BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beck-Krala Ewa (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Partnerstwo strategiczne w zarządzaniu ludźmi - w kierunku tworzenia wartości dla interesariuszy organizacji
Strategic Partnership in Managing People : Towards Creating Value for Organization Stakeholders
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 5 (142), s. 9-21, tab., bibliogr. 25 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Partnerstwo strategiczne, Partnerstwo biznesowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, HR biznes partnera (HRBP)
Strategic partnership, Business partnership, Human Resources Management (HRM), HR Business Partner
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, O15
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto ważną, aczkolwiek mało eksplorowaną w literaturze, problematykę strategicznego partnerstwa w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji. Model partnerstwa biznesowego w zarządzaniu ludźmi (Business Partner Model - BPM) funkcjonuje w literaturze od lat 90. zeszłego stulecia, jednak w dalszym ciągu rozumienie tego partnerstwa podlega różnym interpretacjom. Celem publikacji było omówienie modelu partnerstwa biznesowego w zarządzaniu ludźmi, a także nakreślenie dalszych kierunków jego badań i rozwoju. W pierwszej części artykułu zdefiniowano na podstawie analizy literatury przedmiotu pojęcie partnerstwa strategicznego w HR, a także pokazano dotychczasowe kierunki badań. W części empirycznej autorka na podstawie danych jakościowych zweryfikowała uzyskane wyniki badań literaturowych, konfrontując je z opiniami doświadczonych liderów HR. Postępowanie badawcze pokazało zbieżność wyników badań literaturowych z badaniami własnymi autorki i pozwoliło na wyznaczenie dalszych wyzwań i kierunków rozwoju modelu partnerstwa strategicznego w HR. (abstrakt oryginalny)

The paper provides an overview of strategic partnership in human resources in an organization. Its aim is to show the importance of the Human Resources Business Partner (HRBP) Model as well as to outline further directions for research into the model and its development. Based on the literature review, the first part of the paper presents the definition and interpretation of strategic partnership in HR, discusses the classic Dave Urlich HRBP Model, and explores current research directions. In the second part, the perspective of HR leaders on the HRBP Model and its implementation is presented on the basis of qualitative data obtained from individual expert interviews. Research made it possible to identify the understanding by HR leaders in Poland of the meaning of the HRBP Model, barriers to successful implementation of that model in organizations in Poland, and the changes in HR that are the result of the COVID-19 pandemic. Moreover, the main challenges that the HRBP needs to face today are outlined as are future directions of model development. The empirical results as obtained seem to be consistent with the literature review. They show that the definition should be reformulated. Among the major challenges facing the HRBP, the creation of added value through HR strategy for all key stakeholders-both internal and external-in the long-term perspective seems to be of greatest importance. It would allow the building of sustainable and responsible organizations where HR may take an active role in this process. To summarize, strategic partnership in HR is an important direction of HR transformation in Poland today. The current crisis caused by the COVID-19 pandemic has accelerated the processes of change in the HR area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, P. (2000). The name has changed but has the game remained the same. Personnel Review 22 (6), 576-589.
 2. Armstrong, M. (2006). Strategic Human Resource Management: A Guide to Action. London-Philadelphia: Kogan Page.
 3. Berłowski, P. (2016). HR biznes partnering w praktyce firm Warbud i BNP Paribas Lease Group. Personel i Zarządzanie, 12, 28-31.
 4. Boglind, A., Halstend, F., Thilander, P. (2011). HR transformation and shared services: Adoption and adaptation in Swedesh organization. Personnel Review, 40 (5), 570-588.
 5. Caldwell, R. (2008). HR business partner competency models: Re-contextualising effectivenss. Human Resources Management Journal, 18 (3), 275-294.
 6. Cohen, E. (2010). CSR for HR: A Necessary Partnership for Advancing Responsible Business Practices. London: Routledge.
 7. Cewińska, J. (2015). Menedżer personalny w świetle koncepcji HR Business Partner. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 283, 80-87.
 8. Chudzińska, K. (2018). Ewolucja modelu HR Business Partner. Marketing i Zarządzanie, 51 (1), 9-19. DOI: 10.18276/miz.2018.51-01.
 9. Dessler, G., Griffiths, J., Lloyd-Walker, B. (2007). Human Resource Management. Frenchs Forest: Pearson Education.
 10. Douglas, A. (2009). Partnering working. London: Routledge.
 11. Filipowicz, G. (2019). HR Business Partner. Koncepcja i praktyka (wyd. II). Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Gołembski, M. (2013). HR Busines Partner jako współczesne rozwiązanie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 51 (1146), 99-109.
 13. Kopertyńska, M. W., Dernowska, N. (2021). Factors Determining the Role and Tasks of HR Business Partnering in Enterprises. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 138-139, 1-2.
 14. Lawler III, E. E., Mohrman, S. A. (2003). Creating a Strategic Human Resources Organization. An Assessment of Trends and New Directions. USA: Stanford Press.
 15. Popieluch, K. (2018). HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy. Warszawa: PWN.
 16. Roebuck C. (2010). What do leaders require from HR? Strategic HR Review, 9, 4.
 17. Samul, J. (2014). Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy. Economics and Management, 2, 97-107.
 18. Słownik języka polskiego PWN. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/.
 19. Stosik, A., Głowicki, P., Zarecka, E. (2011). HR Business Partner - nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 218, 242-248.
 20. Ulrich, D. (1997). Human Resource Campions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 21. Urlich D., Allen, J., Brockbank, W., Younger, J., Nyman, M., (2010). Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 22. Ulrich, D., Brockbank, W. (2008). Tworzenie wartości przez dział HR. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 23. Urlich, D., Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What's next for HR? Human Resource Management Review, 25, 188-204.
 24. Urlich, D., Younger, J., Brockbank, W., Urlich, M. D. (2013). The State of the HR Profession. Human Resource Management, 52 (3), 457-471.
 25. Winnicka-Wejs A., Sokolińska D., Kawa H., (2019). Współczesna rola działu personalnego w organizacji. Akademia Zarządzania, 3 (1), 6-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.5050
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu