BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoś Edyta (University of Technology and Humanities in Radom), Klimaszewska Emilia (University of Technology and Humanities in Radom), Małysa Anna (University of Technology and Humanities in Radom), Markuszewski Leszek (University of Technology and Humanities in Radom)
Tytuł
Influence of Sodium Coco Sulfate on Quality of Bath Cosmetics
Wpływ Sodium Coco Sulfate na jakość kosmetyków myjących
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2021, nr 2, s. 75-85, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Substancje powierzchniowo czynne, Kosmetyki, Jakość produktu, Badania towaroznawcze, Towaroznawstwo przemysłowe
Surfactants, Cosmetics, Product quality, Commodity research, Industrial commodities
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Analizowano wpływ Sodium Coco Sulfate na właściwości związane z funkcjonalnością kosmetyków myjących. W tym celu opracowano i wytworzono 5 prototypowych płynów do kąpieli dla skóry wrażliwej różniących się stosunkiem masowym Sodium Laureth Sulfate do Sodium Coco Sulfate (6:0; 4:2; 3:3; 2:4; 0:6). Odnotowano wpływ stosunku masowego SLES i SCS w płynach do kapieli na wartości lepkości dynamicznej. Wprowadzenie do receptur Sodium Coco Sulfate poprzez częściowe oraz całkowite zastąpienie Sodium Laureth Sulfate prowadziło do wzrostu lepkości dynamicznej, przy czym wartości te mieściły się w zakresie obserwowanym dla produktow rynkowych. Wraz ze wzrostem stężenia Sodium Coco Sulfate odnotowano spadek mętności w stosunku do płynu z udziałem Sodium Laureth Sulfate, natomiast nie odnotowano istotnego wpływu stosunku masowego Sodium Laureth Sulfate do Sodium Coco Sulfate na zdolność do emulgowania zabrudzeń tłuszczowych oraz na właściwości pianotwórcze. Wszystkie próbki charakteryzowały się porównywalnymi wartościami. Najmniejszą utratę wody ze skóry odnotowano po zastosowaniupłynu do kąpieli z najwyższym stężenie Sodium Coco Sulfate. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz w oparciu o literaturę fachową wykazano, że badany anionowy związek powierzchniowo-czynny Sodium Coco Sulfte wykazuje tak samo dobre właściwości użytkowe jak Sodium Laureth Sulfate. Może on zatem stanowić cenny zamienik, który charakteryzuje się mniejszym działaniem drażniącym w stosunku do skóry i porównywalnymi właściwościami użytkowymi. (abstrakt oryginalny)

The influence of Sodium Coco Sulfate on the functional properties of bath liquids was analyzed. For this purpose, 5 prototype bath liquids for sensitive skin differing in the weight ratio of Sodium Laureth Sulfate to Sodium Coco Sulfate (6:0; 4:2; 3:3; 2:4; 0:6) were developed and produced. The influence of the mass ratio of SLES and SCS in the bath liquids on the values of dynamic viscosity was noticed. The introduction of Sodium Coco Sulfate to the recipes by partial and complete replacement of Sodium Laureth Sulfate led to an increase in dynamic viscosity. These values were within the range for market products observed. As the concentration of Sodium Coco Sulfate increased, the turbidity decreased in relation to the liquid with Sodium Laureth Sulfate. On the other hand, no significant influence of the mass ratio of Sodium Laureth Sulfate to Sodium Coco Sulfate on the ability to emulsify oils and on the foaming properties was observed. All samples had comparable values. The lowest water loss from the skin was noted after the use of the bath liquid with the highest concentration of Sodium Coco Sulfate. Based on the conducted research and on the basis of the technical literature, it has been shown that the tested anionic surfactant Sodium Coco Sulfate exhibits the same good performance properties as Sodium Laureth Sulfate. Therefore, it can be a valuable substitute, which is less irritating to the skin and has comparable usage properties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Barel M., Paye M., Maibach H.I. (2009) Handbook of Cosmetics Science and Technology. Third Edition. CRC Press, New York.
 2. Porter M.R. (2013) Handbook of surfactants. Springer, New York.
 3. Seweryn A. (2018) Interactions between surfactants and the skin - theory and practice. Advances in Colloid and Interface Science, 256, 242-255.
 4. Klimaszewska E., Seweryn A., Czerwonka D., Piotrowska U., Ogorzałek M. (2017) Improvement of the safety in use of babies cosmetics through appropriate selection of surfactants". Przemysł Chemiczny 96 (12): 2509-2513.
 5. Zieliński R. (2017) Surfaktanty. Budowa, właściwości, zastosowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Pironti C., Motta O., Ricciardi M., Camin F., Cucciniello R., Proto A. (2020) Characterization and authentication of commercial cleaning products formulated with biobased surfactants by stable carbon isotope ratio. Talanta, 219, 121256.
 7. Bujak T., Zagórska-Dziok M., Nizioł-Łukaszewska Z. (2020) Complexes of ectoine with the anionic surfactants as active ingredients of cleansing cosmetics with reduced irritating potential. Molecules, 25 (6), 1433.
 8. Klimaszewska E., Seweryn A., Ogorzałek M., Nizioł-Łukaszewska Z., Wasilewski T. (2019) Reduction of irritation potential caused by anionic surfactants in the use of various forms of collagen derived from marine sources in cosmetics for children". Tenside Surfactants Detergents, 56 (3) 180-187.
 9. Galdi A.A., Hansenne I. (2003) U.S. Patent No. 6,645,474. U.S. Patent and Trademark Office. Washington, DC.
 10. Robinson V.C., Bergfeld W.F., Belsito D.V., Hill R.A., Klaassen C.D., Marks Jr J.G., Shank R.C., Slaga T.J., Snyder P.W., Andersen F.A. (2010) Final report of the amended safety assessment of Sodium Laureth Sulfate and related salts of sulfated ethoxylated alcohols. International Journal of Toxicology, 29, 15l-161.
 11. Bujak T., Nizioł-Łukaszewska Z., Wasilewski T. (2019) Sodium Lauryl Sulfate vs. Sodium Coco Sulfate. Study of the safety of use anionic surfactants with respects to their interaction with the skin. Tenside Surfactants Detergents, 56 (2), 126-133.
 12. Duarte I., Silveira J., Hafner M., Toyota R., Pedroso D. (2012) Sensitive skin: review of an ascending concept. Anais Brasileiros de Dermatologia, 92 (4), 521.
 13. Lu G., Moore D.J. (2012) Study of surfactant-skin interactions by skin impedance measurements. International Journal of Cosmetic Science, 34 (1), 74-80.
 14. Nielsen G.D., Nielsen J.B., Andersen K.E., Grandjean P. (2000) Effects of industrial detergents on the barrier function of human skin. International Journal of Occupational and Environmental Health, 6 (2), 138-142.
 15. Takagi Y., Shimizu M., Morokuma Y., Miyaki M., Kiba A., Matsuo K., Isoda K., Mizutani H. (2014) A new formula for a mild body cleanser: Sodium Laureth Sulphate supplemented with Sodium Laureth Carboxylate and Lauryl Glucoside. International Journal of Cosmetic Science, 36 (4), 305-311.
 16. Lee C.H., Howard I.M. (2006) Sodium Lauryl Sulfate, [in:] Chew A., Maibach H.I. (eds): Irritant dermatitis. Springer-Verlag, Berlin, pp. 257-267.
 17. Wasilewski T., Seweryn A., Bujak T. (2016) Supercritical carbon dioxide blackcurrant seed extract as an anti-irritant additive for hand dishwashing liquids. Green Chemisry Letters and Reviews, 9 (2), 114-121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu