BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawierucha Katarzyna (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Warehouse Management and Inventory Management on the Example of EKOPLON S.A.
Zarządzanie gospodarką magazynową i zarządzanie zapasami na przykładzie przedsiębiorstwa EKOPLON S.A.
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 517-531, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Magazynowanie, Zarządzanie zapasami, Zarządzanie magazynem, Gospodarka magazynowa
Storage, Inventory management, Supply management, Warehouse management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba usystematyzowania i poszerzenia wiedzy na temat zarządzania magazynem i analiza procesów magazynowych zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule przedstawiono istotę magazynowania jako podstawową funkcję systemu logistycznego oraz poddano analizie funkcjonowanie magazynu w przedsiębiorstwie EKOPLON S.A. Ponadto zwrócono uwagę na znaczenie zapasów, problemów i wyzwań przedsiębiorstwa w oparciu o magazynowanie towarów. Dokonano również oceny i rekomendacji opisywanej firmy.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to attempt to systematize and broaden knowledge about warehouse management and analysis the storage processes which take place in manufacturing companies. The article presents the essence of storage as the basic function of the logistics system and the analysis of functioning of the storage in EKOPLON S.A. In addition, the importance of stocks, problems and challenges of the enterprise based on the storage of the goods has been focused on. The evaluation and recommendation of the described company have been made.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudziński Z., Kizyn M. (2002). Vademecum gospodarki magazynowej. Gdańsk: ODDK 202.
  2. Fertsch M. (2006). Magazynowanie [w:] Fertsch M. (red.), Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Wydanie 2. Poznań: Biblioteka Logistyka.
  3. Ficoń K. (2009). Logistyka techniczna. Infrastruktura techniczna. Warszawa: Bel Studio.
  4. Gołembska E. (2009), [red.], Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: C.H. Beck.
  5. Gubała M., Popielas J. (2005). Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Wydanie II. Poznań: Biblioteka Logistyka.
  6. Murphy jr Paul R, Wood Donald F. (2011). Nowoczesna logistyka. Wydanie X. Gliwice: HELION.
  7. Niemczyk A., Magazynowanie [w:] Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.(red.). (2009). Logistyka. Poznań: Biblioteka Logistyka.
  8. Niziński S., Żurek J., Ligier K. (2011). Logistyka dla inżynierów. Warszawa: WKŁ.
  9. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (2012). Logistyka w przedsiębiorstwie. Wydanie 5. zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu