BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolmann Piotr (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu specjalistycznym
On Civil Protection Issues. The Importance of Evacuation in the Specialist Perspective
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 1, s. 175-188, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ewakuacja, Bezpieczeństwo, Ludność
Evacuation, Security, Population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie ewakuacji posiada różne znaczenia. Niektóre z nich znalazły zastosowanie w regulacjach i rozważaniach właściwych szeroko rozumianej ochronie ludności. W artykule zawarto wyniki dokonanego przeglądu źródeł bibliograficznych pod kątem identyfikacji natury i istoty zjawiska ewakuacji w ujęciu specjalistycznym. Wobec zidentyfikowania różnorodnych ujęć (w tym ogólnego i specjalistycznego), po dokonaniu ich usystematyzowania i analizy w ramach studium komparatystycznego - przedstawionego na gruncie dwóch powiązanych ze sobą artykułów - zaproponowano autorską definicję ewakuacji.(abstrakt oryginalny)

The concept of evacuation has different meanings. Some of them have found application in regulations and considerations relevant to broadly understood civil protection. The article includes the results of the review of bibliographic sources for the purpose of identifying the nature and essence of the phenomenon of evacuation in the specialist perspective. Due to the identification of various approaches (including general and specialist), after systematizing and analyzing them within the framework of comparative studies - presented on the basis of two related articles - the author's definition of evacuation was proposed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AAP-06. NATO glossary of terms and definitions (English and French). 2019. Brussels: North Atlantic Treaty Organization. NATO Standardization Office.
 2. AAP-6. Słownik terminów i definicji NATO. Zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO. 2017. Bruksela: Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. Biuro Standaryzacji NATO.
 3. AAP-6. Słownik terminów i definicji NATO. Zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO. 2019. Bruksela: Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. Biuro Standaryzacji NATO. W https://wcnjik.wp.mil.pl/u/AAP-6_2019_PL.xlsx.
 4. Dane statystyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za 2019 r. 2020. Warszawa: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych. W http://www.straz.gov.pl.
 5. Kaczmarek Julian, Łepkowski Wojciech, Zdrodowski Bogdan (red.). 2008. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 6. Kolmann Piotr. 2020. "Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu powszechnym". De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności nr 1: 88-98.
 7. Laprus Marian (kier. red.). 1979. Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 8. Leon John, Frąckiewicz Jan. 2001. Systemy sprawnego działania. Teoria i praktyka. Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski.
 9. Pawłowski Jacek, Zdrodowski Bogdan, Kuliczkowski Marian (red.). 2020. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 10. PN-EN ISO 22300:2018-07E. Bezpieczeństwo i odporność. Terminologia. 2018.
 11. PN-ISO 8421-6:1997. Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. 1997.
 12. Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń. 2011. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 13. Pszczołowski Tadeusz. 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 14. Świniarski Janusz, Kawalerski Paweł. 2019. Drogi i bezdroża securitologii. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 15. UK Civil Protection Lexicon. 2013. London: Cabinet Office.
 16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 1991. Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351, z późn. zm. Wikipedia. 2001-nadal.
 17. http://pl.wikipedia.org.
 18. Wykaz haseł terminologicznych stosowanych w obowiązujących resortowych dokumentach normalizacyjnych NO i PDNO wyszczególnionych w decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej. 2019. Warszawa: Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.
 19. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. 2008.
 20. Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. 2019. Warszawa: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu