BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konopczak Karolina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Łożykowski Aleksander (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Efekt fiskalny uszczelniania systemu podatkowego w Polsce: próba oszacowania w zakresie podatku CIT
Strengthening of the Polish Tax System: Estimating the Impact on CIT Collection
Źródło
Ekonomista, 2021, nr 1, s. 25-55, tab., rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Luka podatkowa, Podatek dochodowy od osób prawnych, Elastyczność dochodowa, Cykl koniunkturalny
Tax gap, Corporate income tax, Income elasticity, Business cycles
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C22, C24, E32, H25, H26
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oszacowania efektu fiskalnego działań uszczelniających w zakresie podatku CIT, prowadzonych w Polsce w latach 2014-2018, tj. ich wpływu na rozmiar luki podatkowej i na dochody podatkowe. W tym celu zaproponowano ekonometryczną metodę kwantyfikacji zmian luki CIT oraz ich dekompozycji na część o charakterze cyklicznym i strukturalnym. Otrzymane wyniki wskazują, że na skutek działania czynników strukturalnych (tj. innych niż koniunkturalne) luka CIT w Polsce zmniejszyła się w latach 2016-2018 łącznie o ok. 6 mld zł, co stanowiło ponad 40% wzrostu dochodów podatkowych z tytułu CIT. W związku z niewielkim znaczeniem innych czynników, które mogły odpowiadać za strukturalne zmiany luki CIT, efekt ten z dużym prawdopodobieństwem można przypisać uszczelnieniu systemu podatkowego. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to quantify a fiscal effect of regulatory actions undertaken in Poland in the years 2014-2018 aimed at strengthening the CIT legal framework, i.e. to estimate their impact on the size of the tax gap and, consequently, on the tax revenues. For this purpose an econometric approach to the estimation of changes in the CIT gap as well as to their decomposition into cyclical and structural components is proposed. The obtained results indicate that around 40 percent of an increase in CIT revenues over the analysed period (i.e. 6 billion PLN) was of structural nature, i.e. cannot be explained either by the growth in the tax base, or the phase of the business cycle. Due to the lack of any other major changes in CIT provisions over this period of time, this increase can be attributed to improved efficiency of tax collection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajada C. (2003), Business Cycle Properties ofthe Legitimate and Underground Economy in Australia, "The Economic Record" 79(247), s. 397-411.
 2. Bierens H., Martins L. (2010), Time-varying cointegration, "Econometric Theory" 26(5), s. 1453-1490.
 3. Boschi M., d'Addona S. (2019), The Stability of Tax Elasticities over the Business Cycle in European Countries, "Fiscal Studies" 40(2), s. 175-210.
 4. Brondolo J. (2009), Collecting TaxesDuringan Economic Crisis: Challenges and Policy Options, IMF Staff Position Note 09/17, https://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0917.pdf
 5. Buckland S., Burnham K., Augustin N. (1997), Model selection: an integral part of inference, "Biometrics" 53(2), s. 603-618.
 6. Dudine R, Jalles J.T. (2018), How buoyant is the tax system? New evidence from a large heterogeneous panel, "Journal of International Development" 30(6), s. 961-991.
 7. Duran-Cabre J.M., Esteller-More A., Salvadori L. (2020), Cyclical Tax Enforcement, "Economic Inąuiry", https://doi.org/10.llll/ecin.12902
 8. Edwards A., Schwab C, Shevlin T. (2016), Financial Constraints and Cash Tax Savings, "The Accounting Review" 91(3), s. 859-881.
 9. Engle R., Granger C.W. (1987), Cointegration and error correction representation, estimation and testing, "Econometrica" 55(2), s. 251-276.
 10. Gemmell N., Hasseldine J. (2012), The tax gap: a methodological review, "Advances in Taxation" 20, s. 203-231.
 11. Jankowski J. (2019), Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych - dopuszczalność i prawne granice, Warszawa: C.H. Beck.
 12. Johansen S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, "Journal of Economic Dynamics and Control" 12(2-3), s. 231-254.
 13. Komisja Europejska (2013), Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/vat-gap.pdf
 14. Komisja Europejska (2014), Update Report to the Study to ąuantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/ taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
 15. Komisja Europejska (2015), Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States: 2015 Report, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ docs/body/vat_gap2013.pdf
 16. Komisja Europejska (2016), Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Finał Report, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/ files/2016-09_vat-gap-report_final.pdf
 17. Komisja Europejska (2017), Study and Reports on the VAT gap in the EU-28 Member States: 2017 Finał Report, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf
 18. Komisja Europejska (2018a), The Concept of Tax Gaps: Corporate Income Tax Gap Estimation Methodologies, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/flles/tg-pg-report-on-cit-gap-methodology_en.pdf
 19. Komisja Europejska (2018b), Study and Reports on the VAT gap in the EU-28 Member States: 2018 Finał Report, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/ files/2018_vat_gap_report_en.pdf
 20. Konopczak K. (2020), Modelling cyclical variation in the cost pass-through: a regime-de-pendent approach, "Przegląd Statystyczny. Statistical Review" 67(2), s. 97-113.
 21. Konopczak K. (2020), Kwantyfikacja zmian luki VAT: podejście ekonometryczne, "Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics" 302(2), s. 25-42.
 22. Koop G., León-Gonzalez R., Strachan R. (2011), Bayesian Inference in a Time Varying Cointegration Model, "Journal of Econometrics" 165(2), s. 210-220.
 23. OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS: 2015 Final Report, Paris: OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/9789264241343-en
 24. Park J., Hahn S. (1999), Cointegrating Regression with Time Varying Coefftcients, "Econometric Theory" 15(5), s. 664-703.
 25. Pesaran H.M., Timmermann A. (2007), Selection ofestimation window in thepresence of breaks, "Journal of Econometrics" 137, s. 495-510.
 26. Pesaran M.H., Shin Y. (1999), An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis, w: S. Strom (red.) Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, Cambridge: Cambridge University Press.
 27. Pesaran M.H., Shin Y., Smith R.J. (2001), Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, "Journal of Applied Econometrics" 16(3), s. 289-326.
 28. Poghosyan T. (2011),Assessing the Variability of Tax Elasticities in Lithuania, IMF Work-ing Paper 11/270.
 29. Reckon (2009), Study to quantify and analyse the VAT gap in the EU-25 Member States, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/reckon_report_ sep2009.pdf
 30. Richardson G., Taylor G., Lanis R. (2015), The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia, "Economic Modelling" 44, s. 44-53.
 31. Sancak C, Velloso R., Xing J. (2010), Tax Revenue Response to the Business Cycle, IMF Working Paper 10/71.
 32. Shin Y., Yu B., Greenwood-Nimmo M. (2014), Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework, (w:) W. Horrace, R. Sickles (red.): Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications, New York: Springer.
 33. Ueda J. (2017), The Evolution of Potential VAT Revenues and C-Efficiency in Advanced Economies, IMF Working Paper 17/158.
 34. Ueda J. (2018), Estimating the Corporate Income Tax Gap: The RA-GAP Methodology, IMF Technical Notes and Manuals, https://www.imf.org/en/Publications/TNM/Issues/2018/09/12/Estimating-the-Corporate-Income-Tax-Gap-The-RA-GAP-Methodology-45890
 35. Wilk L. (2018), Komentarz do art. 56 kodeksu karnego skarbowego, (w:) L. Wilk, J. Zagrodnik (red.): Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu