BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marmola Maciej (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kaczmarczyk Karolina (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Odpartyjnienie samorządu, ale nie na każdym szczeblu - studium wyborów samorządowych 2018 w województwie śląskim
Non-partisan Local Government, But Not at Every Level - Study of the 2018 Elections in the Silesian Voivodeship
Źródło
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2021, T. 33, s. 45-59, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wybory samorządowe, Decyzje wyborcze, Partie polityczne
Local election, Voting decisions, Political parties
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstrakt
Wybory samorządowe w 2018 roku zostały w dużym stopniu zdominowane przez ogólnopolską rywalizację między rządzącym Prawem i Sprawiedliwością oraz partiami opozycyjnymi. Dodatkowo nowelizacja Kodeksu wyborczego rozszerzyła katalog miast i gmin, w których wybory odbywały się w wielomandatowych okręgach wyborczych przy wykorzystaniu metody d'Hondta, co mogło sprzyjać partiom ogólnopolskim. Prezentowany artykuł sprawdza, w jakim stopniu oddziaływało to na poziom upartyjnienia organów samorządu, które w warunkach polskich postrzegane są raczej jako strefa wpływu komitetów lokalnych. W tym celu przeanalizowano poziom poparcia dla partii politycznych i komitetów lokalnych w 167 gminach i miastach województwa śląskiego. Badanie potwierdziło pozytywny związek między liczbą mieszkańców danej gmin/miasta i poziomem upartyjnienia jednostek samorządu. Pogłębiona analiza ukazała, że komitety lokalne i bezpartyjni kandydaci na urząd wójta i burmistrza dominują w mniejszych gminach i miastach (do 100 tysięcy mieszkańców), a największy upartyjnieniem charakteryzują się miasta na prawach powiatu. (abstrakt oryginalny)

The 2018 local government elections were largely dominated by the nationwide competition between the ruling Law and Justice (PiS) and opposition parties. In addition, the amendment to the Electoral Code expanded the volume of cities and municipalities where elections were held in multi-member constituencies using the d'Hondt method, which could favor nationwide parties. The presented article analyzes the extent to which this influenced the level of politicization of the Polish local government, which was commonly perceived as a sphere of influence of local electoral committees. For this purpose, we examine the level of support for political parties and local committees in 167 municipalities and cities of the Silesian Voivodeship. The study confirms a positive relationship between the level of party politicization of local governments and the inhabitants' number in the municipality. An in-depth analysis shows that local committees and non-party candidates for the mayor's office definitely dominate in smaller municipalities and cities (up to 100,000 inhabitants). In contrast, the largest cities with poviat rights are characterized by a greater degree of politicization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki, R. (2018). Zmiana zasad tworzenia okręgów wyborczych w wyborach samorządowych w nowelizacji Kodeksu wyborczego z 2018 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 44 (4), s. 58-69.
 2. CBOS. (2018). Wybory samorządowe - znaczenie, gotowość uczestnictwa i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli. Komunikat z badań nr 23. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 3. CBOS. (2019). Struktura sceny politycznej: partie bliższe i dalsze. Komunikat z badań nr 37. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 4. CBOS. (2020). Zaufanie społeczne. Komunikat z badań nr 43. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 5. Drzonek, M. (2017). Wielokadencyjność bez afiliacji partyjnej? Spostrzeżenia po reelekcjach "wiecznych prezydentów" w 2014 r. Przegląd Politologiczny, 1, s. 81-89.
 6. Drzonek, M. (2019). Im dłużej tym "bezpartyjniej"? Włodarze dużych miast w wyborach 2002-2018. Przegląd Politologiczny, 2, s. 123-140.
 7. Flis, J. (2017). Zmiany systemu wyborczego 2018: analiza propozycji zawartych w projekcie poselskim z 10 listopada 2017 roku. Warszawa: Fundacja Batorego.
 8. Flis, J., Stolicki, D. (2019). JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 799 (3), s. 253-266.
 9. Gendźwiłł, A. (2010). Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki. Studia Regionalne i Lokalne, 2, s. 99-120.
 10. Gendźwiłł, A., Swianewicz (2017). Breeding Grounds for Local Independents, Bonus for Incumbents: Directly Elected Mayors in Poland. In: D. Sweeting (ed.), Directly Elected Mayors in Urban Governance: Impact and Practice, Bristol: Policy Press, s. 179-200.
 11. Gendźwiłł, A., Żerkowska-Balas, M. (2018). Polacy o samorządach: opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej. Warszawa: Fundacja Batorego.
 12. Gendźwił, A., Żółtak, T. (2016). Skutki wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach lokalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 3, s. 94-116.
 13. Gendźwił, A., Żółtak, T. (2020). Ile partii w samorządzie? Partie sejmowe i listy lokalne w wyborach władz gmin w latach 2002-2018. Studia Regionalne i Lokalne, 2, s. 40-66.
 14. Marmola, M. (2019). Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej. Toruń: Adam Marszałek.
 15. Marmola, M. (2020). Poziom reprezentatywności partii politycznych i zapotrzebowanie na nowe ugrupowania w polskim systemie partyjnym. Wrocławskie Studia Politologiczne, 29, s. 49-57.
 16. PAP (2018). Gdzie JOW-y. Zmiany w Kodeksie wyborczym - wybory proporcjonalne w 342 gminach. https://samorzad.pap.pl/kategoria/wybory/gdzie-jow-y-zmiany-w-kodeksie-wyborczym-wybory-proporcjonalne-w-342-gminach-lista (data dostępu: 13.12.2021).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9747
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.12844
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu