BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burchert Sara (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Paradoks pluralizmu: absorpcja i marginalizacja mniejszości
The Paradox of Pluralism: The Absorption and Marginalization of Minorities
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2021, T. 32, s. 99-114, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Demokracja, Pluralizm kulturowy, Wykluczenie społeczne, Społeczeństwo demokratyczne
Democracy, Cultural pluralism, Social exclusion, Democratic society
Uwagi
streszcz., summ.
, , , , , , ,
Abstrakt
Artykuł dotyczy pluralizmu i pozornego pluralizmu w demokracji. Analiza mechanizmów absorpcji i marginalizacji grup mniejszościowych, ich interesów i uczestnictwa w dyskursie publicznym, sposobów i możliwości artykulacji stanowisk im bliskich, pozwala na scharakteryzowanie zależności i elementów wpływających na jakość i możliwość zaistnienia pluralistycznego społeczeństwa. Istotą funkcjonowania wizji pluralistycznej debaty staje się nadawanie temu, co zastane, znamion różnorodności. Ważna jest również analiza sytuacji medialnej - strukturalnych, przestrzennych, a także finansowych ograniczeń, które stanowią argument już znaturalizowany i zaakceptowany, co do którego nie powinno się toczyć sporów. W ten sposób dwustronnie moderuje się wolną dyskusję, gdzie niemający do niej dostępu akceptują fakt, że nie powinni go mieć, często nawet nie analizując mechanizmów ujarzmiania, jakie stoją za kolejnymi procesami wykluczenia, ewentualnie - absorpcji w ramy głównego nurtu, odzierając z kolei jednostkę z "mniejszościowego" charakteru, tożsamości, możliwości artykulacji własnych interesów. (abstrakt oryginalny)

In her article, Sara Burchert is concerned with pluralism and illusory pluralism in democracy. She analyses the mechanisms of the absorption and marginalization of minority groups, their interests, and their participation in public discourse, the ways and possibilities of articulating positions which are close to them in order to identify elements which make possible a pluralistic society and determine its quality. Essential for the functioning of the vision of a pluralistic debate is the bestowing of marks of diversity on what is present. It is also important to analyze the media situation - structural, spatial, and financial restrictions, which make up an argument already naturalized and accepted, one that should not be disputed. In this way, free discussion is moderated bilaterally, where those who do not have access to it accept that this nieis the result of objective premises, often without even analyzing the mechanisms of subjugation behind subsequent exclusion processes, or possibly - absorption within the mainstream. These processes deprive an individual person of their "minority" character, their identity, and the possibility of articulating their own interests. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badiou, A. (2012). Demokracja jako emblemat. W: G. Agamben [et al.], Co dalej z demokracją. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Prasa.
 2. Baggini, J. (2015). The Populist Threat to Pluralism. Philosophy and Social Criticism 4 (4-5).
 3. Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 4. Beckman, L. (2014). Democracy and the Right to Exclusion. Res Publica 20.
 5. Berlin, I. (2017). Wolność. Przeł. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo "Aletheia".
 6. Berry, C. (2014). Young People and the Ageing Electorate: Breaking the Unwritten Rule of Representative Democracy. Parliamentary Affairs 67.
 7. Bloom, P., Dallyn, S. (2011). The Paradox of Order: Reimagining Ideological Domination. Journal of Political Ideologies 16 (1).
 8. Bojar, H. (2000). Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczpospolitej Polskiej. Wrocław: Wydawnictwo "Funna".
 9. Brown, J. (2009). Democracy, Sustainability and Dialogic Accounting Technologies: Taking Pluralism Seriously. Critical Perspectives on Accounting 20.
 10. Brown, J. (2017). Democratizing Accounting: Reflections on the Politics of "Old" and "New" Pluralisms. Critical Perspectives on Accounting 43.
 11. Butler, J. (2014). Rywalizujące uniwersalności. W: J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Przygodność, hegemonia, uniwersalność: współczesne debaty na lewicy. Przeł. A. Czarnacka, M. Kropiwnicki, S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 12. Craig, R.T. (2018). Reframing the Paradox of Pluralism as a Communication Problem. Javanost: The Public 25.
 13. Dreyer, J.A. (2014). Sonnischen A., Radical Democracy, Agonism and the Limits of Pluralism: An Interview with Chantal Mouffe. Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory 15(3).
 14. Erenc, J. (2013). Teoria grupy społecznej a mechanizmy wykluczenia. W: A. Kłonkowska, M. Szulc (red.), Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Fromm, E. (2018). Zerwać okowy iluzji. Moje spotkania z myślą Freuda i Marksa. Kraków: Wydawnictwo Etiuda.
 16. Gramsci, A. (1961). Nowoczesny Książę. W: Idem, Pisma wybrane. Przeł. B. Sieroszewska. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 17. Holdo, M., Öhrn Sagrelius L. (2019). Why Inequalities Persist in Public Deliberation: Five Mechanisms of Marginalization. Political Studies 1 - 19.
 18. Karwat, M. (2016). Pseudodemokratyczne wzorce polityki. W: M. Tobiasz (red.), Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji. Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa".
 19. Kowalak, T. (1998). Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa".
 20. Krastew, I. (2015). Demokracja: przepraszamy za usterki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 21. Lücken, M., Simon, B. (2005). Cognitive and Affective Experiences of Minority and Majority Members: The Role of Group Size, Status and Power. Journal of Experimental Social Psychology 41.
 22. Mouffe, Ch. (2015). Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 23. Paleczny, T. (2017). Procesy asymilacji, transkulturacji i uniwersalizacji kulturowej. Przegląd problematyki. Krakowskie Studia Międzynarodowe 14(3).
 24. Parenti, M. (1982). Demokracja dla nielicznych. Przeł. E. Woydyłło. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 25. Parvin, P. (2018). Democracy Without Participation: A New Politics for a Disengaged Era. Res Publica 24.
 26. Raeijmaekers, D., Maeseele, P., (2015): Media, Pluralism and Democracy: What's in a Name? Media, Culture & Society, 37(7).
 27. Rancière, J. (2008). Nienawiść do demokracji. Przeł. M. Kropiwnicki. Przekł. Aneksu A. Czarnacka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 28. Saward, M. (2008). Demokracja. Przeł. A. Burek. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 29. Sharpiro, I. (2006). Stan teorii demokracji. Przeł. I. Kisilowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Standing, G. (2015). Karta prekariatu. Przeł. P. Juskowiak, P. Kaczmarski, M. Szlinde. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Szahaj, A. (2019). Demokracja liberalna na glinianych nogach. W: Idem. Kapitalizm wyczerpania. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Prasa.
 32. Szahaj, A. (2014). Niesprawiedliwość a demoralizacja. W: Idem. Inny kapitalizm jest możliwy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 33. Thoburn, N. (2007). Patterns of Production. Cultural Studies after Hegemony. Theory, Culture & Society 24(3).
 34. Turner, S.P. (2003). Liberal Democracy 3.0. Civil Society in Age of Experts. London: SAGE Publications.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.12402
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu