BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysiak Zbigniew (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
The Accuracy of the Equity's Forecast in the Option Model Simulated by Real Volatility Distribution
Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, vol. 26, nr 1, s. 37-55, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Model dwumianowy, Symulacja Monte Carlo, Zmienność, Kapitał przedsiębiorstwa
Binomial model, Monte Carlo simulation, Variability, Business capital
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C10, C50
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł poświęcony jest ocenie dokładności modelu dwumianowego w prognozowaniu wartości kapitału z wykorzystaniem metody Back-Test. W tym badaniu zastosowano metodę Monte Carlo do symulacji wartości kapitału z wykorzystaniem rzeczywistych rozkładów zmienności stóp zwrotu cen akcji. W oparciu o analizę profilu zmienności zbudowano generator rozkładów rzeczywistych, który wykorzystano do symulacji Monte Carlo. Wyniki badania potwierdziły wysoką jakość i dokładność proponowanej przez autora metody. Ze względu na potencjalnie duże korzyści dla zarządzających firmami i inwestorów, jakie płyną z jakości pomiaru, wg zaprezentowanej metody w badaniu, warto jest roszerzać ten nurt w teorii i praktyce. Artykuł skierowany jest głównie do praktyków zajmujących się analitycznym procesem wyceny przedsiębiorstwa przy restrukturyzacji, łączeniu i przejęciu przedsiębiorstwa oraz budowaniu portfela inwestycyjnego(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the assessment of the accuracy of the binomial model in forecasting the value of capital using the Back-Test approach. In this study, the Monte Carlo method was used to simulate the value of capital using real volatility distributions of stock returns. Based on the analysis of the variability of the stocks returns profile, a generator of real distributions was built, which was used for the Monte Carlo simulation. The results of the study confirmed the high quality and accuracy of the method proposed by the author. Due to the potentially large benefits for company management and investors that come from the measurement quality, according to the methodology presented in the study, it is worth extending this trend in theory and practice. This article is mainly directed to business practitioners engaged in the analytical process of company valuation in restructuring, merging and acquisition of enterprises, and building an investment portfolio.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amram, M., & Kutilaka, N. (1999). Real options, managing strategic investment in an uncertain world. Boston: Harvard Business School Press.
 2. Black, F., & Scholes, M. (1973, May-June). The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, 640.
 3. Brealey, R. A., Myers, S. C, & Marcus, A. J. (2007). Osnove korporativnih financija, 5. izdanje. Zagreb: MATE.
 4. Copeland, T., Koller, T., & Murrin, J. (2000). Valuation - measuring and managing the value of companies. Hoboken: John Wiley & Sons.
 5. Copeland, T. E., & Antikarov, V. (2001). Real options: A practitioners guide. New York: Texere.
 6. Cox, J., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, Rochester, 7(3), 229-263.
 7. Damodaran, A. (2000). The promise of real options. Journal of Applied Corporate Finance, 13(2), 96.
 8. Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1995, May-June). The options approach to capital investment, Harvard Business Review,105-116.
 9. Fenyves, V., & Tarnoczi, T. (2010, December). Corporate valuation using two-dimensional Monte Carlo simulation. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/227462726
 10. Hussain, Z. (2019, December). Implementing Monte Carlo simulation model for revenue forecasting under the impact of risk and uncertainty. Management and Production Engineering Review, 10(4), 81-89. doi: 10.24425/mper.2019.131448
 11. Jajuga, K., & Krysiak, Z. (Eds.). (2005). Credit risk of mortgage loans - modelling and management (pp. 1-509). Polish Bank Association.
 12. Kodukula, P., & Papadesu, C. (2006). Project valuation using real options (pp. 70, 78, 79). Florida: J. Ross Publishing.
 13. Krysiak, Z. (2015). Financial engineering in project development. Warsaw: Warsaw School of Economics.
 14. Krysiak, Z., & Pijanowski, S. (2015). Challenges and obstacles of ERM implementation in Poland. In J. R. S. Fraser, B. J. Simkins, & K. Narvaez (Eds.), Implementing enterprise risk management - case studies and best practices (pp. 577-606). Hoboken: John Wiley & Sons.
 15. Luehrman, T. A. (1998, July-August). Investment opportunities as real options: Getting started on the numbers. Harvard Business Review, (4), 10, 53, 139.
 16. Mukhtar, W., & Agarwal, R. K. (2009, November 7). DCF valuation of a firm: A case for application of Monte Carlo simulation. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=1501589 or http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.1501589
 17. Mun, J. (2002). Real options analysis. Hoboken: John Wiley & Sons.
 18. Mun, J. (2006). Real option analysis; tools and tehniques for valuation strategic investments and decisions. Hoboken: John Wiley & Sons.
 19. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2005). Corporate finance, New York: McGraw-Hill Irwin.
 20. Samis, M., & Davis, G. (2014). Using Monte Carlo simulation with DCF and real options risk pricing techniques to analyse a mine financing proposal. Int. J. Financial Engineering and Risk Management, 1(3).
 21. Seaman, S., & Krysiak, Z. (2012). Equity based metrics used to model financial distress. Academy of Economics and Finance Journal, 3, 65-72.
 22. Simkins, B., & Narvaez, K. (2015). Implementing enterprise risk management - case studies and best practices. Hoboken: John Wiley & Sons.
 23. Schwartz, E. S., & Trigeorgis, L. (2004). Real options and investment under uncertainty (pp. 1-5). The MIT Press.
 24. Smit, H., & Trigeorgis, L. (2006). Real options and games: Competition, alliances and other applications of valuation and strategy. Review of Financial Economics, (15), 96.
 25. Tomas, I., & Višić, J. (2020). Real option analysis - decision making in a volatile environment. Retrieved from https://bib.irb.hr/datoteka/430316
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2021.1.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu