BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gricer Daniel (Wroclaw University of Economics and Business), Jóźwiak Ireneusz J. (Wroclaw University of Science and Technology), Switana Jan (Wroclaw University of Science and Technology)
Tytuł
European Union Funds in Infrastructure Development of Polish Rail Transportation Between 2014-2020
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2021, z. 153, s. 143-154, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Contemporary Management
Słowa kluczowe
Infrastruktura kolei, Transport kolejowy, Fundusze unijne
Rail infrastructure, Railway transport, EU funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The purpose of the paper is to present the importance of the EU Funds in infrastructure development in Poland. Design/methodology/approach: The analysis is based on a survey, which indicated importance and directions of EU Funds in polish rail infrastructure. Also the survey measured the status of infrastructure and the most famous items of it. Findings: (mandatory) Positive impact of European Funds in infrastructural investments and development. Originality/value The research shows the value of investments, which have a significant contribution of EU Funds.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. About CEUPT. https://www.cupt.gov.pl/cupt/o-centrum, 23.08.2020.
 2. Annual report of the company PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. for 2018. https://www.plk-sa.pl/files/public/raport_roczny/Raport_roczny_za_2018_marzec.pdf, 18.04.2020.
 3. CEF Fund. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/informacje-o-cef/, 23.08.2020.
 4. CEUPT Information Bulletin (2019). No. 2/2019, Warsaw. https://www.cupt.gov.pl/ images/biuletyny/marzec2020/Biuletyn_Marzec_2020.pdf, 18.04.2020.
 5. CEUPT's research and evaluation. https://www.cupt.gov.pl/images/zakladki/badanie_ i_ewaluacja/Ewaluacja_wp%C5%82ywu_program%C3%B3w_transportowych-teoria_i_praktyka.pdf, 19.04.2020.
 6. Construction of a footbridge and platforms in Powązki in Warsaw. https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/warszawa-powazki-dwa-perony-i-kladka-w-budowie-4348/, 19.04.2020.
 7. Eastern Poland Program. https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/, 23.08.2020.
 8. Elements forming the railway infrastructure according to the Office of Rail Transport, https://www.utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktu/zarzadzanie-infrastrukt/11622,Zarzadzanie-infrastruktura-kolejowa.html, 18.04.2020.
 9. EU Funds for modern transportation. https://www.cupt.gov.pl/images/Fundusze_EU_ dla_nowoczesnego_transportu.pdf, 23.08.2020.
 10. EU support for further transport investments in Poland. https://www.cupt.gov.pl/ aktualnosci/1408-1-2-mld-zl-unijnego-wsparcia-na-kolejneinwe stycje-transportowe-w-polsce, 19.04.2020.
 11. European Structural and Investment Funds. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/fundingprogrammes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_pl, 23.08.2020.
 12. Gricer, D. (2019). The Logistics Customer Service in companies: PKP Intercity, Flixbus and Polskie Linie Lotnicze LOT. Wroclaw: Wroclaw University of Economics.
 13. Gricer, D. (2020). Factors influencing the Logistics Customer Service in passenger transport in Poland, Logistics and Transportation. Student debuts, Wroclaw.
 14. Krajowy Program Kolejowy (National Railway Program). https://www.gov.pl/web/ infrastruktura/krajowy-program-kolejowy, 19.04.2020.
 15. Kurowski, J. (2018). System transportowy i jego uwarunkowania - aspekty gospodarczo-obronne. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej. vol. 107, No. 2.
 16. Likert's Scale. https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Likerta, 19.04.2020.
 17. Newsletter European Funds in Poland (2018). No. 49, Warsaw. http://www.fundusze europejskie.gov.pl/media/63279/Biuletyn_Fundusze_Europejskie_w_Polsce_49_2018.pdf, 19.04.2020.
 18. Operational Program POIiŚ. https://www.pois.gov.pl/media/93030/POIiS_ver_16_1_ 17072020.pdf, 23.08.2020.
 19. Project "Zmieniamy dworce". http://zmieniamydworce.pkp.pl/, 19.04.2020.
 20. Project of building a footbridge in Cracow. https://www.propertydesign.pl/architektura/ 104/pkp_plk_wspolnie_z_krakowem_zbuduja_nowa_kladke_na_wisle,28110.html, 19.04.2020.
 21. Railway station investment program and its implementation. https://www.gov.pl/ web/infrastruktura/program-inwestycji-dworcowych-nabiera-rozpedu, 18.04.2020.
 22. Report on the functioning of the rail transport market in 2019 (2019). Warszawa: The Office of Rail Transport.
 23. Stajniak, M., Hajdul, M., Foltyński, M., Krupa, A. (2008). Transport i spedycja. Poznań: Wyd. Biblioteka Logistyczna.
 24. Statistics Poland, Local Data Bank, Transport and communication. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, 20.01.2019 and 22.08.2020.
 25. Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2009). Infrastruktura transportu. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.153.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu