BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisarczuk Adam
Tytuł
Proposition of a Method of Verification Occupational Risk Assessment
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2021, z. 153, s. 385-396, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Contemporary Management
Słowa kluczowe
Ocena ryzyka, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Risk assessment, Health and safety at work
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: The aim of this article is to propose a method allowing for an objective verification method of prepared occupational risk assessment in companies. Design/methodology/approach: The methodology of presented method consists from two steps including hazards checking according to presented unified template and counting the result of the indicator of verification according to prepared indicators presented in this article. Findings: Proposal of method included in this article allows to ease leading the process of verification occupational risk assessment thanks to standardized way of verification process. Practical implications: Application of the proposed method as the basic internal audit or inspection tool in the area of occupational risk management for checking propriety of functioning risk assessment in organizations. Originality/value: Unique method of verification prepared risk assessment results.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2006.
 2. Górska, E., Kossobudzka-Górska, A. Ocena ryzyka zawodowego. Retrieved from www.misiak.edu.pl/pliki/wyklady/ebhp/Ocena_Ryzyka_EG_AK.pdf, 12.03.2021.
 3. Krause, M. (2011). Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego. Retrieved from www.wioz.polsl.pl/znwoiz/z59/M.%20Krause.pdf, 12.03.2021.
 4. Pisarczuk, A. (2018). Kodeks pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Komentarz. Pszczyna.
 5. PN-Z-08052:1980: Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja.
 6. Polska Norma PN-18002:2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 7. Romanowska-Słomka, I., Słomka, A. (2018). Ocena ryzyka zawodowego. Tarnobrzeg.
 8. Romanowska-Słomka, I., Słomka, A. (2008). Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Tarnobrzeg.
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dziennik Ustaw, 2011.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych, Dziennik Ustaw, 2003.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dziennik Ustaw, 2020.
 12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dziennik Ustaw, 2020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.153.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu