BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trajer Bartłomiej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Trajer Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja smart villages w rozwoju obszarów wiejskich
The Concept of Smart Villages in Rural Areas Development
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 15, s. 117-127, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie
Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przybliżono stosunkowo nowe zagadnienie inteligentnych wiosek (smart villages), które mają istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Społeczność zamieszkująca obszary tzw. inteligentnych wsi wykorzystuje innowacyjne rozwiązania w celu poprawy warunków pracy i życia, opierając się na lokalnych atutach, możliwościach i mocnych stronach obszarów wiejskich. Koncepcja inteligentnych wsi nie zawiera jednego uniwersalnego rozwiązania. Opiera się ona na potrzebach i potencjale danego terytorium oraz na strategii i jest wspierana przez nowe lub istniejące strategie terytorialne. W smart villages kluczowe są technologie, inwestycje w infrastrukturę, rozwój przedsiębiorczości, kapitał ludzki, zdolności i budowanie społeczności. Bardzo ważne jest również zaangażowanie społeczności lokalnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents a relatively new issue of smart villages, which is significant for the development of rural areas, both in terms of new job creation opportunities and the quality of life in the countryside. The community living in the so-called smart villages, uses innovative solutions to improve working and living conditions, based on local advantages, opportunities and strengths of rural areas. The concept of smart villages does not contain one universal solution. It is based on the needs and potential of the area and on its strategy and is supported by new or existing territorial strategies. Technologies, infrastructure investments, entrepreneurship development, human capital, capabilities and community building play a key role in smart villages. The involvement of local communities is also very important. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzal-Dec D., Inteligentny rozwój wsi - koncepcja Smart Villages: Założenia, możliwości i odgraniczenia implementacyjne, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2018.
  2. http://ksow.pl/aktualnosc/badanie-smart-villages-w-polsce-przyklady-10-gmin.
  3. https://smartwies.pl/articles/technologie/niedrogie-smart-rozwiazania-na-przykladzie-wsi-kielpin.
  4. Inteligentne wsie, Rewitalizacja usług na obszarach wiejskich, European Network for Rual Develop- ment, Przegląd Obszarów Wiejskich Nr 26, http://enrd.ec.europa.eu, 2018.
  5. Inteligentne wsie, Redakcja: Ryszard Kamiński, Leszek Leśniak. Wydawca Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zlecenie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie, Warszawa, listopad 2019.
  6. Jak wspierać strategie inteligentnych wiosek, które skutecznie wzmacniają podmiotowość społeczności obszarów wiejskich, European Network for Rual Development.
  7. Komorowski Ł, Stanny M,: Smart Villages: Where Can They Happen? Institute of Rual and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences, 2020.
  8. Polska Wieś 2020, Raport o Stanie Wsi, FDPA, Wydawnictwo Naukowe SHOLAR.
  9. Projekt Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, MRiRW, 2020, https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.
  10. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" MRiRW, 2019 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu