BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikulin Dagmara (Gdańsk University of Technology), Gawrycka Małgorzata (Gdańsk University of Technology)
Tytuł
Implementation of the Concept of Flexicurity in the Selected Countries of Central Eastern Europe
Wdrażanie koncepcji "flexicurity" w wybranych krajach europy środkowo-wschodniej
Źródło
Ekonomista, 2021, nr 1, s. 118-141, tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność zatrudnienia, Bezpieczeństwo socjalne, Rynek pracy, Formy zatrudnienia
Flexible employment, Social security, Labour market, Employment forms
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J08, J50
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Kraje EŚW muszą wypracować swoje własne polityki "flexicurity" (czyli elastyczności zatrudnienia połączonej z zabezpieczeniem socjalnym pracowników), biorąc pod uwagę wytyczne ogólnej polityki zatrudnienia, tradycje kulturowe i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem artykułu jest zbadanie i ocena realizacji koncepcji "flexicurity" w tych krajach na podstawie przyjętego zestawu złożonych wskaźników. Analiza obejmuje 9 krajów EŚW, a badany okres to lata 2007 i 2013. Przegląd dotychczasowych badań pokazuje, że brakuje badań uwzględniających szeroki zestaw wskaźników włączanych do syntetycznego wskaźnika "flexicurity". Ponadto nie ma publikacji porównujących elastyczność i bezpieczeństwo rynków pracy w poszczególnych krajach EŚW lub porównujących odnośne wskaźniki w różnych punktach czasowych. Ten artykuł próbuje wypełnić tę lukę. Przeprowadzona analiza syntetycznego wskaźnika "flexicurity" i jego części składowych ukazuje duże różnice w realizacji tej koncepcji w poszczególnych krajach EŚW. Rynek pracy w krajach EŚW charakteryzuje się nadal ostrymi przepisami dotyczącymi ochrony zatrudnienia, co osłabia jego funkcjonowanie. Z drugiej strony jednak kraje EŚW dokonały dużego postępu w ostatnim dziesięcioleciu we wdrażaniu aktywnej polityki rynku pracy i niestandardowych form zatrudnienia. W większości badanych krajów głównym problemem jest stosunkowo mała liczba pracowników doskonalących swe umiejętności zawodowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa materialnego pracownikom zatrudnionym na niestandardowych umowach o pracę. (abstrakt oryginalny)

The CEE countries have to create their own flexicurity policies which would take into account the employment policy guidelines, cultural traditions and socio-economic development. The aim of this article is to examine and evaluate the implementation of the flexicurity concept on the basis of the adopted set of composite indicators. The study covers 9 countries of the CEE region, and the research period covers the years 2007 and 2013. A review of previous research has demonstrated that there are no studies which would take into account a wide range of indicators included in the composite index of flexicurity. Moreover, in the case of CEE countries there is a lack of publications which would compare the degree of flexibility and security of their labour markets or studies that would compare flexicurity indicators for two different moments in time. This article tries to fill this research gap. The analysis of a composite indicator of flexicurity and its component elements shows large differences in the implementation of the flexicurity concept in the individual CEE countries. The labour market in the CEE countries is still characterized by high strictness of Employment Protection Legislation, which adversely affects the outcomes of the labour market. On the other hand, CEE countries have made great efforts in increasing the role of active labour market policies and non-standard forms of work in the last decade. In most of the countries studied the problem is still related to a relatively small share of individuals engaged in life-long learning and to ensuring the security of those working on non-standard employment contracts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Beleva I. (2010), Flexicurity in labour contract and work-time arrangements in Bulgaria and risk segments, MPRA Paper.
 2. Bendyk E. (2008), Kurs pod wiatr, "Polityka" 67.
 3. Bertozzi E, Bonoli G. (2009), Measuring Flexicurity at the Macro Level - Conceptual and Data Availability Challenges, Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe, no. 10.
 4. Bredgaard T, Larsen E, Madsen P. (2005), The flexible Danish labour market - a review, CARMA Research Paper.
 5. Brixiova Z., Egert B. (2012), Labour Market Reforms and Outcomes in Estonia, "Comparative Economic Studies" 54, pp. 103-120.
 6. Cazes S., Nesporova A. (2006), Combining flexibility and security for employment and decent work in the Western Balkans, "South-East Europe Review" 2, pp. 7-24.
 7. Eamets R. (2005), The Paradox ofthe Baltic States: Labour Market Flexibility but Protected Workers?, "European Journal of Industrial Relations" 11(1), pp. 71-90.
 8. Estonia 2020: Action Plan for 2011-2015 (2013), Tallinn.
 9. Flexicurity - perspectives andpractice (2010), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 10. Feldmann H. (2004), How Flexible Are Labour Markets in the EU Accession Countries: Poland, Hungary and the Czech Republic?, "Comparative Economic Studies" 46(2), pp. 272-310.
 11. Gaard S. (2005), Labour market regimes in Europę and labour market performance, Working Paper no. 13, Ministry of Finance.
 12. Gawrycka M., Nagucka E. (2014), Ocena realizacji koncepcji flexicurity na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, "Studia Oeconomica Posnaniensa" 2(7(268)), pp. 55-73.
 13. Groot AJ. de, Paul J.E. (2010), Labour Market Effects ofFlexicurity from a Regional Per-spective, "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie" 101(4), pp. 392-408.
 14. Guardiancich I. (2012), Poland: Are flexible labour markets ready for individualized pensions?, in: M. Jessoula; K. Hinrichs (eds.), Labour Market Flexibility and Pension Reforms. Flexible Today, Secure Tomorrow?, Palgrave Macmillan, pp. 93-124.
 15. Gyulavari T., Hos N. (2012), The Road to Flexibility? Lessons from the New Hungarian Labour Code, "European Labour Law Journal" 3(4), pp. 252-269.
 16. Heyes J. (2013), Flexicurity in crisis: European labour market policies in a time ofausterity, "European Journal of Industrial Relations" 19(1), pp. 71-86.
 17. Hinrichs K., Jessoula M. (2012), Labour Market Flexibility and Pension Reforms: What Prospects for Security in Old Age?, in: Labour Market Flexibility and Pension Reforms. Flexible Today, Secure Tomorrow?, Palgrave Macmillan.
 18. Homann B. (2011), Labour Markets in the Baltic Sea Region: Comparative Study on the Economic Situation and the Labour Market Situation, Baltic Sea Labour Network, available at: http://www.bslabour.net/index. php
 19. Incaltarau C, Maha L. (2014), The Effects Induced by the Recent Economic Crisis on the Labour Market Policies in Romania, "Revista de Cercetare si Interventie Sociala" 47, pp. 44-66.
 20. Kallaste E., Woolfson C. (2013), Negotiated responses to the crisis in the Baltic countries, "Transfer" 19(2), pp. 253-266.
 21. Kałużyńska M., Smyk K., Wiśniewski J. (eds.) (2009), 5 Years of Poland in the European Union, Office of the Committee for European Integration, Warsaw.
 22. Keune M. (2003), Capitalist Divergence and Labour Market Flexibility in the Czech Republic and Hungary: A Comparative Analysis of Standard and Non-Standard Employment, "Czech Sociological Review" 39(6), pp. 795-813.
 23. Kosi T., Bojnec S. (2013), Institutional barriers to business entry in advanced economies, "Journal of Business Economies and Management" 14(2), pp. 317-329.
 24. Laporsek S., Dolenc P. (2012), Do Flexicurity Policies Affect Labour Market Outcomes? An Analysis of EU Countries, "Revija za Socijalnu Politiku" 19(2), pp. 107-130.
 25. Leschke J., Schmid G., Griga D. (2006), On the Marriage of Flexibility and Security: Lessons from the Hartz-reforms in Germany, Berlin.
 26. Manca A.R., Governatori M., Mascherini M. (2010), Towards a Set ofComposite Indicators on Flexicurity: a Comprehensive Approach, European Commission, Joint Reasearch Centre, European Communities.
 27. Marinas M.C., Socol A.G., Socol C. (2011), Comparative Analysis of Labour Market's Flexibility within EU, "Economies, Management, and Financial Markets" 6(1), pp. 818-827.
 28. Muffels R. (2013), Young Workers: Job Insecurity and Employment, ReflecT Research Paper no. 13, Tilburg.
 29. Muffels R., Crouch C, Wilthagen T. (2014), Flexibility and security: national social models in transitional labour markets, "Transfer: European Review of Labour and Research" 20(1), pp. 99-114.
 30. Nikulin D. (2014), Ewolucja polityki instytucjonalnej rynku pracy w Polsce, "Czasopismo Naukowe Sopockiej Szkoły Wyższej" 5(1), pp. 37-55.
 31. OECD (2008), Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and user guide, Paris.
 32. OECD (201 la), OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Estonia, OECD Publishing, Paris.
 33. OECD (201 lb), OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Slovenia, OECD Publishing, Paris.
 34. Republic of Estonia: Action Plan for Growth and Jobs October 2008-2011. Communities (2008), Tallinn.
 35. Romih D., Festić M. (2008), Labour Market Flexibility and Employment Protection Legislation in the New EU Member States, Brno.
 36. Rozmahel P. et al. (2013), Integration of Central and Eastern European Countries: Increasing EU Heterogeneity?', "WWW For Europe" 9.
 37. Sanchis i Marco M. (2014), The Concept of Labour Market Flexicurity in the Eurozone, in: The Economies of the Monetary Union and the Eurozone Crisis, Springer International Publishing, pp. 41-54.
 38. Stoop S., Stamboliev A. (2006), Labour standards in transition, Amsterdam.
 39. Voss E., Dornelas A. (2011), Social Partners and Flexicurity in Contemporary Labour Markets', http://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/IP2 - Sinthesys Report -Social Partners and Flexicurity in Contemporary Labour Markets.pdf
 40. Wilthagen T. (2012), Flexicurity Practices in the EU - Which way is up?, ReflecT Research Paper, Tilburg.
 41. Wilthagen T., Rogowski R. (2002), Legał Regulation of Transitional Labour Markets, in: G. Schmid, B. Gazier (eds.), The Dynamics of Full Employment: Social Integration through Transitional Labour Markets, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 233-273.
 42. Wilthagen T., Tros F. (2004), The concept of uflexicurity,>: a new approach to regulating employment and labour markets, "Transfer: European Review of Labour and Research" 10(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu