BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojko Izabela (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zmiany w polityce bezpieczeństwa Japonii za rządów Shinzo Abe - aspekt wewnętrzny
Changes in Japan's Security Policy During the Rule of Shinzō Abe - Internal Aspect
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 1, s. 263-273, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Polityka bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo narodowe, Broń nuklearna
Security policy, National security, Nuclear weapon
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Oceniany zarówno pozytywnie, jak i negatywnie Shinzo Abe jako premier osiągnął wiele. Przyczynił się do nowego postrzegania Japonii na arenie międzynarodowej. Podczas ośmiu lat sprawowania władzy jego administracja przeprowadziła reformy mające na celu lepszą koordynację polityki bezpieczeństwa, wzmocniła pozycję premiera na tym polu oraz zwiększyła zaangażowanie SDF w zapewnianie bezpieczeństwa. Wynikały one przede wszystkim ze zmian zachodzących w jej środowisku bezpieczeństwa: rozwój programu rakietowego i nuklearnego Korei Północnej, asertywna postawa Chińskiej Republiki Ludowej oraz wzrost wydatków na zbrojenia i intensyfikacja chińskiej aktywności militarnej w regionie (wokół spornych wysp Senkaku/Diaoyu oraz na Morzu Południowochińskim). Celem artykułu jest analiza zmian w polityce bezpieczeństwa wprowadzonych podczas rządów Shinzo Abe w aspekcie wewnętrznym.(abstrakt oryginalny)

Rated both positively and negatively, Shinzo Abe has achieved a lot as prime minister. He contributed to a new perception of Japan in the international arena. During the eight years of his rule in power, his administration carried out reforms aimed at better coordination of security policy, strengthened the position of the prime minister in this field, and increased the involvement of the SDF in ensuring security. They resulted primarily from changes taking place in its security environment: the development of North Korea's missile and nuclear program, the assertive attitude of the People's Republic of China, and an increase in arms spending and the intensification of Chinese military activity in the region (around the disputed Senkaku/Diaoyu islands and in the South China Sea). The article aims to analyze the changes in the security policy introduced during the rule of Shinzo Abe in the internal aspect.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akimoto Daisuke. 2018. Prime Minister Shinzo Abe and the Proactive Contribution to Peace. W The Abe Doctrine. Japan's Proactive Pacifism and Security Strategy, Singapore. Springer Nature.
 2. Akimoto Daisuke. 2018. The Bilateral Implication: Development of the Japan-USA Alliance. W The Abe Doctrine. Japan's Proactive Pacifism and Security Strategy, Singapore, Springer Nature.
 3. Defence of Japan 2014, Details of the New National Defense Program Guidelines. 2014. W https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/p df/2014/DOJ2014_2-4-3_web_1031.pdf.
 4. Defence of Japan 2014, New National Defense Program Guidelines. 2014. W https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/p df/2014/DOJ2014_2-4-1_web_1031.pdf.
 5. Hiromi Masayuki. 2014. Act of Partial Revision of the Establishment of the National Security Council of Japan and a Related Act. W https://www.waseda.jp/folaw/icl/assets/uploads/2015/09/133-137-Hiromi.pdf.
 6. Hosoya Yuichi. 2019. Security Politics in Japan. Legislation for a New Security Enviroment, Tokyo.
 7. Iokibe Makoto, Kubo Fumiaki. 2017. US-Japan Leadership in the Post-9/11 World. W The History of US-Japan Relations. From Perry to the Present, Singapore. Springer Nature.
 8. Isezaki Kenji. 2016. Japan Self-Defense Forces Participation in UN Peacekeeping: An Idea Whose Time is Past. W https://www.nippon.com/en/currents/d00275/.
 9. Ito Go. 2004. "Leadership in Bandwagon: A Historical Sketch of Japan's Security Policy". Policy and Society. Vol. 23.
 10. Japan's Contribution to UN Peacekeeping Operations (PKO). W https://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000683.html, (4.05.2021r.).
 11. McCurry Justin. 2007. Japanese prime minister resigns. W https://www.theguardian.com/world/2007/sep/12/japan.justinmccurry.
 12. Miyagi Yukiko. 2008. "Japan's policy towards the Iraq War". International Journal of Contemporary Iraqi Studies. Vol. 2 (Issue 1).
 13. National Defense Program Guidelines for FY 2019 and beyond. 2018. W https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/j/approach/agend a/guideline/2019/pdf/20181218_e.pdf.
 14. National Security Strategy. December 17, 2013. W https://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf.
 15. Oros Andrew L. 2017. Japan's Security Renaissance. New Ppolicies and Politics for the Twenty-First Century. New York.
 16. Panda Anakit. 2015. US, Japan Agree to New Defense Guidelines. W https://thediplomat.com/2015/04/us-japan-agree-to-new-defense-guidelines/.
 17. Philippines radar deal marks Japan's first arms export. 2020. W https://asia.nikkei.com/Business/Aerospace-Defense/Philippines-radar-deal-marks- Japan-s-first-arms-export.
 18. Press Conference by Prime Minister Abe, Tuesday. July 1, 2014. W http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201407/0701kaiken.html.
 19. Report of the Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security. May 15, 2014. W https://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2/dai7/houkoku_en.pdf.
 20. Sado Akihiro. 2015. The End of the Cold War and Japan's Participationin Peacekeeping Operations: Overseas Deployment of the Self-Defense Forces. W https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/japan_s_diplomacy/160331_Akihiro_S ado.pdf.
 21. Sasaki Alexandra, Maslow Sebastian. 2020. "Japan's new arms export policies: strategic asirations and domestic constraints". Australian Journal of International Affairs. 74 (6): 649-669.
 22. Sasaki Alexandra. 2015. "Japan's Security Policy: A Shift in Direction under Abe?". SWP Research Paper. Berlin. W https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2015_RP02_skk.pdf.
 23. Sato Heigo. 2014. "From the "Three Principles of Arms Exports" to the "Three Principles of Defense Equipment Transfer". W http://www.iips.org/en/publications/2014/05/14155027.html.
 24. Smith Sheila A. 2019. Japan Rearmed. The Politics of Military Power, Cambridge-London. Harvard University Press.
 25. Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology. 2014. W https://www.mofa.go.jp/files/000034953.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu