BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garwolińska Monika (Uniwersytet w Białymstoku), Citkowski Mariusz (Uniwersytet w Białymstoku), Samul Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wyzwania HR biznes partnera we wdrażaniu strategii zarządzania wiekiem
Challenges Facing the HR Business Partner in Implementing Strategic Age Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 5 (142), s. 63-80, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
HR biznes partnera (HRBP), Zarządzanie wiekiem, Strategia zarządzania, Starzenie się społeczeństw, Rynek pracy, Studium przypadku
HR Business Partner, Age management, Management strategy, Ageing of the population, Labour market, Case study
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M54, J11, J21
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto temat zarządzania wiekiem w kontekście perspektywy starzenia się społeczeństwa jako jednego z aktualnych i przyszłych trendów rynku pracy oraz jednocześnie wyzwań działu HR jako biznes partnera w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. W ramach badań dokonano przeglądu literatury na ten temat oraz przedstawiono studium przypadków w celu zobrazowania problemów, które pojawią się wraz ze zmianą struktury demograficznej pracowników i próbą wdrożenia strategii zarządzania wiekiem. Wnioski z badań potwierdziły znaczenie HR biznes partnera, który powinien pełnić różnorodne role - od interpretatora analiz, poprzez architekta strategii, po nawigatora paradoksu. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the topic of age management in the context of the perspective of an aging society as one of the current and future trends on the labor market and, at the same time, the challenges facing the HR department as a business partner in the area of human capital management in an organization. As part of the research, a literature review was conducted of the subject and a case study is presented to illustrate problems that will arise in parallel with the change in the demographic structure of employees coupled with attempts to implement an age management strategy. The conclusions confirm the importance of the HR Business Partner who should play a variety of roles-from an interpreter of analyses, through a strategy architect, to a paradox navigator. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Carrig, K. J., Onozuka-Evans, A. (2015). The Future of HR Is Beyond "HR". W: D. Ulrich, W. A. Schiemann, L. Sartain (red.), The Rise of HR: Wisdom from 73 Thought Leaders (103-110). Alexandria, VA: HR Certification Institute.
 2. Chudzińska, K. (2018). Ewolucja modelu HR Business Partner. Marketing i Zarządzanie, 51 (1), 9-19.
 3. Citkowski, M., Garwolińska, M. (2020). Kultura organizacyjna a strategia zarządzania wiekiem ze szczególnym uwzględnieniem firmy spożywczej. Lublin: Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe, 97-110.
 4. Citkowski, M., Garwolińska, M. (2018a). Strategia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19 (8), 461-474.
 5. Citkowski, M., Garwolińska, M. (2018b). Raport z procesu testowania modelu NAWIGACJA 50+ - Latarnia 50+. BFKK, WEiZ UwB Białystok.
 6. Gruszczyńska-Malec, G., Waligóra, Ł. (2019). Zarządzanie multigeneracyjne - budowanie zaangażowania w zespole zróżnicowanym ze względu na wiek. Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects, 53 (3), 11-24.
 7. Gursoy, D., Maier, T. A., Chi, C. G. (2008). Generational differences: An examination of work values and generational gaps in the hospitality workforce. International Journal of Hospitality Management, 27 (3), 448-458.
 8. Eisenhardt, K. M., Graebner, M. E. (2007). Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges. The Academy of Management Journal, 50 (1), 25-32.
 9. EUROSTAT. Pobrane z: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 10. Filipowicz, G. (2016). HR Business Partner: koncepcja i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. GUS (2020). Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale.
 12. Kiełczewska, A., Lewandowski, P. (2017). Starzenie się ludności a podaż pracy w Polsce w horyzoncie roku 2050. W: P. Lewandowski, J. Rutkowski (red.), Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce, 11-16.
 13. Kisiołek, A. (2016). Marketing mobilny w Polsce - trend, wyzwanie, konieczność. W: R. Barcik, R. Borowiecki, M. Dudek, M. Nowicka-Skowron (red.), Zarządzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy (463-482). Kraków: AGH.
 14. Kopertyńska, M. W., Dernowska, N. (2021). Factors Determining the Role and Tasks of HR Business Partnering in Enterprises. HRM (ZZL), 138/139 (1-2), 65-84.
 15. Lipka, A. (2021). Intergenerational Transgressions in the Context of Changes in the Value of Human Capital in an Organization, HRM (ZZL), 138/139 (1-2), 51-64.
 16. Matuska, E., Niedzielski, P. (2018). HR Business Partner: The Range of Roles and Services. European Journal of Service Management, 4 (28/1), 191-197.
 17. Mitchell, R., Obeidat, S., Bray, M. (2013). The Effect of Strategic Human Resource Management on Organizational Performance: The Mediating Role of High-Performance Human Resource Practices. Human Resource Management, 52 (6), 899-921.
 18. Moczydłowska J. M. (2020). Przynależność generacyjna pracowników jako źródło wyzwań dla zarządzania. W: A. Sopińska, A. Modliński (red. nauk.), Współczesne Zarządzanie - koncepcje i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, 275-291.
 19. PARP (2020). Starzenie się społeczeństwa - wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50 +.
 20. Piwowar-Sulej, K. (2017). The Concept of HR Business Partner in a Project-Oriented Organization. Central European Review of Economics and Management, 1 (2), 77-90.
 21. Podogrodzka, M. (2016). Wybrane miary starości demograficznej i ich implikacja dla oceny przestrzennego zróżnicowania tego zjawiska w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 289, 98-108.
 22. Popieluch, K. (2018). HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Samul, J. (2014). Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy. Ekonomia i Zarządzanie, 2, 97-107.
 24. Sayers, R. (2007). The right staff from X to Y: Generational change and professional development in future academic libraries. Library Manager, 28 (8/9), 474-487.
 25. Smola, K. W., Sutton, C. D. (2002). Generational differences: Revisiting generational work values for the new millennium. Journal of Organizational Behavior, 23 (4), 363-382.
 26. Siggielkow, N. (2007). Persuasion with Case Studies. The Academy of Management Journal, 50 (1), 20-24.
 27. Stańczak, J., Szałtys, D. i Witkowski, J. (2016). Potencjał ludnościowy Unii Europejskiej. W: J. Kleer, K. Prandecki (red.), Ekonomiczna pozycja Europy w świecie. Polska 2000 Plus, 1-25.
 28. Stańczyk-Hugiet E. (2013). Strategie zarządzania zasobami ludzkimi z elementami zarządzania wiedzą. Poradnik dla pracodawców. Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Wrocław.
 29. Ulrich, D. (1997). Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 30. Witkowski, S. A., Bartosz, B. (2017). Psychological and organisational aspects of age management in organisations. Management, 21 (1).
 31. World Population Prospects (2019). Volume II: Demographic Profiles, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.5053
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu