BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łabędź Krzysztof (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Antynomie i problemy polskiej demokracji A.D. 2019
Antinomies and Problems of Polish Democracy 2019 AD
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2021, T. 32, s. 47-61, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Demokracja, Opinia publiczna, Kultura polityczna, Konflikty polityczne
Democracy, Public opinion, Culture of politics, Political conflicts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tekście, na podstawie opracowań m.in. Giovanniego Sartoriego, Larry'ego Diamonda, Philippe'a Schmittera i Juana J. Linza, zawierających przedstawienie kluczowych potencjalnych wewnętrznych sprzeczności i paradoksów systemów demokratycznych, zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jakie zasadnicze antynomie i problemy można wskazać w aktualnym funkcjonowaniu polskiego systemu politycznego. W odpowiedzi uwaga zostanie zwrócona m.in. na możliwości istnienia autonomicznej opinii publicznej, przyzwolenie dla realizacji modelu demoautorytarnego oraz sprzyjające temu cechy kultury politycznej, zakres oligarchizacji władzy, głębokość podziałów i konfliktów politycznych, a także zakres autonomii rządzących i państwa wobec Kościoła (jako instytucji względnie niezależnej od opinii publicznej). (abstrakt oryginalny)

This article brings an attempt to answer the question of what fundamental antinomies and problems can be identified in the current functioning of the Polish political system. Krzysztof Łabędź has based his discussion on studies by, among other scholars, Giovanni Sartori, Larry Diamond, Philippe Schmitter, and Juan J. Linz, who identify the basic possible internal contradictions and paradoxes of democratic systems. In response to the above question, Łabędź draws attention, among other things, to the possibility of the existence of autonomous public opinion, to the consent to the implementation of the demo-authoritarian model and to the features of political culture that are conducive to it: the scope of the oligarchization of power, the depth of political divisions and conflicts, and the scope of the autonomy of the rulers and the state's independence from the Church (as an institution relatively independent of public opinion). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski, A. (2019). Demokracja nieliberalna jako populistyczny wariant demokracji większościowej. W: J. Dzwończyk (red.), Polityka i gospodarka. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 2. Czapiński, J. (2015). Stan społeczeństwa obywatelskiego. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 3. Dahl, R., Stinebrickner, B. (2007). Współczesna analiza polityczna. Przeł. P.M. Kazimierczak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 4. Diamond, L. (2005). Trzy paradoksy demokracji. W: Przyszłość demokracji. Wybór tekstów. Wybór i wstęp P. Śpiewak. Przeł. P. Rymarczyk. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 5. Dudek, A. (2014). Polska Republika Chrześcijańska. Jak biskupi robią państwo wyznaniowe. Pobrano z: https://natemat.pl/120821,polska-republika-chrzescijanska (data dostępu: 10.10.2018).
 6. Jarosław Kaczyński: Poza Kościołem jest tylko nihilizm. Ten nihilizm odrzucamy! Pobrano z: https://niezalezna.pl/287065-jaroslaw-kaczynski-poza-kosciolem-jesttylko- nihilizm-ten-nihilizm-odrzucamy (data dostępu: 29.12.2019).
 7. Kaczyński: nie byłoby zwycięstwa bez o. Tadeusza Rydzyka i Rodziny Radia Maryja. Pobrano z: https://wiadomosci.wp.pl/ (data dostępu: 9.11.2018).
 8. Karwat, M. (2016): Pseudodemokratyczne wzorce polityki. W: Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji. Red. M. Tobiasz. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 9. Linz, J. J. (2005): Kilka myśli o zwycięstwie i przyszłości demokracji. W: Przyszłość demokracji. Wybór tekstów. Wybór i wstęp P. Śpiewak. Przeł. P. Rymarczyk. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 10. Linz, J. J. (1998): Kryzys, załamanie i powrót do równowagi. W: Władza i społeczeństwo 2. Wybór i oprac. J. Szczupaczyński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 11. Malewska-Szałygin, A. red. (2005). Rozmowy z góralami o polityce. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 12. Mowa nienawiści. Czy naprawdę mamy z nią problem? Pobrano z: https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/90927/Mowa-nienawisci-Czy-naprawde-mamy-z-niaproblem.html (data dostępu: 29.12.2019).
 13. Nowak, J.: Jak boty i sztuczna inteligencja niszczą demokrację 2017. Pobrano z: https://www.forbes.pl/opinie/walka-z-fake-news-jak-boty-niszcza-demokracje/hskhy8h (data dostępu: 31.05.2019).
 14. O polityce, która nie buduje wspólnoty, Komunikat CBOS nr 160/2017. Pobrano z:https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_160_17.PDF (data dostępu: 29.12.2019).
 15. Ocena rządów PiS po ponad trzech latach sprawowania władzy, Komunikat CBOS nr 18/2019. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_018_19.PDF (data dostępu: 29.12.2019).
 16. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Komunikat CBOS nr 86/2019. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_086_19.PDF (data dostępu: 29.12.2019).
 17. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja 2018 i premier Mateusz Morawiecki na Jasnej Górze. Pobrano z: https://dziennikzachodni.pl/ (data dostępu: 5 listopada 2018).
 18. Płociński, M. (2019). Badania: większa nienawiść po stronie zwolenników opozycji niż PiS. Pobrano z: https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/190129838-Badania-Wieksza-nienawisc-po-stronie-zwolennikow-opozycji-niz-PiS.html (data dostępu:29.12.2019).
 19. Polacy coraz bardziej podzieleni w opiniach politycznych (sondaż). Pobrano z: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/610759,polacy-podzial-opiniapolityczna-sondaz.html (data dostępu: 29.12.2019).
 20. Psychologiczne charakterystyki elektoratów, Komunikat CBOS nr 102/2019. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_102_19.PDF (data dostępu: 29.12.2019).
 21. Raport: polski internet to pole bitwy politycznych botów 2017. Pobrano z: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C414727%2Craport-polski-internet-topole-bitwy-politycznych-botow.html (data dostępu: 31.05.2019).
 22. Sartori, G. (1998). Teoria demokracji. Przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Schmitter, Ph. (2005). Demokracja - zagrożenia i problemy. W: Przyszłość demokracji. Wybór tekstów. Wybór i wstęp P. Śpiewak. Przeł. P. Rymarczyk. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 24. Schumpeter, J. (2009): Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Przeł. M. Rusiński. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Skarżyńska, K. (2012). Dla kogo Polska jest sprawiedliwie urządzonym, a dla kogo najlepszym krajem do życia? Studia Ekonomiczne nr 4 (LXXV) s. 537-538. Pobrano z: www.inepan.waw.pl (data dostępu: 29.12.2019).
 26. Stosunek Polaków do związków homoseksualnych, Komunikat CBOS nr 90/2019. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_090_19.PDF (data dostępu: 29.12.2019).
 27. Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 28. Werdykt wyborczy może odwrócić rzekę. Z prof. Andrzejem Zollem rozmawia Maciej Stasiński. Gazeta Wyborcza 24-25 lutego 2018.
 29. Wiatr, J. (2019). Nowy autorytaryzm. Kryzys czy kres liberalnej demokracji. W: Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 30. Winiewski, M.i in. [Hansen K., Bilewicz, Soral W., Świderska A., Bulska D.] (2017): Mowa nienawiści, mowa pogardy. Pobrano z: http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/MOWA_NIENAWISCI_MOWA_POGARDY_INTERNET. pdf (data dostępu: 29.12.2019).
 31. Wybory samorządowe a poczucie podmiotowości obywatelskiej. Komunikat CBOS nr 120/2018. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_120_18. PDF (data dostępu: 29.12.2019).
 32. Zasady demokracji i ich realizacja w Polsce, Komunikat CBOS nr 107/2017. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_107_17.PDF (data dostępu: 29.12.2019).
 33. Żyromski, M. (2007). Teorie elit a systemy polityczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.12400
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu