BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapłata Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Projakościowe zarządzanie w organizacji - czynniki sukcesu
Quality-focused Management in Organization - Success Factors
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 501-516, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Polityka projakościowa, Jakość, Zarządzanie jakością
Pro-quality policy, Quality, Quality management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jakość w działaniach każdej organizacji jest priorytetowa z uwagi na wymagania klientów. Istotne jest, aby działania gospodarcze w organizacji podejmowane były w sposób nadzorowany w ukierunkowaniu na zachowanie powtarzalnej jakości. Jakość dotyczy efektu końcowego działań w organizacji - produktów (wyrobów i usług), jak również procesów. Wsparciem w ukierunkowaniu na zapewnienie powtarzalnej jakości może być wdrożenie systemu zarządzanie jakością, który kojarzony jest najczęściej z normatywnym podejściem według wymagań ISO 9001. Jednakże każda organizacja powinna dążyć do zapewnienia powtarzalnej jakości niezależnie od podstaw normatywnych adekwatnego systemu, w ukierunkowaniu na realizację założonych celów biznesowych. Sukces działań pro-jakościowych wymaga identyfikacji czynników sprzyjających jego osiągnięciu i podejmowaniu odpowiednich działań je kształtujących i te zagadnienia przedstawione zostały w niniejszym materiale.(abstrakt oryginalny)

Quality in the activities of each organization is a priority due to the clients' requirements. It is important that the economic activities in the organization are undertaken in a supervised manner in the direction of maintaining repeatable quality. Quality concerns the final effect of activities in the organization - products (goods and services) and also processes. Quality management system can be support in focusing on ensuring repeatable quality, which is most often associated with a normalized approach according to the requirements shown in ISO 9001 standard. However, each organization should strive to ensure repetitive quality regardless of the normative basis of an adequate system, in the direction of achieving the planned business goals. The success of quality-focused management requires identification of factors conducive to its achievement and taking appropriate actions to shape them, and these issues are presented in this scientific material.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dubisz, S. (2008). Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Warszawa: PWN.
  2. Karkoszka, T. (2013). Ryzyko w spełnieniu wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy. Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk".
  3. Majewska-Opiełka, I. (2007). Sukces firmy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  4. Staniec, I. (2011). Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem w organizacjach. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
  5. Zapłata, S. (2018). Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  6. Niedzielski, E. (2016). Różne oblicza sukcesu przedsiębiorstw. In H. Czubasiewicz, P. Grajewski, J. Waśniewski, Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku. Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
  7. Garbarski, L. (2016). Sukces marketingowy produktu w percepcji konsumentów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 262.
  8. Grabowska, M., Drygas, M. (2010). Determinanty sukcesu przedsiębiorstw. Zakopane: Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, http://www.ptzp.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu