BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Michał (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Procedury budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w strukturze procesu planowania cywilnego
Procedures for the Construction of Scenarios of Adverse Events in the Structure of the Civilian Planning Process
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 451-473, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Zarządzanie bezpieczeństwem, Sytuacje kryzysowe
Security, Safety management, Crisis situations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę użyteczności zasad budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych. Weryfikacja została przeprowadzona na podstawie eksperymentu obliczeniowego przygotowanego na bazie danych dostępnych w Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego z 2015 r. Ponadto artykuł przedstawia procedury uzupełniające zasady budowy zdarzeń niekorzystnych, składające się na Integralny Model Bezpieczeństwa umożliwiający zarządzanie bezpieczeństwem rozpatrywanego zasobu w ramach procesu planowania cywilnego.(abstrakt oryginalny)

The article presents the evaluation of usefulness the principles of constructing of scenarios of unfavorable events constructing. The verification was carried out on the basis of a computational experiment prepared by using the data available in the Mazovia and Podlaskie Voivodeship Crisis Management Plan of 2015. In addition, the article presents complementary procedures of the rules of construsting unfavorable events, comprising the Integral Safety Model, which facilitates the management of the security of the resource in question as a part of the civilian planning process.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kąkol, U., Kisilowski, M., Kunikowski, G., Uklańska, A. (2016). Stan planowania cywilnego w Polsce. W M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego (s. 75-84). Kraków: GAP.
 2. Krupa, T. (2013). V.A. Gorbatov Theory of Characterization - Solutions and Examples. Foundation of Management, 3, 89-102.
 3. Krupa, T. (2015). Semiotyka kluczowych pojęć tezaurusa ciągłości działania w infra-strukturze krytycznej. Logistyka, 4, 7793-7802.
 4. Krupa, T., Ostrowska, T. (2012). Decision - Making in Flat and Hierarchical Decision Problems. Foundations of Management, 2, 23-36.
 5. Krupa, T., Ostrowska, T. (2016). Hierarchical Decision-Making Problems - Modeling and Solutions. Foundations of Management, 8, 311-324.
 6. Plan Zarządzania Kryzysowego Województwo Mazowieckie (2015). Warszawa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
 7. Plan Zarządzania Kryzysowego Województwo Podlaskie (2015). Białystok: Podlaski Urząd Wojewódzki.
 8. Surma, J. (2010). Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 9. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU 2017 poz. 209).
 10. Wiśniewski, M. (2016a). Concept of Situational Management of Safety Critical Infrastructure of State. Foundation of Management, 8, 297-310.
 11. Wiśniewski, M. (2016b). Autorska koncepcja sytuacyjnych modeli: zasobu IK, procesów podejmowania decyzji oraz szacowania ryzyka i kompensacji zagrożeń. Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", 1, 429-444.
 12. Wiśniewski, M. (2017). Weryfikacja stosowalności zasad budowy zdarzeń niekorzystnych - raport z badań. Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", 4, 321-335.
 13. Wiśniewski, M., Kisilowski, M., Marczewski, M. (2016). Zasady budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w publicznym zarządzaniu kryzysowym. W M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego (s. 97-110). Kraków: GAP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu