BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Keogh Daniel (Quantum Metric, USA), Johnson Daniel K.N. (Colorado College, USA)
Tytuł
Survival of the Funded : Econometric Analysis of Startup Longevity and Success
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 4, s. 29-49, tab., bibliogr. s. 45-47
Tytuł własny numeru
Entrepreneurship and Innovation in the Age of Digital Transformation
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo typu start-up, Przetrwanie przedsiębiorstwa, Przychody, Kapitał ludzki, Przewaga konkurencyjna, Finansowanie przedsiębiorstwa
Startup, Enterprise survival, Revenue, Human capital, Competitive advantage, Financing enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L25, L26, J24
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Istniejąca literatura na temat sukcesu przedsiębiorstw rozpoczynających działalność jest dogłębna w badaniu poszczególnych czynników, ale stosunkowo nieliczna w testowaniu tych czynników łącznie. Badanie to sprawdza efekty interaktywne, tj. komplementarność między tymi czynnikami. METODYKA: Stosujemy model proporcjonalnego hazardu Coxa do oszacowania długowieczności w startupach, uzupełniając go o oszacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa dwóch miar sukcesu (zatrudnienie i przychody). W każdym modelu wyraźnie testujemy interakcje między terminami, tym samym rozwijając literaturę. WYNIKI: Analiza danych panelowych pokazuje, że strategia finansowania ma znaczenie dla sukcesu startupu, szczególnie w połączeniu z określonymi atrybutami kapitału ludzkiego i społecznego założycieli. Na przykład aniołowie biznesu i inwestorzy venture capital korzystają z nich inaczej niż założyciele z doświadczeniem w branży; założyciele z wyższym wykształceniem generują większe przychody niż ich rówieśnicy, zwłaszcza gdy ich startupy współpracują w ramach partnerstw uniwersyteckich. IMPLIKACJE DLA TEORII I PRAKTYKI: Artykuł sugeruje konkretne sposoby, w jakie przedsiębiorcy powinni myśleć o opcjach finansowania, które są komplementarne z atrybutami ich założycieli. Co więcej, sugeruje to, że literatura musi być bardzo przemyślana, nie tylko pod względem wskaźników sukcesu, ale także porad dla decydentów, finansistów i przedsiębiorców ze względu na zniuansowane nieliniowości i interakcje, które demonstrujemy. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Wnosimy wkład w literaturę dotyczącą finansowania startupów za pomocą dużego zestawu danych, starannego modelowania interaktywnej komplementarności między danymi wejściowymi, korekty potencjalnego błędu doboru próby w poprzednich badaniach oraz zestawu modelowanych wyników (przeżycie, zatrudnienie i przychody) które pozwalają na zniuansowane wyniki. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The existing literature on the success of startup enterprises is thorough in investigating individual factors, but relatively weak in testing those factors in combination. This research tests for interactive effects, i.e., complementarities, between those factors. METHODOLOGY: We use a Cox proportional hazard model to estimate longevity in startups, supplementing it with maximum likelihood estimation of two metrics of success (employment and revenue). In each model, we explicitly test for interactions between terms, thus advancing the literature. FINDINGS: Panel data analysis shows that financing strategy matters to startup success, especially when combined with specific human and social capital attributes of the founders. For example, angel investors and venture capital investors benefit differently from founders with industry experience; founders with higher educational achievement generate more revenue than their peers specifically when their startups collaborate in university partnerships. IMPLICATIONS FOR THEORY AND PRACTICE: The paper suggests specific ways in which entrepreneurs should think about financing options that are complementary with their founder attributes. Further, it suggests that the literature must be very thoughtful, not only about the indicators of success but about advice to policymakers, financiers and entrepreneurs because of the nuanced nonlinearities and interactions we demonstrate. ORIGINALITY AND VALUE: We contribute to the literature on startup financing with a large dataset, careful modelling of interactive complementarities of between inputs, correction of the potential sample selection bias in previous studies, and a suite of modelled outcomes (survival, employment, and revenue) which allow for nuanced results. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed, S.T., & Cozzarin, B.P. (2009). Start-up funding sources and biotechnology firm growth. Applied Economics Letters, 16(13), 1341-1345. https://doi.org/10.1080/13504850701367338
 2. Baluku, M.M., Kikooma, J.F., & Kibanja, G.M. (2016). Psychological capital and the startup capital-entrepreneurial success relationship. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 28(1), 27-54. https://doi.org/10.1080/08276331.2015.1132512
 3. Bapna, S. (2019). Complementarity of signals in early-stage equity investment decisions: Evidence from a randomized field experiment. Management Science, 65(2), 933-952. https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.2833
 4. Barnir, A. (2014). Gender differentials in antecedents of habitual entrepreneurship: Impetus factors and human capital. Journal of Developmental Entrepreneurship, 19(1), 1450001. https://doi.org/10.1142/S1084946714500010
 5. Baum, J.A.C., & Silverman, B.S. (2004). Picking winners or building them? Alliance, intellectual, and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups. Journal of Business Venturing, 19(3), 411-436. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(03)00038-7
 6. Bednar, R., Tariskova, N., & Zagorsek, B. (2018). Startup revenue model failures. Montenegrin Journal of Economics, 14(4), 141-157. https://doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-4.1
 7. Boehmke, F.J., Morey, D.S., & Shannon, M. (2006). Selection bias and continuous-time duration models: Consequences and a proposed solution. American Journal of Political Science, 50 (1), 192-207. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00178.x
 8. Bosma, N., Van Praag, M., Thurik, R., & De Wit, G. (2004). The value of human and social capital investments for the business performance of startups. Small Business Economics, 23(3), 227-236. https://doi.org/10.1023/B:SBEJ.0000032032.21192.72
 9. Cader, H.A., & Leatherman, J.C. (2011). Small business survival and sample selection bias. Small Business Economics, 37 (2), 155-165. https://doi.org/10.1007/s11187-009-9240-4
 10. Carrigan, M. (2020). 2019 small business failure rate: Startup statistics by industry. National Business Capital and Services Report, January. Retrieved from https://www.nationalbusinesscapital.com/2019- small-business-failure-rate-startup-statistics-industry/
 11. Conti, A., Thursby, M., & Rothaermel, F.T. (2013). Show me the right stuff: Signals for high-tech startups. Journal of Economics & Management Strategy, 22(2), 341-364. https://doi.org/10.1111/jems.12012
 12. Cooper, A.C., Gimeno-Gascon, F.J., & Woo, C.Y. (1994). Initial human and financial capital as predictors of new venture performance. Journal of Business Venturing, 9(5), 371-395. https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)90013-2
 13. Delmar, F., & Shane, S. (2006). Does experience matter? The effect of founding team experience on the survival and sales of newly founded ventures. Strategic Organization, 4(3), 215-247. https://doi.org/10.1177%2F1476127006066596
 14. Dickson, P.H., & Weaver, K.M. (1997). Environmental determinants and individual-level moderators of alliance use. Academy of Management Journal, 40(2), 404-425. https://doi.org/10.5465/256888
 15. Fairlie, R.W., Morelix, A., Reedy, E.J., & Russell, J. (2016). The Kauffman Index of Startup Activity: National Trends. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2883389
 16. Groenewegen, G., & de Langen, F. (2012). Critical success factors of the survival of start-ups with a radical innovation. Journal of Applied Economics and Business Research, 2(3), 155-171.
 17. Foster, G., Davila, T., & Gupta, M. & (2001). The impact of rounds of venture capital funding on the growth strategy of startups. Retrieved from https://www.gsb.stanford.edu/gsb-box/route-download/317781
 18. Hipp, A., & Binz, C. (2020). Firm survival in complex value chains and global innovation systems: Evidence from solar photovoltaics. Research Policy, 49(1), 103876. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103876
 19. Kaplan, S.N., Sensoy, B.A. & Stromberg, P. (2009). Should investors bet on the jockey or the horse? Evidence from the evolution of firms from early business plans to public companies. The Journal of Finance, 64(1), 75- 115. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01429.x
 20. Kauffman Foundation. (2021). Kauffman Firm Survey (KFS) Series. Retrieved from https://www.kauffman.org/- entrepreneurship/research/data-resources/
 21. Klabunde, A. (2016). How much should an investor trust the startup entrepreneur? A network model. Journal of Economic Interaction and Coordination, 11(2), 293-312. https://doi.org/10.1007/s11403-015-0147-7
 22. Kleinert S., Bafera J., Urbig D., & Volkmann C.K. (2021). Access denied: How equity crowdfunding platforms use quality signals to select new ventures. Entrepreneurship Theory and Practice, May. https://doi.org/10.1177%2F10422587211011945
 23. Kleinert, S., Volkmann, C., & Grünhagen, M. (2020). Third-party signals in equity crowdfunding: The role of prior financing. Small Business Economics, 54(1), 341-365.
 24. Kim, J. D. (2020). Startup acquisitions as a hiring strategy: Worker choice and turnover. University of Pennsylvania Wharton School of Business Working Paper. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/- Papers.cfm?abstract_id=3252784
 25. Laitinen, E. (2019). Discounted Cash Flow (DCF) as a  measure of startup financial success. Theoretical Economics Letters, 9(8), 97410. https://doi.org/10.4236/tel.2019.98185
 26. Larson, A. (1992). Network dyads in entrepreneurial settings: A study of the governance of exchange relationships. Administrative Science Quarterly, 37, 76-104. https://doi.org/10.2307/2393534
 27. MacMillan, Ian C., Siegel, R., & Narasimha, P.N.S. (1985). Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals. Journal of Business Venturing, 1(1), 119-128. https://doi.org/10.1016/0883-9026(85)90011-4
 28. Mann, C.L., & Sanyal, P. (2010). The financial structure of startup firms: The role of assets, information, and entrepreneur characteristics. Working Paper 10-17, Federal Reserve Bank of Boston. Retrieved from http://hdl.handle.net/10419/5556
 29. Mitter, C., & Kraus, S. (2011). Entrepreneurial finance-issues and evidence, revisited. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 14(2-3), 132-150. https://doi.org/10.1504/IJEIM.2011.041728
 30. Otani, K. (1996). A human capital approach to entrepreneurial capacity. Economica, 63, 273-289. https://doi.org/10.2307/2554763
 31. PriceWaterhouseCoopers & National Venture Capital Association. (2016). MoneyTree Report. Historical Trend Data. Retrieved from https://www.pwc.com/us/en/industries/technology/moneytree/explorer.html#/
 32. Sandberg, W.R., & Hofer, C.W. (1987). Improving new venture performance: The role of strategy, industry structure, and the entrepreneur. Journal of Business Venturing, 2(1), 5-28. https://doi.org/10.1016/0883-9026(87)90016-4
 33. Sanyal, P., & Mann, C.L. (2010). The financial structure of startup firms: The role of assets, information, and entrepreneur characteristics. Federal Reserve Bank of Boston Working Papers No. 10-17. Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/55565/1/642984506.pdf
 34. Teare, G. (2021). Global VC Report 2020: Funding and Exits Blow Past 2019 Despite Pandemic Headwinds. Crunchbase News, January 13. Retrieved from https://news.crunchbase.com/news/global-2020-funding-and- exit/
 35. Van Gelderen, M. (2004). A framework for conjecturing entrepreneurial opportunities: An application to individualization of demand in the undertaking business. Journal of Enterprising Culture, 12(4), 351-371. https://doi.org/10.1142/S021849580400018X
 36. Yankov, B., Ruskov, R., & Haralampiev, K. (2014). Models and tools for technology start-up companies success analysis. Economic Alternatives, 3, 15-24. https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/2_broi_3_2014.pdf
 37. Wang, W., Mahmood, A., Sismeiro, C., & Vulkan, N. (2019). The evolution of equity crowdfunding: Insights from co-investments of angels and the crowd. Research Policy, 48(8), 1-37. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.01.003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211742
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu