BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wawrzyniak Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Motywy wyboru szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum "Polskie Szlaki Kulinarne" i ich rozpoznawalność wśród turystów
Motives for Choosing Culinary Routes Associated in the Consortium "Polskie Szlaki Kulinarne" and their Recognition Among Tourists
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 15, s. 81-91, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka kulinarna
Tourism, Culinary tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było poznanie motywów uczestnictwa respondentów w turystyce kulinarnej, stopnia rozpoznawalności szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum "Polskie Szlaki Kulinarne" i czynników decydujących o ich wyborze. Dlatego podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania problemowe: Jaka jest specyfika turystyki kulinarnej? Czy turyści są zainteresowani turystyką kulinarną? Jakie programy kulinarne zachęcają ich do odbywania podróży kulinarnych? Jaka jest rozpoznawalność szlaków kulinarnych? W opracowaniu wykorzystano dane wtórne i pierwotne. Głównym źródłem informacji był materiał badawczy zebrany z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego według standaryzowanego kwestionariusza ankiety. Badania empiryczne zostały przeprowadzone w 2019 roku i objęto nimi 118 turystów. W artykule wykorzystano również publikacje naukowe, raporty, dane statystyczne i strony internetowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że możliwość zakupu produktów tradycyjnych i regionalnych w odwiedzanych obiektach była czynnikiem najsilniej motywującym do skorzystania z oferty szlaków kulinarnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to recognise tourists' motivation to choose culinary tours, as well as to discover all stimulating and limiting factors that are for or against culinary tourism and to show the recognition of culinary trails being consolidated in "Polskie Szlaki Kulinarne"/("Polish Culinary Trails"). The authors of this paper made an attempt to answer the following questions: What is the specification of culinary tourism? Are tourists interested in culinary tourism and which television programs encourage them to take part in culinary tours? What is the recognition and knowledge of culinary trails? The study used secondary and primary data. The main source of information was research material collected using the diagnostic survey method according to a standardised questionnaire. The empiric studies were held in 2019 among 118 tourists. The article herein referred also to numerous scientific studies, reports, statistics, web sides. The survey and the analysis showed that the possibility to buy traditional and local products was the main reason and motivation to take advantage of the offer of culinary trails. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jędrysiak T.: Wiejska turystyka kulturowa. PWE, Warszawa 2010.
 2. Jędrysiak T.: Turystyka kulinarna. [W:] T. Jędrysiak (red.): Turystyka kulturowa. PWE, Warszawa 2008, s. 155.
 3. Jordan P.: Global Report on Food Tourism. World Tourism Organization. UNWTO, Madrid-Spain 2012, s. 12-13.
 4. Kowalczyk A.: Turystyka kulinarna - podejście "geograficzne" i "nie geograficzne". Turystyka Kulturowa 2016, nr 5, s. 31-32.
 5. Majewski J.: Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie 2008, t. 7, s. 127-132.
 6. Matusiak A.: Turystyka kulinarna. [W:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.): Współczesne formy turystyki kulturowej. Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań 2009, s. 325-328.
 7. Mikos von Rohrscheidt A.: Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska ,,Milenium" w Gnieźnie, Gniezno 2008, s. 154.
 8. Orłowski D., Woźniczko M.: Turystyka kulinarna w Polsce - wstępne badania nad fenomenem zjawiska. Turystyka Kulturowa 2016, nr 5, s. 62.
 9. Sala J.: Szlaki żywnościowe i ich rola na rynku turystycznym. [W:] D. Kołożyn-Krajewska (red.): Konsument usług turystycznych i żywieniowych. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 252.
 10. Wolf E.: Raport dotyczący turystyki kulinarnej. Turystyka Kulturowa 2016, nr 5, s. 182.
 11. Wolf E.: Culinary tourism: a tasty economic proposition, updated. International Culinary Tourism Association, Portland 2004, s. 6.
 12. Widawski K.: Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 2011, nr 17, s. 40.
 13. Woźniczko M., Orłowski D.: Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego. [W:] C. Jastrzębski (red.): Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji. Wyższa Szkoła Prawa, Ekonomii i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 107-108.
 14. www.polska.travel.pl (dostęp: 26.11.2020)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu