BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryjończyk Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gabryjończyk Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce
Changes of Occupancy in Tourist Accommodation Establishments in the Period of Combating the COVID-19 Pandemic in Poland
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 15, s. 43-58, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Infrastruktura turystyczna, Zaplecze noclegowe turystyki, Pandemia
Tourism, Tourism infrastructure, Tourism accommodation facilities, Pandemic
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest poznanie zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w Polsce w okresie zwalczania pandemii COVID-19 (rok 2020) względem lat poprzedzających pojawienie się koronawirusa (2016-2019). Wykorzystaną metodą badawczą była analiza literatury oraz danych statystycznych publikowanych przez GUS. Zaobserwowane zmiany przedstawiono na tle wprowadzanych i znoszonych w 2020 r. w poszczególnych obszarach życia społecznego i gospodarczego obostrzeń. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że negatywne przekształcenia w zakresie wielkości ruchu turystycznego były najsilniejsze w czasie obowiązywania największych restrykcji, z wyraźnie zarysowanym szczytem w pierwszym okresie zwalczania COVID-19. Zaobserwowano także, że zmiany te dotyczyły w większym stopniu zagranicznej turystyki przyjazdowej, sytuacja pandemiczna zmieniła zaś wybory turystów krajowych w zakresie czasu i modelu wypoczynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present changes of occupancy in tourist accommodation establishments in Poland during the period of combating the COVID-19 pandemic (2020) compared to the years preceding the appearance of the coronavirus (2016-2019). The research method used was the analysis of the literature and statistical data published by the Statistics Poland (GUS). The observed changes were presented against the background of the restrictions introduced and removed in 2020 in individual areas of social and economic life. The obtained results allowed to conclude that the negative modifications in the volume of tourist traffic were the strongest during the time of the greatest restrictions, with a clearly marked peak in the first period of combating COVID-19. It was also observed that these changes concerned to a greater extent foreign incoming tourism, while the pandemic situation changed the choices of domestic tourists in terms of time and model of travels. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alegre J., Pou L.: The Length of Stay in the Demand for Tourism. Tourism Management 2006, vol. 27.
 2. Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M.: Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. PWE, Warszawa 2007.
 3. Cierpiał-Wolan M. (red.): Turystyka w 2019 roku. GUS, Warszawa-Rzeszów 2020.
 4. Clement H.C.: The Future of Tourism in the Pacific and Far East. Department of Commerce USA, Washington 1961.
 5. Coles T., Hall C.M.: Rights and Regulation of Travel and Tourism Mobility. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events 2011, 3 (3).
 6. COVID-19 Related Travel Restictions. A Global Review for Tourism. First report as of 16 April 2020. UNWTO 2020.
 7. COVID-19 Related Travel Restictions. A Global Review for Tourism. Third report as of 8 May 2020. UNWTO 2020.
 8. COVID-19 Related Travel Restictions. A Global Review for Tourism. Fourth report as of 29 May 2020. UNWTO 2020.
 9. Global Risk Management Survey 2019. Aon 2019.
 10. Guzik H., Ostrowska B.: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013, nr 913.
 11. Hall C.M., Harrison D., Weaver D., Wall G.: Vanishing Peripheries: Does Tourism Consume Places? Tourism Recreation Research 2013, 38 (1).
 12. Jus N. (red.): Travel & Tourism Global Economic Impact & Trends 2020. WTTC 2020.
 13. Kasimati E.: Does Tourism Contribute Significantly to the Greek Economy? A Multiplier Analysis. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation 2015, 6 (2).
 14. Marak J., Wyrzykowski J. (red.): Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym. WSH Wrocław, Wrocław 2010.
 15. Mathouraparsad S., Maurin A.: Measuring the Multiplier Effects of Tourism Industry to the Economy. Advances in Management & Applied Economics 2017, vol. 7, no. 2.
 16. Niemczyk A., Seweryn R.: Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy. [W:] G. Gołembski (red.): Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 17. Panasiuk A. (red.): Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN, Warszawa 2011.
 18. Podsumowanie lockdownu w Polsce. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2021.
 19. Seryasat M.R., Nejad E.H., Karimiyan T., Hajiloo M., Seryasat H.R.: The Impact of Resort on Tourism Multiplier Coefficient in Qazvin Province. Journal of Applied Science and Agriculture 2014, 9 (7).
 20. Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.): Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 21. Wojcieszak-Zbierska M., Jęczmyk A., Zawadka J., Uglis J.: Agritourism in the Era of the Coronavirus (COVID-19): A Rapid Assessment from Poland. Agriculture 2020, 10 (9), 397
 22. www.bdl.gov.pl
 23. www.fly4free.pl
 24. www.gov.pl
 25. www.medicover.pl
 26. www.serwisy.gazetaprawna.pl
 27. www.turystykawmiescie.org
 28. www.unwto.org
 29. www.who.int
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu