BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werenowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jaska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Komunikacja polskich miast z otoczeniem społeczno-gospodarczym w nowych mediach
Communication of Polish Cities with the Socio-economic Environment in New Media
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 15, s. 129-138, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Kanały marketingowe, Kanały informacyjne, Marketing terytorialny, Miasto, Media
Marketing channels, Communication channels, Territorial marketing, City, Media
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania nowych mediów w marketingu terytorialnym miast i poziomu zainteresowania społecznego ich ofertą w tych kanałach komunikacji. W części teoretycznej scharakteryzowano komunikację z wykorzystaniem nowych mediów z perspektywy marketingu terytorialnego. W części empirycznej zdefiniowano m.in. preferowane cechy informacji zamieszczanych przez polskie miasta w mediach społecznościowych i na oficjalnych stronach internetowych, wskazując na ich aktualność, czytelność i użyteczność. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, polskie miasta prowadzą aktywny marketing terytorialny z wykorzystaniem nowym mediów. Jednak tylko przemyślane, umiejętnie i odpowiedzialnie prowadzone serwisy przyciągają relatywnie większą grupę odbiorców. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the possibilities of using new media in the territorial marketing of cities and the level of public interest in the offer of Polish cities in these communication channels. In the theoretical part, communication with the use of new media is characterized from the perspective of territorial marketing. The empirical part defines, inter alia, preferred features of information posted by Polish cities in social media and on official websites, indicating their topicality, readability and usefulness. The analyzes show that Polish cities conduct active territorial marketing with the use of new media. However, only well-thought-out, skillfully and responsibly managed websites attract a relatively larger group of recipients. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrząścik M.: Teoretyczne ujęcie promocji w aspekcie koncepcji marketingu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie2012, nr 21 (94), s. 143-151.
 2. Ciarczyńska A.: Zróżnicowanie interpretacyjne marketingu terytorialnego i jego wpływ na poziom reali- zacji celów marketingowych. Economic and Regional Studies 2011, nr 1 (4), s. 17-22.
 3. Florek M.: Janiszewska K.: Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej. AEP, Poznań 2010.
 4. Florek M.: Podstawy marketingu terytorialnego. AEP, Poznań 2007.
 5. Kaplan A., Haenlein M.: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons 2010, t. 53, nr 1.
 6. Kaznowski D.: Social media - społeczny wymiar Internetu. [W:] J. Królewski, P. Sala (red.): E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. PWN, Warszawa 2016.
 7. Konik R.: Najnowsze nowe media i stare nowe media. Spór o definicję nowych mediów, Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 2016, nr 22, s. 20-39.
 8. Łosiewicz M.: Nowe media w trzecim sektorze. Krytyczna analiza tendencji i uwarunkowań. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.
 9. Mruk H., Pilarczyk B., Szulc H.: Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Poznań 2005.
 10. Polańska K.: Biznesowy charakter mediów społecznościowych. Zeszyty Naukowe. Studia Informatica, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 656.
 11. Raszkowski A.: Marketing terytorialny a konkurencyjność regionalna. [W:] E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.): Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategia - przykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 12. Sekuła A.: Marketing terytorialny. [W:] M. Daszkowska (red.): Marketing. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
 13. Social Media w Polsce 2021 - nowy raport, https://empemedia.pl/social-media-w-polsce-2021-nowy-raport (dostęp: 10.05.2021).
 14. Stępowski R.: Marketing terytorialny. Jak zbudować i wypromować markę miejscowości? Słowa i Myśli, Warszawa 2015.
 15. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwers, Kraków 2007.
 16. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Edu-Libri, Kraków 2015.
 17. Żbikowski J.: Adaptacja koncepcji marketingu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego szansą rozwoju terytorialnego. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW 2012, t. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu