BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraczla Magdalena (Akademia Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza)
Tytuł
Sleep Deficit and Managers' Functioning in Stressful Situations
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2021, z. 153, s. 259-272, bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Contemporary Management
Słowa kluczowe
Stres psychologiczny, Stres zawodowy, Menedżer
Psychological stress, Occupational stress, Manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The aim of the article is to present the relationship between the daily sleep index of managers and their behaviour in stressful situations. Design/methodology/approach: The article presents an overview of the determinants that influence how people in managerial positions choose to deal with stressful situations, a subject well described in psychological literature. This choice is determined by requirements and organizational context and is developed based on one's personal experience. This personal propensity should also be considered in the context of sleep deficit, which is not uncommon in today's organisational cultures as lack of sleep for the sake of increased managerial engagement and activity is not only quite commonplace, but is often glorified as a strategy. Findings: The considerations presented in the article indicate that sleep, as an individual resource of every manager, creates the space that is needed for the implementation of appropriate strategies for coping with stress in the workplace. Research limitations/implications: It is worth performing more research on larger sample groups, who would be differentiated according to organizational level and the decision-making independence of the managers being surveyed. Practical implications: As identified by the research presented here, understanding the relationship between sleep deficit and the behaviour of managers in situations of emotional stress could help to create future working conditions that are beneficial for people's mental well-being and eliminating the consequences of sleep deficit, which can be dangerous for both individuals and their organisations. Social implications: If organisations factored sleep, understood as the 'right to get enough sleep', into the well-being criteria for the benefit of their workforce, including their managers, this could help them in their focus on health as a responsibility they are accountable for in business. Originality/value: The article determined the psycho-physical consequences of sleep deprivation as experienced by contemporary managers and the impact of sleep deficit on their behaviour in stressful circumstances. It has been shown that sleep, as a pivotal element contributing to 'health and energy', is a key competence resource of every manager.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancoli-Israel, S., Palmer, B.W., Cooke, J.R., Orey-Bloom, J., Fiorentino, L., Natarajan L., Liu, L., Ayalon, L., He, F., and Loredo, J.S. (2008). Cognitive Effects of Treating Obstructive Sleep Apnea in Alzheimer's Disease: A Randomized Controlled Study. Journal of the American Geriatric Society, 56(11), 2076-2081.
 2. Bańka, A. (2001). Psychopatologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Gemini.
 3. Banks, S., and Dinges, D.F. (2007). Behavioral and Physiological Consequences of Sleep Restriction. Journal of Clinical Sleep Medicine, 3(5), 519-528.
 4. Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: PWE.
 5. Berndt, Ch. (2015). Tajemnica odporności psychicznej. Jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Białek, E.D. (2012). Psychosomatyczne, emocjonalne i duchowe aspekty chorób ze stresu. Warszawa: Instytut Psychosyntezy.
 7. Biela, A. (2001). Wymiary decyzji menedżerskich. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 8. Chopin, L., Walpole, C., Seim, I., Cunningham, P., Murray, R, Whiteside, E., Josh, P., and Herington, A. (2011). Ghrelin and Cancer. Molecular and Cellular Endocrinology, 1(2011), 65-69.
 9. Czeisler, Ch.A. (2006). Sleep Deficit: The Performance Killer. A Conversation with Harvard Medical School Professor Charles A. Czeisler. Harvard Business Review, 84(10), 53-59.
 10. Czeisler, Ch.A. (2016). SLEEP. Measuring the Passage of Brain Time. Science, 12(8), 353(6300), 648-649.
 11. Dinges, D.F. (1995). An Overview of Sleepiness and Accidents. Journal of Sleep Research, 4(2), 4-14.
 12. Encyklopedia PWN (1997). Warszawa: PWN.
 13. Endler, N.S., and Parker, D.A. (1990). Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5), 844-854.
 14. Hallowell, E.M. (2011). SHINE: Using Brain Science to Get the Best from Your People. Boston: Harvard Business Review Press.
 15. Hellriegel, D., Slocum, J.W., and Woodman, R.W. (1995). Organizational Behavior. St. Paul: West Publishing Company.
 16. Hemp, P. (2005). Niedysponowani pracownicy: obecni ciałem, nieobecni duchem. Harvard Business Review Polska, 32, 128-137.
 17. Kabat-Zinn, J. (2012). Życie, piękna katastrofa. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 18. Kahna, R.L., Wolfe, D.M., Quinn, R.P., Snoek, J.D., and Rosenthal, R.A. (1964). Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity. New York: Wiley.
 19. Kraczla, M. (2013). Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie, 2, 69-81.
 20. Kraczla, M. (2016). Stres w pracy menedżera. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 21. Kripke, D.F., Langer, R.D., and Kline, L.E. (2012). Hypnotics' Association with Mortality or Cancer. A Matched Cohort Study. BMJ Open, 1, e00850.
 22. Lazarus, R.S., and Folkman, S. (1984). Stress Appraisal and Coping. New York: Springer.
 23. Le Blanc, P., de Jonge, J., and Schaufeli, W. (2002). Stres zawodowy a zdrowie pracowników. In: N. Chmiel (Ed.), Psychologia pracy i organizacji (pp. 169-203). Gdańsk: GWP.
 24. Moraes, W.S., Poyares, D., Guilleminault, C., Ramos, L., Bertolucci, P., and Tufik S. (2006). The Effect of Donepezil on Sleep and REM Sleep EEG in Patients with Alzheimer's Disease: A Double-Blind Placebo-Controlled Study. Sleep, 29, 199-205.
 25. Ogińska-Bulik, N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła - konsekwencje - zapobieganie. Warszawa: Difin Sp. z o.o.
 26. Ogińska-Bulik, N., and Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin Sp. z o.o.
 27. Penc, J. (2000). Menedżer w uczącej się organizacji. Łódź: Wydawca Menadżer.
 28. Pittman, C.M., and Karle, E.M. (2018). Zalękniony mózg. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 29. Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE.
 30. Robbins, S.P., and Judge, T.A. (2012). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.
 31. Schultz, D.P., and Schultz, S.E. (2006). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.
 32. Strelau, J. (2007). Psychologia. Podręcznik akademicki, vol. 2 and vol. 3. Gdańsk: GWP.
 33. Strycharczyk, D., and Clough, P. (2018). Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 34. Terelak, J. (2004). Stres organizacyjny. Warszawa: Wydawnictwo WSM-SIG.
 35. Van der Helm, E., Yao, J., Dutt, S., Rao, V., Salentin, J.M., and Walker, M.P. (2011). REN Sleep Depotentiates Amygdala Activity to Previous Emotional Experiences. Current Biology, 21, 2029-2032.
 36. Walker, M. (2019). Dlaczego śpimy. Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.
 37. Wheeler, C. (2011). 10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 38. Winters, N., and Kelley, J.H. (2018). Zagłodzić raka. Metaboliczne podejście do walki z chorobą nowotworową. Łódź: Galaktyka Sp. z o.o.
 39. Wrześniewski, K. (2000). Style i strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru. In: I. Heszen-Niejodek, and Z. Ratajczak (Eds.), Człowiek w sytuacji stresu (pp. 44-64). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 40. Yoo, S., Gujar, N., Hu, P., Jolesz, F.A., and Walker, M.P. (2007). The Human Emotional Brain Without Sleep: A Prefrontal Amygdala Disconnect. Current Biology, 17(20), 877-878.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.153.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu