BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saganek Przemysław (Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences)
Tytuł
The Choice of the Paradigm of Discussion on the Right of Poland to Obtain Compensation From Germany Because of the WWII Aggression and Occupation
Źródło
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2021, vol. 5, nr 1, s. 39-54, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Państwo, Agresja, Wojna Światowa II, Umowa poczdamska
Responsibility, State, Aggression, World War II, Potsdam Agreement
Uwagi
summ.
Abstrakt
The text is devoted to the choice of the paradigm of discussion on the right of Poland to obtain compensation from Germany in connection with the Second World War. In the opinion of the author the main failure of the hitherto discussion on the rights of Poland vis-a-vis Germany is a very infrequent reference to the rules on state responsibility. They are simple and lead to a very simple conclusion - namely the obligation of international law to pay a compensation which would wipe out all the consequences of the breach of international law. The author analyses in more detail the influence of the Potsdam Agreement and the 1953 declaration of the government of the Polish People's Republic. In his opinion the Potsdam Agreement had no adverse effect on the scope of the Polish rights. While it is impossible to deny such an influence of the 1953 declaration, the author shows that even on a very wide interpretation it cannot be seen as a definitive end of all rights of Poland. The main message is that it is the set of psychological errors on the Polish side which make the discussion on the Polish rights so difficult and unfruitful. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arbour, J.-M. (1997). Droit international public. Cowansville (Québec): Blais
 2. Balcerzak, M. (2015), Odpowiedzialność międzynarodowa państwa za działania zabronione a systemowy charakter prawa międzynarodowego. In: R. Kwiecień (Ed.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa (pp. 319-354). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Barcz, J. (2017). Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski po upływie 70 lat od zakończenia II wojny światowej w świetle prawa międzynarodowego. Państwo i Prawo, 11, 18-32.
 4. Barcz, J., & Kranz, J. (2019). Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego Aspekty prawa i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
 5. Berber, F. (1964). Lehrbuch des Völkerrechts, Band III. München und Berlin: C.H.Beck.
 6. Bierzanek, R., & Symonides, J. (1994). Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Bundestag (2017). Völkerrechtliche Grundlagen und Grenzen kriegsbedingter Reparationen unter besonderer Berücksichtigung der deutsch-polnischen Situation Aktenzeichen: WD 2 - 3000 - 071/17. Abschluss der Arbeit: 28. August 2017.
 8. Crawford, J. (2010). System of International Responsibility. In: J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson (Eds), The Law of International Responsibility (pp. 17-26). Oxford: Oxford University Press.
 9. Crawford, J., Pellet, A., & Olleson, S. (Eds) (2010). The Law of International Responsibility. Oxford: Oxford University Press.
 10. Czapliński, W., & Łukańko, B. (2009). Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 11. Dahm, G., Delbrück, J., Wolfrum, R. (2002). Völkerrecht, Band I/3. Berlin: De Gruyter.
 12. Degan, D. (1994). Unilateral act as a source of particular international law. The Finnish Yearbook of International Law, 5, 149-266.
 13. Dupuy, P.-M. (1989-1990). The International Law Of State Responsibility: Revolution Or Evolution? Michigan Journal of International Law, 105(11), 105-128. Retrieved from https://repository.law.umich.edu/mjil/vol11/iss1/4.
 14. Gelberg, L. (1971). Niemcy po drugiej wojnie światowej. Refleksje o sytuacji prawnej. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 15. Marek, K. (1978-79). Criminalizing State Responsibility. Revue Belge de Droit International, 14, 460-485.
 16. League of Nations Treaty Series, 1929, vol.94, No. 2137. - Treaty between the President of the United States Of America, the President of the German Reich, His Majesty the King of the Belgians, the President of the French Republic, His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, His Majesty the King of Italy, His Majesty the Emperor of Japan, the President of the Republic of Poland, and the President of the Czechoslovak Republic, providing for the renunciation of war as an instrument of national policy. Signed at Paris, August 27, 1928.
 17. Klafkowski, A. (1968). Obozy koncentracyjne hitlerowskie jako zagadnienie prawa międzynarodowego. Warszawa: PWN.
 18. Muszyński M. (2004), Skuteczność oświadczenia rządu PRL z 23.8.1953 r. w sprawie zrzeczenia się reparacji. Rozważania w świetle prawa międzynarodowego. Kwartalnik Prawa Publicznego, (3), 43-79.
 19. Nurnberg Judgment (1946). Retrieved from https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf.
 20. Opinia prawna w sprawie możliwości dochodzenia przez Polskę od Niemiec odszkodowania za szkody spowodowane przez drugą wojnę światową w związku z umowami międzynarodowymi. BAS-WAP - 1455/17.
 21. PCIJ Publ. Serie A, No 17, p. 47.
 22. Pfluger F. (1936). Die einseitigen Rechtsgeschäfte im Völkerrecht. Zürich: Schulthess.
 23. Quoc Dinh, N., Daillier, P., & Pellet, A. (1994). Droit international public. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
 24. Roth, K.-H. (2020). Wyparte, odroczone, odrzucone: niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy. Poznań: Instytut Zachodni.
 25. Ross, A. (1947). A Textbook of International Law. General Part, London, New York, Toronto; Longman.
 26. Ruzié, D. (1992). Droit international public, Paris, Dalloz.
 27. Saganek, P. (2009). Akty jednostronne w stosunkach polsko-niemieckich, in: W.Czapliński, B.Łukańko, Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Scholar, p.72-95.
 28. Saganek, P. (2009). Unilateral Acts in Polish-German Relations, PybIL, p.85-113.
 29. Second report on State responsibility, by Roberto Ago, Special Rapporteur - the origin of international responsibility, Document A/CN.4/233, Yearbook of the International Law Commission , 1970, Vol. II, p. 180, para. 13.
 30. Skubiszewski, K. (1968), Wysiedlenie Niemców po II wojnie światowej [Displacement of Germans after the Second World War], Warszawa, Książka i Wiedza.
 31. Skubiszewski, K. (1991), Unilateral Acts of States, in: Bedjaoui M. (ed.), International Law: Achievements and Prospects, Paris, Nijhoff Publishers.
 32. Suy, E. (1962), Les actes juridiques unilatéraux en droit international public, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
 33. Venturini, G. (1964), La portée et les effets juridiques des attitudes et des actes unilatéraux des États, RCADI, II (t.112).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-9214
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/eejtr.2021.05.01.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu