BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolińska Kinga (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
The Functioning of the Local Group of Actions "Brama Lubuska" in thre Opinion of Residents of Member Communes
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 15, s. 105-115, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Lokalna Grupa Działania (LGD), Rozwój lokalny
Rural areas, Local Action Group, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The aim of the article is to present the level of knowledge about the Leader programme and the Local Action Group among the inhabitants of the LAG "Brama Lubuska" area consisting of 14 member communes. The study was carried out by means of a questionnaire survey on a sample of 200 inhabitants of communes comprising the LAG "Brama Lubuska" in 2015 and 2020. Most of the inhabitants have heard about the Leader programme and the Local Action Group. In addition, respondents are positive about the group's initiative and activities. It is possible to notice an increase in satisfaction with the quality of advice provided at the LAG headquarters. The inhabitants are beginning to notice the undertakings carried out under the Leader initiative in the area of member communes. As the main source of information on the LAG and Leader, the respondents indicate the media, leaflets and information received in commune offices. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z.: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji (The region and its development in the conditions of globalization), Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Łódź 2007.
 2. Furmankiewicz M., Królikowska K.: Partnerstwo terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006 (Territorial partnership in rural areas in Poland in 1994-2006), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 3. Hadyński J., Kiryluk-Dryjska E., Chmieliński P.: Program Leader w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich (Leader Programme in Sustainable Rural Development), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2015.
 4. Hoffmann R., Hoffmann N.: The Leader Programme as an impulse for new projects in rural areas, Quaestiones Geographicae 2018, 37 (2), p. 141-150.
 5. Kiryluk-Dryjska E., Hadyński J., Sobieszczańska P.: Ocena skuteczności działań programu Leader przez mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce (Evaluation of the effectiveness of the Leader program by the inhabitants of rural areas in Poland), Studia KPZK 2016, 167, p. 357-366.
 6. Krasniqi N.: The role and impact of local action groups in rural development of Kosovo. Journal of Agribusiness and Rural Development 2020, 1 (55), p. 17-28.
 7. LDB (Local Data Bank) GUS: Ludność (Population), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat (access: 20.12.2020).
 8. MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministry of Agriculture and Rural Development): Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (Rural Development Plan 2004-2006), http://eko.org.pl/lkp/poradniki/prow_plus.pdf, (access: 20.12.2020).
 9. Nedelcua A., Tatarub A., Subićc J., Kuzmand B.: The Local Action Group, Local Sevelopment Model based on community. Case study LGA "Land of Vineyards and Wine" Vrancea. Procedia Economics and Finance 2015, 22, p. 706-715.
 10. Orłowska J.: Czynniki i bariery rozwoju lokalnego. [W:] Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. Tom 1. Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza (Factors and barriers of local development. [In] E. Gruszewska, K. Karpińska, A. Protasiewicz (eds.): Contemporary economic problems in research by young scientists. Volume 1. Growth, development and economic policy), PTE Białystok 2018, p. 44-56.
 11. PROW 2014-2020 (RDP 2014-2020). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Województwo Świętokrzyskie. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS) (Rural Development Program 2014-2020 - Świętokrzyskie Voivodeship. Support for local development under the LEADER initiative), http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks, (access: 20.12.2020).
 12. Psyk-Piotrowska E., Zajda K.: Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania (Structure and conditions of social capital of local action groups), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 13. Reijnen J.: The role of local authorities in fostering local initiatives. [In] Local initiatives. Alternative path for development, ed. Sutton A., p. 55-57. Press Interuniversitaires Europeennes 1987.
 14. SBRR: Informacje o Leader (Information about Leader), http://www.prow2007.sbrr.pl/index,32,60,pl.html (access: 20.12.2020).
 15. Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska (The Brama Lubuska LAG Association): Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Działaj z Nami" 2007-2013 (Local Development Strategy of the LAG "Act with Us" 2007--2013), http://www.lgddzn.pl/files/2014/lsr/lsr.doc, (access: 20.12.2020).
 16. Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska (The Brama Lubuska LAG Association): Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Brama Lubuska" 2014-2020 (2014-2020 Local Development Strategy of the LAG "Brama Lubuska"), http://www.lgddzn.pl/files/lsr/lsr_bl_30_01_2020.pdf (access: 20.12.2020).
 17. Szaban D.: Poziom życia w powiatach województwa lubuskiego (The standard of living in the poviats of the Lubuskie Voivodeship), Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 2019, 64 (11), p. 25-41.
 18. Volk A., Bojnec S.: Local action groups and the LEADER co-financing of rural development projects in Slovenia, Agricultural Economics 2014, 60 (8), p. 364-375.
 19. Wieruszewska M., Kamiński R., Krośniak P.: Między interwencją a interakcją (Between intervention and interaction), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 201
 20. Wojewódzka-Wiewiórska A.: The role of local action groups in rural development in Poland based on a selected example, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agrobusiness Economists 2019, XXI (4), p. 579-588.
 21. Zajda K.: Problems of functioning of Polish local action groups from the perspective of the social capital concept, Eastern European Countryside 2014, 20, p. 73-97
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu