BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszkiewicz Marzena (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Kompetencje osobiste i społeczne HR biznes partnera
Personal and Social HR Business Partner Competences
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 5 (142), s. 43-62, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
HR biznes partnera (HRBP), Kompetencje, Kompetencje społeczne, Model kompetencji, Wyniki badań
HR Business Partner, Competences, Social competences, Competence model, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, M54
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł został poświęcony problematyce kompetencji HR biznes partnera (HRBP) ze szczególnym uwzględnieniem tych osobistych i społecznych. W części teoretycznej opisano wymagania stawiane HR biznes partnerom w kontekście definiowanych dla nich ról i zadań. Zaprezentowano również istotne znaczenie kompetencji osobistych i społecznych w sprawowaniu funkcji HR biznes partnera w organizacji, przywołując proponowane w literaturze przedmiotu opracowane na ten temat modele. W części empirycznej opisano badania 60 HR biznes partnerów dotyczące diagnozy ich kompetencji osobistych i społecznych. Analizy miały również na celu określenie związku pomiędzy poziomem omawianych kompetencji HRBP a takimi zmiennymi, jak wiek i wykształcenie. (abstrakt oryginalny)

Multidimensionality, rapid changes, and the complicated nature of numerous processes taking place in contemporary organizations as well as their environment have become a challenge to the structures responsible for human resource management. This is primarily noticeable in the move away from bureaucratic human resource management in favor of process and strategic solutions. This means that when it comes to human resources, the HR Business Partners selected in organizations are responsible for implementing the company's business strategy with increasing frequency.
Due to the quick pace of changes and the complexity of the problems faced by HR Business Partners, it is crucial to focus on the special importance of these competences. They determine effective operation in various professional contexts and allow full use of professional experience and potential. Moreover, they also enable the achieving of goals in relationships with other people. These competences are defined as personal and social competences. They include dealing with stress, empathy, presentation skills, communication skills, and building relations. The article describes the issues of Business Partner HR competences with particular emphasis on personal and social competences. The theoretical part defines issues of requirements for HR Business Partners, describing them in the context of their roles, functions, and tasks. The article also presents the role of personal and social competences in the performance of the HR Business Partner function in the organization, making reference to the models of HR Business Partner competences proposed in the literature.
The empirical part presents research on the diagnosis of personal and social competences among HR Business Partners. The research on the psychological and social competences of HR Business Partners shown in the article is an attempt at exploring their importance to the work of people who play such roles in organizations. The analyses also involve determining the relationship between the level of the presented competences among the respondents and such variables as age and education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle, M. (1994). Nowe ustalenia w treningu umiejętności społecznych. W: W. Domachowski, M. Argyle (red.), Reguły życia społecznego. Oksfordzka psychologia społeczna (197-208). Warszawa: PWN.
 2. Argyle, M. (1998). Zdolności społeczne. W: S. Moscovici (red.), Psychologia społeczna w relacji ja - inni (77-104). Warszawa: WSiP.
 3. Argyle, M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.
 4. Bar-On, R. (1997). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual. Toronto: Multi-Health Systems.
 5. Bersin, J. (2019). 8 Skills HR Business Partners Need for Success. Human Resource Executive. Pobrane z: https://hrexecutive.com/8-skills-hr-business-partners-need-for-success/.
 6. Caldwell, R. (2008). HR business partner competency models: Re-contextualising effectivenss. Human Resource Management Journal, 18 (3), 275-294.
 7. Corporate Leadearship Council's (2008). Improving HR Business Partner Effectiveness: A Comprehensive Look at Competencies and Development Strategies. Washington, DC: Corporate Executive Board. Pobrane z: https://anhnguyet.files.wordpress.com/2013/09/3-improvinghrbusinesspartnereffectiveness.pdf.
 8. Filipowicz, G. (2016). HR Business Partner. Koncepcja i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer S.A.
 9. Harden, R. M., Crossy, J. R. (1999). Outcome-based education: From competency to meta-competency. Medical Teacher, 21, 546-552.
 10. HRM partners (2014). Kim jest HR biznes partner? INFOR.PL. Pobrane z: https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/683074,galeria,Kim-jest-HR-biznes-partner.html.
 11. Jaworowska, A., Brzezińska, U. (2014). Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy Rudigera Hossiepa i Michaela Paschena. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 12. Kopertyńska, M. W., Dernowska, N. (2021). Wewnątrzorganizacyjne determinanty roli HR Business Partnera w organizacjach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 138-139, 1-2.
 13. Kowalik, S. (1984). Komunikacja językowa. W: W. Domachowski, S. Kowalik, J. Mikulska (red.), Z zagadnień psychologii społecznej (94-119). Warszawa: PWN.
 14. Matczak, A. i Martowska, K. (2013). PROKOS. Profil Kompetencji Społecznych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 15. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
 16. McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist, 28, 1-14.
 17. Popieluch, K. (2018). HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy. Warszawa: PWN.
 18. Salovey, P. i Mayer, J.D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.
 19. Schwartzman, R.D. (2003). Transforming leader development through lifelong learning. Military Review, 83, 63-67.
 20. Spitzberg, R. H., Cupach, W. R. (1989). Handbook of Interpersonal Competence Research. New York: Springer-Verlag Inc.
 21. Ulrich, D. (1997). Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 22. Ulrich, D., Brockbank, W. (2005). The HR Value Proposition. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 23. Ulrich, D., Beatty, D. (2001). From Partners to Players: extending the HR playing field. Human Resource Management, 10 (4), 293-307.
 24. Ulrich, D., Brockbank, W. (2008). Tworzenie wartości przez dział HR. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 25. Zwaans, A., Ten Dam, G. i Volman, M. (2006). Teachers' Goals Regarding Social Competence. Europen Journal of Teacher Education, 29 (2), 181-202.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.5052
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu