BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska-Gołasa Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gołasa Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Turystyka filmowa jako element promocji regionu
Film Tourism as an Element of Regional Promotion
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 15, s. 5-14, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Promocja, Promocja usług turystycznych, Przemysł filmowy
Tourism, Promotion, Promotion of tourist services, Film industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań odnoszące się do postrzegania przez respondentów turystyki filmowej jako elementu promującego dane miejsca czy regiony. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Wyniki przeprowadzonych badań odnoszące się do turystyki filmowej w promocji destynacji turystycznych wskazują na to, iż jest to zjawisko, które należy jeszcze bardziej promować, gdyż niespełna 50% badanych spotkało się z pojęciem turystyki filmowej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research relating to the perception of film tourism as a promotional element of a given region or place. A diagnostic survey method using the questionnaire technique according to a standardized questionnaire was used. The results of the study relating to film tourism in the promotion of tourist destinations indicate that it is a phenomena that should be further promoted, as less than 50% of the respon dents encountered the concept of film tourism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernat S.: Film i turystyka filmowa a krajobraz. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2016, nr 34.
 2. Bieńkowska-Gołasa W.: Film tourism in the promotion of selected tourist destinations. Acta Sci. Pol. Oeconomia 2018, 17 (4).
 3. Florek M.: Determinanty i możliwości promowania regionów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, Rok LXIII, z. 3.
 4. Jaska E., Werenowska A.: Instrumentarium public relations stosowane w kreowaniu wizerunku jednostek samorządu terytorialnego. [W:] E. Jaska, T. Skoczek (red.): Społeczno-ekonomiczne wymiary współczesnej samorządności, Warszawa 2018.
 5. Jaska E.: Znaczenie informacji w budowaniu konkurencyjności regionów. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014, Tom XV, z. 8.
 6. Kuciński K.: Podstawy teorii regionu ekonomicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 7. Oleksiuk A.: Marketing usług turystycznych. Difin, Warszawa 2009.
 8. Raszkowski A.: Przesłanki promocji miast i regionów. Ekonomiczne Problemy Usług 2010, nr 56.
 9. Stasiak A.: Turystyka literacka i filmowa. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź 2009.
 10. Sznajder A.: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Business Press. Warszawa 1993.
 11. Tucki A.: Turystyka filmowa - wybrana problematyka badawcza. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska. Barometr Regionalny 2016, tom 14, nr 2.
 12. Wiktor J.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Żemła M., Zawadzki P.: Film-Induced Tourism: Basic Relations Between Films and Tourism from Tourism Destinations Perspective. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, nr 4 (28)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu