BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krezymon Monika (Uniwersytet Szczeciński), Stróżewski Krystian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Statistical Analysis of the Preparation of a Future Student During the Sars-cov-2 Pandemic (Economic Approach)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2021, z. 153, s. 273-286, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Contemporary Management
Słowa kluczowe
Edukacja, Socjologia, Analiza statystyczna, Ekonomia, COVID-19, Studenci
Education, Sociology, Statistical analysis, Economics, COVID-19, Students
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The aim of the article is to statistically analyze the preparation of the future student during the SARS-CoV-2 pandemic. The article is based on the answers of this year's high school graduates to the questions asked in the questionnaire regarding the assessment of their knowledge and the work of teachers during online classes. Moreover, prospective students expressed their opinion on the choice of a university and access to information about the fields of study. The article also deals with the financial situation of families during the pandemic and the impact of this situation on the possibility of further education of this year's high school graduates. Design/methodology/approach: Critical analysis of the literature on the subject allowing to define the term e-education. Analysis of the questionnaire and drawing conclusions based on the statistics. Findings: When analyzing the questionnaire, it was found that this year's high school graduates are not prepared to start their studies in the coming academic year and the teachers' work according to the survey was not effective. The financial situation of the families of this year's high school graduates does not affect their further education. Research limitations/implications: The article was based on a statistical survey using the questionnaire method. The analysis of the respondents 'answers provided results on the substantive preparation of high school graduates, teachers' work and the financial situation of families. The conclusions from the analysis indicate that this year's high school graduates may become poor students in the future due to the educational deficiencies they indicated. The analysis of the survey results led to the main question that may become the direction for future research, such as considerations on improving the educational process conducted remotely. Originality/value: The article presents the original statistical study (survey questionnaire). The survey is addressed to secondary school teachers, university teachers and high school students who are planning academic education.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clarke, A. (2007). e-learning nauka na odległość. Warszawa: WKŁ.
 2. Derntl, M. (2005). Patterns for Person - Centered e-Learning. Vienna: University of Vienna.
 3. Hojnacki, L. (2006). Pokolenie e-learningu - nowe wyzwanie dla szkoły. e-mentor, 1(13), p. 26.
 4. Ifenthaler, D. Computer-Based Learning. https://link.springer.com/referenceworkentry/ 10.1007%2F978-1-4419-1428-6_499, 18.04.2021.
 5. Kuźmicz, K. (2012). E-edukacja jest wszędzie - rozważania dotyczące istoty i zastosowania technologii mobilnych w kształceniu zdalnym. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pp. 129-140.
 6. Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 7. Matusiak, K.B. (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 8. McKimm, J., Jollie, C., Cantillon, P. Web based learning. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC1125774/, 18.04.2021.
 9. MNiSW. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkol nictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2, 18.04.2021.
 10. Muszyński, M. (2014). Edukacja i uczenie się - wokół pojęć. Rocznik Andragogiczny, 21, pp. 77-88.
 11. Okoń, W. (2008). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 12. Techopedia. https://www.techopedia.com/definition/11167/computer-based-learning-cbl, 18.04.2021.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.153.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu