BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziemdziela Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa łódzkiego
Spatial Differentiation of the Level of Entrepreneurshipin Rural Communes of the Łódź Voivodship
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 15, s. 33-41, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Zróżnicowanie przestrzenne
Rural areas, Entrepreneurship, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstrakt
Celem opracowania było rozpoznanie poziomu przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa łódzkiego, a także wskazanie zależności między wskaźnikiem przedsiębiorczości a odległością jednostek przestrzennych od ośrodków gospodarczych. Przyjęto, że głównymi ośrodkami gospodarczymi województwa łódzkiego są miasta powiatowe: Bełchatów, Brzeziny, Kutno, Łask, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Opoczno, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola i Zgierz. Wskaźnik przedsiębiorczości został określony jako liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Przyjęta odległość gmin wiejskich od ośrodków gospodarczych została wyrażona jako najkrótsze odległości drogowe. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że istnieje statystycznie istotna zależność między poziomem przedsiębiorczości w badanych gminach wiejskich województwa łódzkiego a ich oddaleniem od głównego ośrodka gospodarczego - wraz ze wzrostem odległości maleje liczba podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify the level of entrepreneurship in rural communes of the Łódź Voivodship, as well as to indicate the relationship between the entrepreneurship index and the distance of spatial units from economic centers. It has been assumed that the main economic centers of the Łódź Province are poviat towns: Bełchatów, Brzeziny, Kutno, Łask, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Opoczno, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń , Wieruszów, Zduńska Wola, Zgierz. The entrepre- neurship index was defined as the number of business entities registered in the REGON system per 10 thousand. working age population. The assumed distance of rural communes from economic centers was expressed as the shortest road distances. On the basis of the conducted analysis, it was found that there is a statistically significant correlation between the level of entrepreneurship in the studied rural communes of the Łódź Voivodship and their distance from the main economic center, namely the number of economic entities decreases with increasing distance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bratnicki M.: W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. Organizacja i Kierowanie 2005, nr 4, s. 39.
  2. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość - praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992, s. 271.
  3. Kraśnicka T.: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 75.
  4. Majkut R.: Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych. CeDeWu, Warszawa 2014, s. 57-58.
  5. Makieła Z.: Przedsiębiorczość innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 10.
  6. Niewęgłowski M., Klepacka-Dunajko I., Dunajko D.: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie 2016, nr 110, s. 74.
  7. Piecuch T.: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 9.
  8. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960, s. 34.
  9. Sikorska-Wolak I.: Innowacje i przedsiębiorczość w wymiarze ekonomicznym, psychologicznym i edukacyjnym. [W:] Z.J. Przychodzeń (red.): O humanistyczny wymiar przedsiębiorczości wiejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000, s. 26.
  10. Solecki K.: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju przedsiębiorczości. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne 2015, nr 6 (2), s. 228
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu