BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodzikowska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olejniczak Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19
The Role of Consumer Credits in the Development of Tourism in Poland During the Pandemic COVID-19
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 15, s. 15-23, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Kredyt konsumpcyjny, Portfel kredytowy, Pandemia
Tourism, Consumer credit, Credit portfolio, Pandemic
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka jest sektorem rynku, w którym istotne znaczenie odgrywają kredyty konsumpcyjne. Ich rola w okresie pandemii COVID-19 uległa zmianie. Celem badań było rozpoznanie wartości portfela kredytowego w czasie pandemii COVID-19 oraz udziału w nim przedsiębiorstw turystycznych. Poddano analizie dokumenty z zakresu bankowości, tj.: Raport o stabilności systemu finansowego (październik 2020 r.), Raport o stabilności systemu finansowego za I kwartał 2020 roku (wrzesień 2020 r.) oraz sprawozdania wybranych banków spółdzielczych. Zaprezentowane wyniki pokazały różnice w przyznawaniu kredytów gotówkowych przedsiębiorcom turystycznym przed pandemią oraz w trakcie jej trwania. Znaczące różnice również odnotowano w kontekście średniorocznych poziomów zapytań kredytowych.(abstrakt oryginalny)

Tourism is a market sector in which consumer credit play a significant role. Their role in the COVID-19 pandemic has changed. The research aimed to identify the value of the credits during the COVID-19 pandemic and the participation of tourism enterprises in it. The document on banking was reviewed: Financial Stability Report (October 2020), Financial Stability Report for Q1 2020 (September 2020), and reports of selected cooperative banks. The results showed the difference in granting cash credit to tourist entrepreneurs before and during the pandemic. Significant differences were also noted in the context of the average annual credit wallet inquiry levels. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielski M.: Kredytowanie konsumpcji w Polsce, Pieniądze i Więź 2003, nr 4.
 2. Dobosiewicz Z.: Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 45.
 3. Dobosiewicz Z.: Kredyt bankowy dla firm i osób fizycznych. Poradnik prawny, Wydawnictwo Infor, Warszawa 1997, s. 133.
 4. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia 2008 roku pt. "Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku", Warszawa, wrzesień 2008.
 5. Harasim J.: Bankowość detaliczna w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
 6. Hong Y., Cai G., Mo Z., Gao W., Xu L., Jiang Y., Jiang J.: The Impact of COVID-19 on Tourist Satisfaction with B&B in Zhejiang, China: An Importance-Performance Analysis, Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 3747.
 7. Raport na temat stanu rynku kredytowego i pożyczkowego dla osób prywatnych po I półroczu 2020 r., Biuro Informacji Kredytowej 2020.
 8. Raport na temat stanu rynku kredytowego i pożyczkowego dla osób prywatnych w 2020 r., Biuro Informacji Kredytowej 2021.
 9. Raport o stabilności systemu finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego, październik 2020.
 10. Raport o stabilności systemu finansowego za I kwartał 2020 r., Komisja Nadzoru Finansowego, wrzesień 2020.
 11. Raport o stabilności systemu finansowego za IV kwartał 2020 r., Komisja Nadzoru Finansowego, styczeń 2020.
 12. Sprawozdania wybranych banków spółdzielczych. Waliszewski K.: Działalność instytucji doradztwa finansowego na tle rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów (WSZiF) we Wrocławiu 2007, nr 24, s. 46.
 13. www.media.bik.pl/informacje-prasowe/att/1667818 (dostęp: 14.04.2021).
 14. www.direct.money.pl/artykuly (dostęp: 14.04.2021).
 15. www.knf.gov.pl (dostęp: 14.04.2021).
 16. www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421817 (dostęp: 28.05.2021).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu