BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Katarzyna (Politechnika Opolska), Biniasz Dominika (Politechnika Opolska)
Tytuł
Konflikty w logistycznym zespole projektowym - studium przypadku
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2021, vol. 24, nr 1-2, s. 19-26, rys., wykr., bibliogr. 16 poz.
Enterprise Management
Słowa kluczowe
Konflikty pracownicze, Logistyka, Grupy projektowe, Umiejętność pracy zespołowej
Employees conflicts, Logistics, Project teams, Teamwork skills
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article describes the occurrence of conflicts in logistic project teams on a practical example. The organization of project teams, the selection of members, the role of the team leader and the conflicts between them are briefly described. The occurrence of conflicts in project teams was analyzed and their causes were determined. The conducted practical research confirmed the occurrence of conflicts in groups and showed the possibilities of preventing and eliminating them. The applied methods will allow the company to deal with such conflict situations in the future, and the developed tools will improve the entire process. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Belbin M., Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 2. Grucza B., Trocki M., Zarządzanie interesariuszami projektu, [w:] Trocki M., Sońta-Drączkowska E. [red.], Strategiczne zarządzanie projektami. Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009.
 3. Holstein-Beck M., Być albo nie być menedżerem, Wydawnictwo Infor, Warszawa 1997.
 4. Kasperek M., Metoda agile w zarządzaniu projektami logistycznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 5. Kisielnicki J., Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki, Wydanie III zmienione, Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, Warszawa 2020.
 6. Krysiński M., Miller P., Rola konfliktu w zarządzaniu projektami realizowanymi metodyce PMBOK, [w:] Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji europejskiej, Urbanek P., Walińska E. [red.], seria Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce, T. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 7. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w logistyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 9. Przybyła K., Identyfikacja konfliktów w zespole projektowym i sposoby ich rozwiązania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, promotor dr inż. Dominika Biniasz, obrona 21.05.2021.
 10. Salejko-Szyszczyk I., Metody rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie a integracja pracownicza, Ekonomia i Prawo 11.4/2012, s. 135-149.
 11. Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2016.
 12. Szkoła trenerów Wszechnicy UJ poziom EQF5, Materiały szkoleniowe, https://www.parp.gov.pl/storage/ publications/pdf/2009 szkola trenerow uj.pdf (dostęp 23.04.2021).
 13. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 14. Wachowiak P., Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 15. Węgrzyn L., Konflikty w organizacji, Praca magisterska pod kierunkiem dr. Andrzeja Gwiżdża; Wyższa Szkoła Biznesu Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, Nowy Sącz 2019, http://repozytorium.wsbnlu. edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/10527/Lidia% 20W%C4%99grzyn.pdf?sequence=1 (dostęp 12.02.2021).
 16. Zawilska M.B., Kierowanie konfliktem w zarządzaniu szkołą ponadgimnazjalną, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Kazimierza Krzakiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania, Poznań 2016, http://www.wbc.poznan.pl/Content/408585/PDF/Zawil ska Maria rozprawa doktorska.pdf (dostęp 07/03/2021).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.24.01.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu