, C., Sarjusz-Wolski, Z. (1995). Logistics in the enterprise. Warsaw: PWE.
 24. Stigliz, J. (2006). Globalization. Warsaw: PWN.
 25. Strategor (1999). Company Management. Strategies, Structures, Decisions, Identity. Warsaw: PWE.
 26. Szołtysek, J. (2005). The main principle of logistics. Logistyka, 1.
 27. Szymczak, M. (2015). Evolution of supply chains. Poznań: Poznań University of Economics Publishing House.
 28. Szymczak, M. (2004). Logistics in the process of internationalization of enterprises. Poznań: Poznań Academy of Economics Publishing House.
 29. Szyszk, G. Logistic networks - a new dimension of logictics. The Institute of Logistics and Warehousing, www.logistyka.net.pl, 03.11.2017.
 30. Tan, K.C. (2001). A framework of supply chain management literature. European Journal of Purchasing & Supply Management, 7.
 31. Viswanadham, N., Srinivasa Raghavan, N.R. (1997). Flexibility in manufacturing enterprises. Sädhanä, 22(2).
 32. von Bertalanffy, L. (1950). An Outline of General System Theory. British Journal of Philosophy of Science, 1.
 33. Vonderembse, M.A., Uppal, M., Huang, S.H., Dismukes, J.P. (2006). Designing supply chains: towards theory development. Int. J. Prod. Econ., 100, 2.
 34. Wincewicz, M. (2000). Logistics in the management of an international enterprise. Wrocław: O. Lange Academy of Economics.
 35. Wincewicz-Bosy, M., Stawiarska, E., Łupicka, A. (2017). Contemporary challenges of supply chains. Warsaw: Texter.
 36. Wincewicz-Bosy, M. (2012). Networks of economic entities in the horse business. Wrocław: Wrocław Economic University Publishing House.
 37. Witkowski, J. (2000). Logistics in network organizations. Materials Management and Logistics, 7-8.
 38. Witkowski, J. (2010). Managing the supply chain. Concepts - experiences - procedures. Warsaw: PWE.
 39. Witkowski, J. (2003). Managing the supply chain. Warsaw: PWE.
 40. Zimniewicz, K. (1999). Contemporary concepts and methods of management. Warsaw: PWE.
 41. Zorska, A. (1998). Towards Globalisation. Transformations in transnational corporations and in global economy. Warsaw: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu