BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gliszczyński Grzegorz (Lublin University of Technology), Berkowski Filip (MCI Capital TFI S.A.)
Tytuł
The Role of Management Succession in the Growth of Polish SMEs
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2021, z. 153, s. 111-131, bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Contemporary Management
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery przedsiębiorczości, Sukcesja, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo rodzinne
Small business, Barriers to entrepreneurship, Succession, Enterprise management, Family-owned business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The aim of this article is an attempt to prove the hypothesis, that one of the key obstacles for growth of Polish SMEs is a lack of management succession, understood as the employment of a professional management team and/or allowing for an external investor. Design/methodology/approach: In this article the authors used external studies, industry reports and data published by domestic and international statistical offices and financial institutions. In order to draw conclusions, the authors used the comparative analysis of available statistical data and case studies of five Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Findings: Findings include: 1. characteristics of the SME sector and its importance for the Polish economy, 2. explaining the role of management succession in the growth of the company and identifying barriers to this process, 3. indicating relationship between size/success of the company and presence of professional management and corporate governance, 4. presenting the impact of institutional environment on management succession, 5. showing the relationship between success of selected Polish companies and their management succession model. Research limitations/implications: The space of management succession in Polish companies has never been a subject to any comprehensive research neither in the theoretical, nor in statistical dimension. To better understand the actual scope, forms, limitations and effects of the succession, the authors made an empirical research based on a representative sample of 200 Polish SMEs. Findings from this research will be published in a separate paper. Practical implications: The authors see the practical effects of sharing the results of this research mainly in the possibility of changing the skeptical behavior of Polish entrepreneurs towards management succession. Originality/value: The originality of the article results from the multifaceted approach to the research problem, which has no equivalent in the domestic literature. It is important for management practitioners and for setting directions for further research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballini, B. (2020, January 27). Every family business needs an independent director. Harvard Business Review. https://hbr.org/2020/01/every-family-business-needs-an-independent-director.
 2. Blikle, A. J. (2013, November 18). Menedżer spoza rodziny w firmie rodzinnej. Inicjatywa Firm Rodzinnych. https://docplayer.pl/61552831-Menedzer-spoza-rodziny-w-firmie-rodzinnej.html.
 3. Castaner, X., Goranova, M., Hermes, N., Kavadis, N., & Zattoni, A. (2019). Ownership and corporate governance across institutional contexts. Corporate Governance. An Inter-national Review, 27(6), 506-512. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/corg.12308.
 4. Chłąd, R. (2016). Koszty pracy w strukturze kosztów działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie, 24(2), 172-185. http://zim.pcz.pl/znwz/files/Koszty-pracy-w-strukturze-kosztow-dzia-alno-ci-ma-ych-i--rednich-przedsi-biorstw.pdf.
 5. Ernst & Young [EY]. (2009). Innowacyjność sektora MSP w Polsce. https://docplayer.pl/780767-Innowacyjnosc-sektora-msp-w-polsce.html.
 6. Gerged, A. M. (2020, October 25). Factors affecting corporate environmental disclosure in emerging markets: The role of corporate governance structures. Business Strategy and the Environment. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bse.2642.
 7. Gliszczyński, G. (2013). Diagnoza systemów zarządzania przedsiębiorstwami w górnictwie węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 8. Gliszczyński, G., & Panasiewicz, L. (2020). Management innovation - the study of views and the concept of methodology of independent research. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management, 144, 87-104. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.144.7.
 9. Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2019a). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-2018-roku,26,2.html.
 10. Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2019b). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/ przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2018-roku,2,15.html.
 11. Instytut Biznesu Rodzinnego [IBR] (2016). Model 5 poziomów definicyjnych firm rodzinnych. http://www.europeanfamilybusinesses.eu/uploads/Modules/Publications/ poland-fam-bus.pdf.
 12. Instytut Biznesu Rodzinnego [IBR] (2019). Skuteczna sukcesja w firmie rodzinnej. Fakty i mity, kompleksowość zagadnienia. https://www.parp.gov.pl/attachments/ article/56084/Sukcesja_w_firmie_rodzinnej_prezentacja.pdf.
 13. Invest Europe (2019). European private equity activity 2018: Statistics on fundraising, investments & divestments. https://www.investeurope.eu/media/2585/invest-europe-2018-european-private-equity-activity.pdf.
 14. Jagodziński, A. (2015). Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 21(1), 79-88. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/ bwmeta1.element.desklight-45e33c66-f9f8-48be-93f3-55d9f3e310ad.
 15. Kabut, M., & Malesa, T. (2015). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a otoczenie prawne na przykładzie branży samochodowego transportu ładunków. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 42(3), 137-149. http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.038.
 16. Kaliszczak, L., & Pawłowska-Mielech, J. (2019). Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju MSP. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 58(2), 129-140. https://doi.org/10.15584/nsawg.2019.2.9.
 17. Korzeniewska, B. (2016). Niestandardowe formy finansowania przedsiębiorstw rola i decyzje wyboru. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 23(1), 169-180. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-f797d986-65e1-4460-aab0-911b6e4d353b.
 18. Kosmal, A. (2019). Pojęcie i wybrane kategorie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim. Exante Wydawnictwo Naukowe. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17297/ Poj%20cie_wybrane_kategorie_2p.pdf?sequence=1.
 19. KPMG International Cooperative [KPMG] (2020). Barometr Firm Rodzinnych. European Family Businesses. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2020/02/pl-raport-kpmg-barometr-firm-rodzinnych-edycja-osma.pdf.
 20. Lachiewicz, S. (2016). Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju przedsiębiorczości technologicznej. Przegląd Organizacji, 2, 16-21. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/ element/bwmeta1.element.ekon-element-000171430664.
 21. Lichtenstein, G.A., & Lyons, T.S. (2008, November 1). Revisiting the business life-cycle: Proposing an actionable model for assessing and fostering entrepreneurship. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation. https://doi.org/10.5367/ 000000008786208759.
 22. Matejun, M., Stasiołek, A., & Wielec P. (2017). Pozycja pracowników spoza rodziny w procesie kadrowym w firmie rodzinnej. Przegląd Nauk Ekonomicznych, 26, 171-181. http://www.matejun.com/pubs-pl/2017_Marek_Matejun_Agata_Stasiolek_ Paulina_Wielec_Pozycja_pracownikow_spoza_rodziny_w_procesie_kadrowym_w_firmie_rodzinnej.pdf.
 23. MillwardBrown and WPP (2019, May 29). BrandZ Top 100 Most Valuable Brands 2018. https://www.wpp.com/news/2018/05/brandz-top-100-most-valuable-global-brands-2018.
 24. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii & Siemens [MPiT & Siemens] (2018). Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. https://publikacje.siemens-info.com/pdf/169/ Raport%20Smart%20Industry%20Polska%202018.pdf.
 25. Nowak, J., & Wieteska, M. (2020). Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19. Polski Instytut Ekonomiczny. https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/06/PIE-Raport_Nowoczesne_technologie.pdf.
 26. Okoń-Horodyńska, E., & Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2008). Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Instytut Wiedzy i Innowacji.
 27. Papaj, E. (2016). Koszty pracy we współczesnych przedsiębiorstwach. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 305(8), 94-108. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171462502.
 28. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju [PARP] (2019). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_07_ROSS.pdf.
 29. Polska Rada Biznesu [PRB] (2019). Przedsiębiorca wysłuchany. Czego potrzebuje do rozwoju. https://prb.pl/wp-content/uploads/2019/05/Przedsiebiorca-wysluchany.pdf.
 30. PricewatehouseCoopers [PWC] (2017). Employee Stock Ownership Programs - an Opportunity for Companies, an Opportunity for Poland. https://www.pwc.pl/pl/pdf/ publikacje/raport-pwc-employee-stock-ownership-programs-2017.pdf.
 31. Quinn, R., & Cameron, K. (1983). Organizational life cycles and shifting criteria effectiveness: Some preliminary evidence. Management Science, 29(1), 33-51. https://econpapers.repec.org/article/inmormnsc/v_3a29_3ay_3a1983_3ai_3a1_3ap_3a33-51.htm.
 32. Ribau, C.P., Moreira A.C., & Raposo, M. (2017). SMEs innovation capabilities and export performance: an entrepreneurial orientation view. Journal of Business Economics and Management, 18(5), 920-934. https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1352534.
 33. Shafi, M. (2004, September 11). The importance of the effective corporate governance. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=617101.
 34. Siegel, D., Wright, M., & Filatotchev, I. (2010, November 12). Private Equity, LBOs, and Corporate Governance, International Evidence. SSRN. https://www.researchgate.net/ publication/228178586_Private_Equity_LBOs_and_Corporate_Governance_International_Evidence.
 35. Soylu, Ö.B. (2019). Do foreign direct investment and savings promote economic growth in Poland? Economics and Business Review, 5(4), 3-22. https://www.researchgate.net/ publication/337914757_Do_foreign_direct_investment_and_savings_promote_economic_growth_in_Poland.
 36. Steinerowska-Streb, I. (2015). Bariery finansowe w działalności polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(7/2), 351-369. http://bazekon.icm.edu.pl/ bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171403483.
 37. Torchała, A. (2017, January). Oto największe spółki w Europie. Jak wypada Polska?. bankier.pl https://www.bankier.pl/wiadomosc/Oto-najwieksze-spolki-w-Europie-Jak-wypada-Polska-7490801.html.
 38. Wach, K. (2016). Otoczenie międzynarodowe jako czynnik internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30 (1), 7-20. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element. desklight-6e43e872-438c-417d-a8de-20d759dfdd3b.
 39. Włodarczyk, R. (2017). Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 25(2), 116-126. http://zim.pcz.pl/ znwz/files/z25t2/10.pdf.
 40. Wójcik-Karpacz, A., & Rudawska, J. (2016). Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 419, 248-264. https://doi.org/10.15611/pn.2016.419.22.
 41. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców [ZPiP] (2017). Wpływ otoczenia instytucjonalno-prawnego biznesu na jakość państwa. Polska rajem dla MSP. https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2017/11/ovutmv_RaportZPPWpywotoczeniabiznesunajakopastwa.pdf.
 42. Zygmunt, A., Zygmunt, J. (Eds.) (2016). Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego. Politechnika Opolska. https://www.dbc.wroc.pl/Content/40106/SiM% 20451%20Zygmunt%20druk%2017_03_20_POPR.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.153.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu