BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osadolor Victor (Edo State University, Nigeria), Agbaeze Emmanuel K. (University of Nigeria, Nigeria), Isichei Emmanuel Ejikeme (Federal University Wukari, Nigeria), Olabosinde Samuel Taiwo (Federal University Wukari, Nigeria)
Tytuł
Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial Intention : The Mediating Role of the Need for Independence
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 4, s. 91-119, rys., tab., bibliogr. s. 109-117
Tytuł własny numeru
Entrepreneurship and Innovation in the Age of Digital Transformation
Słowa kluczowe
Poczucie własnej skuteczności, Przedsiębiorczość, Osobowość człowieka przedsiębiorczego
Self-efficacy, Entrepreneurship, Entrepreneurial personality
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M1, M19
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nigeria
Nigeria
Abstrakt
CEL: Artykuł koncentruje się na ocenie bezpośredniego wpływu przedsiębiorczego poczucia własnej skuteczności i przedsiębiorczej intencji oraz pośredniego wpływu potrzeby niezależności na relacje między konstruktami. Pomimo wzmożonych wysiłków zmierzających do kierowania zainteresowania młodych absolwentów przedsięwzięciem przedsiębiorczym, odsetek odpowiedzi był raczej mało imponujący i zniechęcający, co wymagało uwzględnienia, jakie czynniki mogą skłaniać absolwentów w Nigerii do podjęcia decyzji o przedsięwzięciu biznesowym. METODYKA: W badaniu przyjęto podejście ilościowe i zestaw danych od 235 absolwentów. Dane zostały przeanalizowane przy użyciu modeli cząstkowych najmniejszych kwadratów oraz równań strukturalnych (PLS-SEM). WYNIKI: Stwierdzono, że poczucie własnej skuteczności nie wpływa znacząco na intencje przedsiębiorcze. Stwierdzono również, że potrzeba niezależności wpływa na intencje przedsiębiorcze. Badanie wykazało, że potrzeba niezależności w pełni pośredniczy w związku między przedsiębiorczym poczuciem własnej skuteczności a przedsiębiorczym zamiarem. IMPLIKACJE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE: Ten artykuł zapewnia nowy wgląd w teorię rozumowania behawioralnego, poprzez jej zastosowanie w wyjaśnianiu poznawczej roli potrzeby niezależności w podejmowaniu decyzji, przy użyciu próbek z rozwijającej się gospodarki. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Badanie rozwija nowe spojrzenie na czynniki podkreślające, które odpowiadają za intencję przedsiębiorcy, aby rozpocząć przedsięwzięcie biznesowe, zwłaszcza wśród młodych absolwentów w Nigerii, przez pryzmat teorii rozumowania behawioralnego. Ponadto popieramy zastosowanie tej teorii w literaturze dotyczącej przedsiębiorczości, biorąc pod uwagę niedostatek badań, w których przyjęto tę teorię. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The paper focuses on assessing the direct effect of entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention and the indirect effect of the need for independence on the relationship between the constructs. Despite increased efforts towards steering the interest of young graduates towards entrepreneurial venture, the response rate has been rather unimpressive and discouraging, thus demanding the need to account for what factors could drive intention towards venture ownership among graduates in Nigeria. METHODOLOGY: A quantitative approach was adopted and a data set from 235 graduates was used for the study. The data was analyzed using the partial least square structural equation model (PLS-SEM). FINDINGS: It was found that self-efficacy does not significantly affect intention. It was also found that the need for independence affects entrepreneurial intention. The study found that the need for independence fully mediates the relationship between entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention. PRACTICAL IMPLICATIONS: This paper provides new insight into the behavioral reasoning theory, through its application in explaining the cognitive role of the need for independence in decision-making, using samples from a developing economy. ORIGINALITY AND VALUE: The study advances a new perspective on the underlining factors that account for an entrepreneur's intent to start a business venture, most especially among young graduates in Nigeria, through the lens of the behavioral reasoning theory. We further support the application of the theory in entrepreneurship literature, given the paucity of studies that have adopted the theory despite its relevance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akhtar, S., Hongyuan, T., Iqbal, S., Yaw, F., & Ankomah, F. (2020). Impact of need for achievement on entrepreneurial intentions: Mediating role of self-efficacy. Journal of Asian Business Strategy, 10(1), 114-121. https://doi.org/10.18488/journal.1006.2020.101.114.121
 2. Arshad, M., Farooq, O., Sultana, N., & Farooq, M. (2016). Determinants of individuals' entrepreneurial intentions: A  gender-comparative study. Career Development International, 21(4), 318-339. http://dx.doi.org/10.1108/CDI-10-2015-0135
 3. Ayodele, K. (2013). Demographics, entrepreneurial self-efficacy and locus of control as determinants of adolescents' entrepreneurial intention in Ogun State, Nigeria. European Journal of Business and Social Sciences, 1(12), 59-67. https://publication.babcock.edu.ng/asset/docs/publications/EDFO/9454/3281.pdf
 4. Bae, J., Qian, S., Miao, C., & Fiet, J. (2014). The relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: A meta-analytic review. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 217-254. http://dx.doi.org/10.1111/etap.12095
 5. Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2018). Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education. European Research on Management and Business Economics, 24(1), 53-61. http://dx.doi.org/10.1016/j.iedeen.2017.04.001
 6. Bledow, R. (2013). Demand-perception and self-motivation as opponent processes: A response to Bandura and Vancouver. Journal of Management, 39(1), 14-26. http://dx.doi.org/10.1177/0149206312466149
 7. Calza, F., Cannavale, C., & Zohoorian Nadali, I. (2020). How do cultural values influence entrepreneurial behavior of nations? A  behavioral reasoning approach. International Business Review, 29(5), 101725-101730. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101725
 8. Chu, C., Sun, B., Yang H., Zheng, M., & Li, B. (2020). Emotional competence, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial intention: A 'study based on China college students' social entrepreneurship project. Frontiers in Psychology, 11, 2883. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2020.547627
 9. Croson, D. C., & Minniti, M. (2012). Slipping the surly bonds: The value of autonomy in self- employment. Journal of Economic Psychology, 33(2), 355-365. http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2011.05.001
 10. Dalborg, C., & Wincent, J. (2014). The idea is not enough: The role of self-efficacy in mediating the relationship between pull entrepreneurship and founder passion - a research note. International Small Business Journal, 33(8), 974-984. http://dx.doi.org/10.1177/0266242614543336
 11. Densberger, K. (2014). The self-efficacy and risk-propensity of entrepreneurs. Journal of Enterprising Culture, 22(4), 437-462. https://doi.org/10.1142/S0218495814 500186
 12. Devonish, D., Alleyne, P., Charles-Soverall, W., Marshall, A., & Pounder, P. (2010). Explaining entrepreneurial intentions in the Caribean. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 16(2), 149-171. https://doi.org/10.1108/13552551011027020
 13. Douglas, E., & Fitzsimmons, J. (2013). Intrapreneurial intentions versus entrepreneurial intentions: Distinct constructs with different antecedents. Small Business Economics, 41(1), 115-132. https://doi.org/10.1007/s11187-012-9419-y
 14. Eijdenberg, E.L., & Masurel, E. (2013). Entrepreneurial motivation in a least developed country: Push factors and pull factors among MSEs IN Uganda. Journal of Enterprising Culture, 21(1), 19 -43. https://doi.org/10.1142/s0218495813500027
 15. Franke, G. R., & Sarstedt, M. (2019). Heuristics versus statistics in discriminant validity testing: A comparison of four procedures. Internet Research, 29(3), 430-447. https://doi.org/10.1108/IntR-12-2017- 0515
 16. Garaika, G., & Margahana, H. (2019). Self efficacy, self personality and self confidence on entrepreneurial intention: Study on young enterprises. Journal of Entrepreneurship Education, 22(1), 1-12. https://www.abacademies.org/articles/self- efficacy-self-personality-and-self-confidence-on-entrepreneurial-intention-study-on- young-enterprises-7647.html
 17. Giacomin, O., Janssen, F., Pruett, M., Shinnar, R., Llopis, F., & Toney, B. (2010). Entrepreneurial intentions, motivations, and barriers: Differences among American, Asian and European Students. International Entrepreneurship Management Journal, 7(2), 219-238. https://doi.org/10.1007/s11365-010-0155-y
 18. Giacomin, O., Janssen, F., Guyot, J., & Lohest, O. (2011). Opportunity and/or necessity entrepreneurship? The impact of the socio-economic characteristics of entrepreneurs. MPRA Paper 29506, University Library of Munich, Germany. Retrieved from https://mpra.ub.uni- muenchen.de/29506/2/MPRA_paper_29506.pdf
 19. Gigerenzer, G., & Goldstein, D. G. (1996). Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality. Psychological Review, 103(4), 650-669. https://doi.org/10.1037/0033-295X.103.4.650
 20. Haddad, S., & Taleb, R. (2016). The impact of self-efficacy on performance: An empirical study on business faculty members in Jordanian universities. Computers in Human Behavior, 55(1), 877-887. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.032
 21. Hair, J. F., Binz Astrachan, C., Moisescu, O. I., Radomir, L., Sarstedt, M., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2020). Executing and interpreting applications of PLS-SEM: Updates for family business researchers. Journal of Family Business Strategy, 100392, https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2020.100392
 22. Hair, J. F., Black, B., Babin, B., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 23. Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. Journal of Business Research, 109, 101-110. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069
 24. Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203
 25. Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2nd ed.. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications.
 26. Henseler, J., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modelling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135. http://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8
 27. Hessels, J., Rietveld, C. A., & van der Zwan, P. (2017). Self-employment and work-related stress: The mediating role of job control and job demand. Journal of Business Venturing, 32(2), 178- 196. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2016.10.007
 28. Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60. https://academic- publishing.org/index.php/ejbrm/article/view/1224/1187
 29. Horvath, Z. E. (2016). Assessing calling as a predictor of entrepreneurial interest. Society and Economy, 38(4), 513-535. https://doi.org/10.1556/204.2016.38.4.5
 30. Hsu, D. K., Wiklund, J., & Cotton, R. D. (2017). Success, failure, and entrepreneurial reentry: An experimental assessment of the veracity of self-efficacy and prospect theory. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 19-47. https://doi.org/10.1111/etap.12166
 31. Kautonen, T., Gelderen, M. V., & Tornikoski, T. (2013). Predicting entrepreneurial behaviour: A test of the theory of planned behaviour. Applied Economics, 45(6), 697-707. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.610750
 32. Kautonen, T., Gelderen, M., & Fink, M. (2015). Robustness of the theory of planned behavior in predicting entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(3), 655-674. https://doi.org/10.1111%2Fetap.12056
 33. Kautonen, T., Hatak, I., Kibler, E., & Wainwright, T. (2015). Emergence of entrepreneurial behaviour: The role of age-based. Journal of Economic Psychology, 50, 41-51. https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.07.004
 34. Khedhaouria, A., Gurau, C., & Torrès, O. (2014). Creativity, self-efficacy, and small-firm performance: The mediating role of entrepreneurial orientation. Small Business Economics, 44(3), 485-504. https://doi.org/10.1007/s11187-014-9608-y
 35. Lange, T. (2012). Job satisfaction and self- employment: Autonomy or personality? Small Business Economics, 38(2), 165-177. https://doi.org/10.1007/s11187-009-9249-8
 36. Liñán, F., & Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: Citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 907-933. https://doi.org/10.1007/s11365-015- 0356-5
 37. Linan, F., Nabi, G., & Krueger, N. (2013). British and Spanish entrepreneurship intentions: A comparative study. Revista de Economia Mundial, 33, 73-103. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86626373004
 38. Linan, F., Rodriguez-Cohard, C., & Rueda-Cantuche, M. (2011). Factors affecting entrepreneurial intension levels: A role for education. International Entrepreneurship Management Journal, 7(2), 195-218. https://doi.org/10.1007/s11365-010-0154-z
 39. Lortie, J., & Castogiovanni, G. (2015). The theory of planned behavior in entrepreneurship research: What we know and future directions. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 935-957. https://doi.org/10.1007/s11365-015- 0358-3
 40. Lorz, M. (2011). The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention (Doctoral dissertation). Gallen: University of St. Gallen.
 41. MacCallum, R. C., & Hong, S. (1997). Power analysis in covariance structure modeling using GFI and AGFI. Multivariate Behavioral Research, 32(2), 193-210. https://doi.org/10.1207/s15327906mbr3202_5
 42. Maes, J., Leroy, H., & Sels, L. (2014). Gender differences in entrepreneurial intentions: A TPB multi-group analysis at factor and indicator level. European Management Journal, 32(5), 784-794. https://doi.org/10.1016/j.emj.2014.01.001
 43. Malebana, M. J. (2021). The effect of entrepreneurial motivation on entrepreneurial intention of South African rural youth. Academy of Entrepreneurship Journal, 27(3), 1-14. https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-entrepreneurial-motivation-on- entrepreneurial-intention-of-south-african-rural-youth-10395.html
 44. Martinez, C., & Bryant, P.T. (2017). What keeps entrepreneurs entrepreneurial? A regulatory focus theory of entrepreneurial persistence. Academy of Management Proceedings, 2014(1). http://dx.doi.org/10.5465/ambpp.2014.14802abstract
 45. Meyer, D. (2011). The reinvention of academic entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 49(1), 1-8. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2010.00311.x
 46. Miao, C., Qian, S., & Ma, D. (2016). The relationship between entrepreneurial self-efficacy and firm performance: A meta-analysis of main and moderator effects. Journal of Small Business Management, 55(1), 87-107. https://doi.org/10.1111/jsbm.12240
 47. Miralles, F., Giones, F., & Gozun, B. (2017). Does direct experience matter? Examining the consequences of current entrepreneurial behavior on entrepreneurial intention. International Entrepreneurship and Management Journal, 13 (3), 881-903. https://doi.org/10. 1007/s11365-016-0430-7
 48. Moriano, A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., & Zarafshani, K. (2012). A cross-cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career Development, 39(2), 162-185. https://doi.org/10.1177%2F0894845310384481
 49. Mumtaz, K., Munirah, S., & Halimahton, K. (2012). The relationship between educational support and entrepreneurial intentions in Malaysian higher learning institution. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, (24), 2164-2173. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.182
 50. Neneh, B. N. (2020). Entrepreneurial passion and entrepreneurial intention: The role of social support and entrepreneurial self-efficacy. Studies in Higher Education, 1-17. https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1770716
 51. Neneh, N. (2015). Entrepreneurial self- efficacy (ESE) and small business performance: The mediating effect of entrepreneurial mindset and openness to experience. Problems and Perspectives in Management, 13(4-1), 271 -280.
 52. Newman, A., Obschonka, M., Schwarz, S., Cohen, M., & Nielsen, I. (2019). Entrepreneurial self-efficacy: A systematic review of the literature on its theoretical foundations, measurement, antecedents, and outcomes, and an agenda for future research. Journal of Vocational Behavior, 110(B), 403-419. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.05.012
 53. Norman, P., Conner, M. T., & Stride, C. B. (2012). Reasons for binge drinking among undergraduate students: An application of behavioural reasoning theory. British Journal of Health Psychology, 17(4), 682-698. https://doi.org/10.1111/j.2044-8287.2012.02065.x
 54. Nsahlai, V. K., Zogli L. J, Lawa E., & Dlamini B. I. (2020). Factors influencing entrepreneurial intention: A case of students in a South African university. Academy of Entrepreneurship Journal, 26(1). https://www.abacademies.org/articles/Factors- influencing-entrepreneurial-intention-a-case-of-students-in-a-South-African-university- 1528-2686-26-1-317.pdf
 55. Obschonka, S., & Rodermund, E. (2010). Entrepreneurial intention as developmental outcome. Journal of Vocational Behavior, 77(1), 63-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2010.02.008
 56. Omar, N.A., Shah, N.U., Hasan, N.A., & Ali, M.H. (2019). The influence of self-efficacy, motivation, and independence on students' entrepreneurial intentions. Journal of Nusantara Studies, 4(2) 1-28. https://doi.org/10.24200/jonus.vol4iss2pp1-28
 57. Paez, D., & García, J. (2011). Acercamiento a las características del universitario emprendedor en la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia. Revista Escuela de Administración y Negocios, 71, 52-69. http://journal.ean. edu.co/index.php/Revista/article/view/551
 58. Pabon, R. M. (2011). Estudio de actitudes emprendedoras con profesionales que crearon empresa. Revista Escuela de Administración de Negocios, 71, 70-83. Retrieved from http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/view/552
 59. Peng, Z., Lu, G., & Kang, H. (2012). Entrepreneurial intentions and its influencing factors: A survey of the university students in Xi'an China. Creative Education, 3, 95-100. http://dx.doi.org/ 10.4236/ce.2012.38B021
 60. Pfeifer, S., Šarlija, N., & Zekic Sušac, M. (2014). Shaping the entrepreneurial mindset: Entrepreneurial intentions of business students in Croatia. Journal of Small Business Management, 54(1), 102-117. https://doi.org/10.1111/jsbm.12133
 61. Phipps, S. T., & Prieto, L. C. (2015). Women versus men in entrepreneurship: A comparison of the sexes on creativity, political skill, and entrepreneurial intentions. Academy of Entrepreneurship Journal, 21(1), 32-43. https://www.abacademies.org/articles/aejvol21no12015.pdf
 62. Pihie, Z., & Bagneri, A. (2013). Self-efficacy and entrepreneurial intention: The mediation effect of self-regulation. Vocations and Learning, 6(3), 385-401. http://dx.doi.org/10.1007/s12186-013-9101- 9
 63. Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., & Podsakoff, N.P. (2012) Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it. Annual Review of Psychology, 63(1), 539-569. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100452
 64. Prabhu, V., McGuire, S., Drost, E., & Kwong, K. (2012). Proactive personality and entrepreneurial intent: Is entrepreneurial self-efficacy a mediator or moderator? International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 18(5), 559-586. https://doi.org/10.1108/13552551211253937
 65. Ryan, J., & Casidy, R. (2018). The role of brand reputation in organic food consumption: A behavioral reasoning perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 41, 239-247. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.01.002
 66. Saeed, S., Yousafzai, Y., Yani-De- Soriano, M., & Muffatto, M. (2015). The role of perceived university support in the formation of students' entrepreneurial intention. Journal of Small Business Management, 53(4), 1127-1145. https://doi.org/10.1111/jsbm.12090
 67. Sanchez, J. C. (2013). The impact of an entrepreneurship education program on entrepreneurial competencies and intention. Journal of Small Business Management, 51(3), 447-465. https://doi.org/10.1111/jsbm.12025
 68. Setiawan, J. L. (2013). Examining entrepreneurial self-efficacy among students. The 5th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business (IICIES 2013), 115, 235-242. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.431
 69. Shahab, Y., Chengang, Y., Arbizu, A. D., & Haider, M. J. (2018). Entrepreneurial self-efficacy and intention: Do entrepreneurial creativity and education matter? International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(2), 259-280. https://doi.org/10.1108/ijebr-12-2017-0522
 70. Shava, H., & Chinyamurindi, W. T., (2019). The influence of economic motivation, desire for independence and self-efficacy on willingness to become an entrepreneur. Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management, 11(1), 1-12. htttps://doi.org/10.4102/sajesbm.v11i1.234
 71. Shinnar, S., Hsu, K., & Powell, B. (2014). Self-efficacy, entrepreneurial intentions, and gender: Assessing the impact of entrepreneurship education longitudinally. The International Journal of Management Education, 12(3), 561-570. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijme.2014.09.005
 72. Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J.F., Cheah, J. H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C.M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM: Guidelines for using PLSpredict. European Journal of Marketing, 53(11), 2322-2347. https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189
 73. Singelis, T. M. (1994). The measurement of independent and interdependent self-construals. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 580-591. https://doi.org/10.1177/0146167294205014
 74. Solesvik, M., Westhead, P., Kolvereid, L., & Matlay, H. (2012). Student intentions to become self-employed: The Ukrainian context. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(3), 441-460. http://dx.doi.org/10.1108/14626001211250153
 75. Solesvik, M. Z. (2013). Entrepreneurial motivations and intentions: investigating the role of education major. Education + Training, 55(3), 253-271. https://doi.org/10.1108/00400911311309314
 76. Soria-Barreto, K., Zuniga-Jara, S., & Ruiz-Campo, S. (2016). Education and entrepreneurial intent in university students: A case study. University Training, 9(1), 25-34. https://doi.org/10.4067/s0718-50062016000100004
 77. Staniewski, M., & Awruk, K. (2015). Motivating factors and barriers in the commencement of one's own business for potential entrepreneurs. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 583-592. https://doi.org/10.1080/1331677x.2015.1083876
 78. Torres, J., & Watson, W. (2013). An examination of the relationship between manager self-efficacy and entrepreneurial intentions and performance in Mexican small businesses. Contaduría y Administración, 58 (3), 65-87. https://doi.org/10.1016/S0186-1042(13)71222-1
 79. Tsai, K., Chang, H., & Peng, C. (2016). Extending the link between entrepreneurial self-efficacy and intention: A  moderated mediation model. International Entrepreneurship and Management Journal, 12, 445-463. https://doi.org/10.1007/s11365-014-0351-2
 80. Tyszka, T., Cieślik, J., Domurat, A., & Macko, A. (2011). Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among entrepreneurs during transition to a market economy. The Journal of Socio-Economics, 40(2), 124-131. https://doi.org/10.1016/j.socec.2011.01.011
 81. Urbano, D., & Aparicio, S. (2016). Entrepreneurship capital types and economic growth: International evidence. Technological Forecasting and Social Change, 102, 34-44. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.02.018
 82. Valencia, A., Montoya, I., & Montoya, A., (2015). Factores explicativos de las intenciones emprendedoras en estudiantes universitarios. Revista Espacios, 36(5), 7-15. http://www.revistaespacios.com/a15v36n05/15360507.html
 83. Vanevenhoven, J., & Liguori, E. (2016). The impact of entrepreneurship education. Journal of Small Business Management, 51(3), 315-328. https://doi.org/10.1111/jsbm.12026
 84. Verheul, I., Thurik, R., Hessels, J., & van der Zwan, P. (2010). Factors influencing the entrepreneurial engagement of opportunity and necessity entrepreneurs. Zoetermeer: Scientific Analyses Entrepreneurship and SMEs, 1-24. https://ondernemerschap.panteia.nl/pdf-ez/h201011.pdf
 85. Walter, S. G., & Block, J. H. (2016). Outcomes of entrepreneurship education: An institutional perspective. Journal of Business Venturing, 31(2), 216-233. htttps://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.10.003
 86. Wang, L. Y., & Huang, J. H (2019). Effect of entrepreneurial self-efficacy on the entrepreneurial intentions of students at a  university in Hainan province in China: Taking social support as a moderator. International Journal of Learning, Teaching and Educational, 18(9), 183-200. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.9.10
 87. Westaby, J. D. (2005). Behavioral reasoning theory: Identifying new linkages underlying intentions and behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 98(2), 97-120. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.07.003
 88. Westaby, J. D., Probst, T. M., & Lee, B. C. (2010). Leadership decision-making: A behavioral reasoning theory analysis. The Leadership Quarterly, 21(3), 481-495. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.leaqua.2010.03.011
 89. Yurtkoru, E. S., Acar, P., & Teraman, B. S. (2014). Willingness to take risk and entrepreneurial intention of university students: An empirical study comparing private and state universities. Procedia - Social and Behavioral Science, 150, 834-840. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2 014.09.092
 90. Zhao, H., Seibert, S. E., & Hills, G. E. (2005). The mediating role of self- efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1265-1272. https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.6.1265
 91. Zhao, H., Seibert, S., & Hills, G. (2005). The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1265-1272. https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.6.1265
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211744
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu