BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokińska-Senkus Aneta (Akademia Sztuki Wojennej), Górna Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza ryzyka i szans w świetle wymagań normy ISO 9001:2015
Analysis of Risk and Opportunities According to the EN-ISO 9001:2015
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 485-500, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie jakością
Risk analysis, Risk management, Quality management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja ryzyka, szans i zagrożeń organizacji w systemie zarządzania jakością oraz identyfikacja krytycznych zmiennych dla doskonalenia zarządzania ryzykiem w organizacji w kontekście wymagań standardu ISO 9001. Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego systemu zarządzania jakością. W badaniach wykorzystano analizę studiów przypadków. Badaniem zostało objęte przedsiębiorstwo odlewnicze, które posiada wdrożony system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to identify the risk, opportunities and threats of the organization in the quality management system and to identify critical variables to improve risk management in the context of the ISO 9001 standard requirements. The risk-based approach is important to achieve an effective quality management system. The case study analysis was used in the research. The study covered the Enterprise Foundry, which has implemented a quality management system based on the requirements of ISO 9001.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jedynak, P. (2015). Relacje organizacji z otoczeniem. Perspektywa znormalizowanych systemów zarządzania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 376. Wrocławiu.
 2. Kaczmarek, T. (2006). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa: Difin.
 3. Korzeniowski, L.F. (2010). Menedżment. Podstawy zarządzania. Kraków: EAS.
 4. PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN 2016.
 5. PN- ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne. PKN 2012.
 6. Romanowska, M., Gierszewska, G. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 7. Samuelson, W. (2009). Ekonomia menedżerska. Warszawa: PWE.
 8. Szlachcic, B. (2014). Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem jako element systemu zarządzania kryzysowego w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 103.
 9. Szymczak, M. (red.) (1989). Słownik języka polskiego, 3, 5. Warszawa: PWN.
 10. Świderska, G. (2016). Ryzyko gospodarcze przy nieprawidłowej wycenie produktów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 23, 2.
 11. Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa - na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltext.
 12. Wysokińska-Senkus, A. (2013). Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability. Warszawa: Difin.
 13. Zając, R. (2017). Podejście oparte na ryzyku w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Maszyny Górnicze, 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu