BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Striker Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Absencja chorobowa pracowników a zarządzanie efektywnością pracy w erze Przemysłu 4.0
Employee Sick Leave Absenteeism and Managing Work Efficiency in the Era of Industry 4.0
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 3 (140), s. 31-43, bibliogr. 29 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie wynikami, Absencja w pracy, Praca zdalna, Efektywność pracy, Warunki pracy, Przemysł 4.0
Performance appraisal, Absence from work, Remote work, Work effectiveness, Working condition, Industry 4.0
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M51, M54
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachowania absencyjne pracowników są zaliczane obok fluktuacji do zachowań obniżających efektywność pracy. Organizacje podejmują zatem szereg działań zmierzających do minimalizacji poziomu korzystania przez zatrudnionych ze zwolnień lekarskich. Stosowanie poszczególnych narzędzi jest uzależnione między innymi od warunków pracy. Stąd też środowisko pracy w erze Przemysłu 4.0, gdy rozwiązania technologiczne zmieniają definicję obecności w pracy, powoduje również konieczność redefinicji pojęcia niezdolności do pracy i absencji oraz zrewidowania rozwiązań w kształtowaniu zachowań absencyjnych pracowników. Celem artykułu było wskazanie specyfiki absencji chorobowej pracowników w warunkach Przemysłu 4.0 i uwzględniania tych zachowań w zarządzaniu efektywnością pracy. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Przeprowadzono w nim analizę literatury według przyjętych słów kluczowych: zachowania absencyjne, absencja chorobowa, Przemysł 4.0, zarządzanie efektywnością pracy, performance management. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono zmiany w podejściu do obecności w pracy i absencji pracowniczej, wynikające z rozwiązań w organizacji i warunkach pracy w erze Przemysłu 4.0. (abstrakt oryginalny)

Absenteeism behaviors on the part of employees, together with fluctuation, are ranked among behaviors lowering work efficiency. It is for this reason that organizations undertake various actions aimed at minimizing the levels of medical leave. Among other things, the application of individual tools is dependent on working conditions. It is for this reason that the work environment in the Industry 4.0 era, an era in which technological solutions change the definition of presence at work, forces a need to redefine the concept of incapacity to work and absenteeism as well as a review of solutions in shaping the absenteeism behaviors of workers. The objective of the article is to indicate the specifics of employee sick leave absenteeism subject to Industry 4.0 conditions as well as taking those behaviors into account in managing work efficiency. The article is conceptual in nature. It includes an analysis of the literature based on key words: absenteeism behaviors, sick leave absenteeism, Industry 4.0, work efficiency management, and performance management. Changes in approach to presence at work and employee absenteeism as stemming from solutions in the organization and working conditions in the Industry 4.0 era are presented on the basis of the conducted analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. (2000). Performance Management. Key strategies and practical guideline. London: Kogan Page.
 2. Arnold, D. (2016). Determinants of the Annual Duration of Sickness Presenteeism: Empirical Evidence from European Data. Labour, 30 (2), 198-212. DOI: 10.1111/labr.12053.
 3. Boston Consulting Group (2015). Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. Pobrane z: https://www.bcg.com/pl-pl/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.
 4. Bulińska-Stangrecka, H., Masłyk-Musiał, E. (2018). Wyzwania e-kultury dla specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 155-166.
 5. Cascio, W. F. (2006). The Economic Impact of Employee Behaviors on Organizational Performance. California Management Review, 48 (4), 41-59. DOI: 10.2307/41166360.
 6. Cascio, W. F. (2011). Work-Related Employee Attitudes and Organizational Performance. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 15-24.
 7. Cascio, W. F. (2014). Leveraging employer branding, performance management and human resource development to enhance employee retention. Human Resource Development International, 17 (2), 121-128. DOI: 10.1080/13678868.2014.886443.
 8. Chartered Institute of Personnel and Development (2020). Health and Well-being at Work. Pobrane z: https://www.cipd.co.uk/Images/health-and-well-being-2020-report_tcm18-73967.pdf.
 9. Chartered Institute of Personnel and Development (2020a). Impact of COVID-19 on working lives. Pobrane z: https://www.cipd.co.uk/knowledge/work/trends/goodwork/covid-impact.
 10. Cox, R. F., Issa, R. R. A., Ahrens, D. (2003). Management's Perception of Key Performance Indicators for Construction. Journal of Construction Engineering and Management, 129 (2), 142-151. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9364(2003)129:2(142).
 11. Deloitte Insights (2018). The Industry 4.0 paradox. Pobrane z: http://przemysl-40.pl/wp-content/uploads/2018-The-Industry-4.0-paradox.pdf.
 12. Errichiello, L., Pianese, T. (2016). Organizational control in the context of remote work arrangements: a conceptual framework. Performance Measurement and Management Control: Contemporary Issues Studies in Managerial and Financial Accounting, 31, 273-305. DOI: 10.1108/S1479-351220160000031009.
 13. Główny Urząd Statystyczny (2020). Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w I kwartale 2020 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/wplyw-epidemii-covid-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-pierwszym-kwartale-2020-roku,4,1.html.
 14. Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Dortmund: Technische Universität Dortmund. Pobrane z: https://www.semanticscholar.org/paper/Design-Principles-for-Industrie-4.0-Scenarios:-A-Pentek-Otto/069cd102faebef48fbb7b531311e0127652d926e.
 15. Hesketh, I., Cooper, C. (2014). Leaveism at Work. Occupational Medicine, 64 (3), 146-147. DOI: 10.1093/occmed/kqu025.
 16. Jemielniak, D. (2008). Praca oparta na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 17. Johns, G. (2010). Presenteeism in the workplace: A review and research agenda. Journal of Organizational Behavior, 31, 519-542. DOI: 10.1002/job.630.
 18. Lewis, A. (2016). Companies turn to the cloud to better manage absence and reduce costs. Strategic HR Review, 15 (2), 103-104. DOI: 10.1108/SHR-11-2015-0089.
 19. Løkke, A.-K., Eskildsen, J. K., Jensen, T. W. (2007). Absenteeism in the Nordic countries. Employee Relations, 29 (1), 16-29. DOI: 10.1108/01425450710714450.
 20. Maruyama, T., Tietze, S. (2012). From anxiety to assurance: concerns and outcomes of telework. Personnel Review, 41 (4), 450-469. DOI: 10.1108/00483481211229375.
 21. McKinsey & Company (2018). Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce. Pobrane z: https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/ramie-w-ramie-z-robotem.
 22. Megatrendy zmieniające przemysł. Polskie firmy produkcyjne na tle globalnych megatrendów przemysłowych (2019). Pobrane z: https://przemysl-40.pl/wp-content/uploads/2019-innogy.pdf.
 23. Michałowski, B., Jarzynowski, M., Pacek, P. (2019). Integracja rynku robotyki i automatyki przemysłowej z rynkiem teleinformatyki. Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0. Raport ARP. Pobrane z: https://www.arp.pl/__data/assets/pdf_file/0008/89918/_Raport_ARP_druk_po_stronie_calosc.pdf.
 24. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
 25. Striker, M. (2016). Absencja chorobowa pracowników. Uwarunkowania - kształtowanie - pomiar. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 26. Striker, M. (2018). Praca w czasie choroby - perspektywa pracownika. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 512, 228-236. DOI: 10.15611/pn.2018.512.21.
 27. W stronę Przemysłu 4.0. Pobrane z: https://www.astor.com.pl/industry4/HBRP_ASTOR_w_strone_przemyslu_4_0.pdf.
 28. Woźniak, J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne. Warszawa: PWN.
 29. Ziębicki, B. (2013). Performance management jako holistyczna koncepcja zarządzania organizacją. Zeszyty Naukowe UEK, 905, 55-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.0597
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu