BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniarska Aneta (Uniwersytet Jagielloński), Stańczyk Izabela (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Wsparcie organizacyjne HR biznes partnera w kontekście controllingu personalnego
HR Business Partner Organizational Support in the Context of Personnel Controlling
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 5 (142), s. 81-93, tab., bibliogr. 33 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
HR biznes partnera (HRBP), Controlling personalny, Zarządzanie zasobami ludzkimi
HR Business Partner, Personal controlling, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, M21, J28, I31
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie możliwości wykorzystania rozwiązań controllingu personalnego w pracy HR biznes partnera (HRBP) w związku z rosnącą potrzebą marketingu kadrowego i koniecznością lepszej obsługi klienta wewnętrznego. Podążając za dostępnymi, opisanymi w literaturze przedmiotu wskaźnikami controllingu personalnego, przygotowano jego wybrane elementy wspierające pracę HRBP. W opracowaniu wykorzystano zidentyfikowane w literaturze przedmiotu wymiary wsparcia organizacyjnego i na tej podstawie przygotowano elementy wyjściowe dla wskaźników controllingu personalnego. Zawarto w nim wyniki refleksji naukowych bazujących na analizie literatury przedmiotu z dziedziny ZZL oraz controllingu. Interpretacje zostały oparte na doświadczeniach własnych autorek zajmujących się sferą HR w podmiotach gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to provide support for the work of the HR Business Partner and to draw attention to the importance of the proposed solutions in building personnel strategies that achieve the goals of the organization. The article presents elements of personnel controlling prepared for the HR Business Partner in the context of organizational support dimensions. Upon following the available indicators of personnel controlling described in the literature review on the subject, selected elements of personnel controlling have been prepared to support the work of the HRBP. Based on the dimensions of organizational support as developed by Stańczyk (Stańczyk, 2018), the input elements for personnel controlling indicators were pre- pared in accordance with the work of Kuźniarska (Kuźniarska 2019). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, G. (2005). Differentiation through people: How can HR move beyond business partner? Human Resource Management, 44 (2), 195-199. DOI: 10.1002/hrm.20064.
 2. Bernais, J., Ingram, J. (2005). Controlling personalny i koszty pracy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 3. Cewińska, J. (2013). Menedżer personalny w świetle koncepcji HR Business Partner. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 283, 79-87.
 4. Ciesielska, M., Boström, K. W., Öhlander M. (2018). Observation Methods. W: M. Ciesielska, D. Jemielniak (red.), Qualitative Methodologies in Organization Studies (33-52). Springer.
 5. Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Czakon, W. (2013). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer S.A.
 7. Dziechciarz, P. (2011). Pomiar efektywności polityki personalnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 161-170.
 8. Goliszewski, J. (2015). Controlling - koncepcje, zastosowania, wdrożenie. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 9. Kopertyńska, M. W., Dernowska, N. (2021). Factors Determining the Role and Tasks of HR Business Partnering in Enterprises. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1-2.
 10. Kuźniarska, A. (2018). Controlling personalny jako narzędzie wspomagające tworzenie zrównoważonego personelu w organizacji. Humanizacja Pracy, 4 (294).
 11. Kuźniarska, A. (2019). Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 12. Kuźniarska, A., Stańczyk, I. (2016). Narzędzia controllingu personalnego wsparciem w podejmowaniu decyzji dla zarządzających. Marketing i Rynek, 7, 456-476.
 13. Kuźniarska, A., Stuss, M. (2016). Rola kierownictwa w controllingu personalnym (wybrane aspekty). Zeszyty Naukowe WSES, 4 (23), 333-348.
 14. Lipka, A. (2021). Controlling personalny. W kierunku zrównoważonego gospodarowania kapitałem ludzkim. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Nesterak, J., Nowak, M., & Kowalski, M. J. (2021). Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 16. Nosalska, K., Gracel, J. (2019). Kompetencje pracowników a kształtowanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w kontekście Przemysłu 4.0, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 73-86.
 17. Nowak, E. (2018). Controlling dla menedżerów (II wyd.). Warszawa, CeDeWu.
 18. Nowak, M. (2008). Controllingowe wsparcie usprawnienia pracy menedżera oraz optymalizacji jej efektów. Problemy Zarządzania, 22 (4), 89-102.
 19. Nowak, M. (2014). Controlling personalny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 20. Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 21. Paździor, A., & Paździor, M. (2016). Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 82/1 (4), 367-374. DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-31.
 22. Pocztowski, A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 23. Schmeisser, W., Sobierajczyk, P., Cyna, A., & Chomek, M. (2016). Praxishandbuch Personalcontrolling. Konstanz: UKV.
 24. Schulte, C. (2011). Personal-Controlling mit Kennzahlen. München: Vahlen.
 25. Sekuła, Z. (2000). Controlling personalny cz. II. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 26. Sierpińska, M. (2004). Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 27. Stańczyk, I. (2018). Wsparcie organizacyjne menedżerów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 28. Stańczyk, S. (2016). Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Piaseczno: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 29. Stosik, A., Głowicki, P., Zarecka, E. (2011). HR business partner - nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 218, 242-248.
 30. Suutari, V., Viitala, R. (2008). Management development of senior executives: Methods and their effectiveness. Personel Review, 37 (4), 375-392.
 31. Tavis, A., Urlich D., Brockbank, W. (2009). The HR Business-Partner Model: Past Learnings and Future Challenges. People & Strategy, 32 (2).
 32. Urlich, D. (2001). Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 33. Wziątek-Staśko, A. (2017). Ocena skuteczności motywatorów w opinii menedżerów różnych generacji - analiza na podstawie badań własnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 153-168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.5054
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu