BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Edward (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Business Knowledge Absorptive Capacity in Micro and Small Innovative Enterprises
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 2(104), s. 3-14, tab., wykr., bibliogr. s. 12-14
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wiedza, Doradztwo w biznesie
Small business, Knowledge, Business consulting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D25, L25
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of the presented article is to assess the impact of the capacity to absorb business advice on the improvement of business knowledge, and indirectly, on raising the level of strategic and operational management in micro and small innovative enterprises using business advice services. Research method - A review of the literature on examining the specificity of knowledge and management development in enterprises, the role of business advice and the capacity to absorb knowledge in this process. The second part of the article presents the results of the empirical research carried out using the CATI technique on a sample of 400 micro and small innovative Polish enterprises using business advice services. Results - The use of business advice services and the level of knowledge absorptive capacity increase the level of business knowledge of managers. The capacity to absorb knowledge positively moderates the impact of business advice on the level of business knowledge of managers, and, consequently, on the level of strategic and operational management. Originality / value - The research confirms the influence of the capacity to absorb knowledge on the level of knowledge of managers. Improving the level of knowledge and business management requires the use of business advice as well as the capacity to absorb knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adomako S., Narteh B., Danquah J.K., Analoui F., 2016, Entrepreneurial orientation in dynamic environments: The moderating role of extra-organizational advice, "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research", vol. 22 (5), pp. 616-642, DOI: 10.1108/IJEBR-12-2015-0320.
 2. Blackburn R.A., Hart M., Wainwright T., 2013, Small business performance: business, strategy and ownermanager characteristics, "Journal of Small Business and Enterprise Development", vol. 20(1), pp. 8-27, DOI: 10.1108/14626001311298394.
 3. Carey J.P., 2015, External accountants' business advice and SME performance, "Pacific Accounting Review", vol. 27(2), pp. 166-188, DOI: 10.1108/PAR- 04-2013-0020.
 4. Daspit J.J., D'Souza D.E., 2013, Understanding the Multi-Dimensional Nature of Absorptive Capacity, "Journal of Managerial Issues", vol. 25(3), pp. 299-316.
 5. Duchek S., 2015, Designing absorptive capacity? An analysis of knowledge absorption practices in German high-tech firms, "International Journal of Innovation Management", vol. 19(4), pp. 1-22, DOI: 10.1142/S1363919615500449.
 6. Dyer L.M, Ross Ch.A., 2007, Advising the Small Business Client, "International Small Business Journal", vol. 25(2), pp. 130-151, DOI: 10.1177/0266242607074517.
 7. Engelen A., Kube H., Schmidt S., Flatten T.Ch., 2014, Entrepreneurial orientation in turbulent environments: The moderating role of absorptive capacity, "Research Policy", vol. 43(8), pp. 1353-1369, DOI: 10.1016/j.respol.2014.03.002.
 8. Gooderham P., Tobiassen A.E., Doving E., Nordhaug O., 2004, Accountants as Sources of Business Advice for Small Firms, "International Small Business Journal", vol. 22(1), pp. 5-22, DOI: 10.1177/0266242604039478.
 9. Głodek P., Łobacz K., Stawasz E., Niedzielski P., 2016, Utilisation of business advice in small innovative firms - the role of trust and tacit knowledge, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4(2), pp. 117-138, DOI: 10.15678/EBER.2016.040210.
 10. Grabowski W., Stawasz E., 2017, The role of business consulting in creating knowledge and formulating a strategy of development in polish micro-enterprises, "Journal for East European Management Studies (JEEMS)", vol. 22(3), pp. 374-396, DOI: 10.5771/0949-6181-2017-3-374.
 11. Hutchinson, V., Quintas P., 2008, Do SMEs do Knowledge Management? Or Simply Manage what they Know?, "International Small Business Journal", vol. 26(2), pp. 131-154, DOI: 10.1177/0266242607086571.
 12. Kang K.H., Kang J., 2009, How do firms source external knowledge for innovation? Analysing effects of different knowledge sourcing methods, "International Journal of Innovation Management", vol. 13(1), pp. 1-17, DOI: 10.1142/S1363919609002194.
 13. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., 2018, Strategiczne aspekty dynamicznych zdolności replikacji i imitacji wiedzy, "Przegląd Organizacji", nr 3(938), s.  5-12, DOI: 10.33141/po.2018.03.01.
 14. Lagunes P., Soto A., Zuniga S., 2016, Model for Determining the Absorption Capacity of SMES in the Manufacturing Sector, "European Scientific Journal", vol. 12(34), pp. 322-337, DOI: 10.19044/esj.2016.v12n34p322.
 15. Lisowska R., 2015, External Determinants of the Development of Small and Medium-Sized Enterprises - Empirical Analysis , "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)", vol. 11(4), pp. 115-138, DOI: 10.7341/20151145.
 16. Matejun M., 2015, Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej", nr 1194.
 17. Mazzarol T., 2011, Entrepreneurship and Innovation. Readings and Cases, 2nd edition, Tilde University Press.
 18. Mole K., Baldock R., North D., 2013, Who Takes Advice? Firm Size Threshold, Competence, Concerns and Informality in a Contingency Approach, "ERC Research Paper", vol. 9, pp. 1-38.
 19. Patterson W., Ambrosini V., 2015, Configuring absorptive capacity as a key process for research intensive firms, "Technovation", vol. 36-37, pp. 77-89, DOI: 10.1016/j.technovation.2014.10.003.
 20. Sciascia S., D'Oria L., Bruni M., Larraneta B., 2014, Entrepreneurial Orientation in low- and medium-tech industries: The need for Absorptive Capacity to increase performance, "European Management Journal", vol. 32, pp. 761-769, DOI: 10.1016/j.emj.2013.12.007.
 21. Stawasz E., Głodek P., Łobacz K., Niedzielski P., 2018, Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Teece D.J., 2014, The Foundations of Enterprise Performance: Dynamic and Ordinary Capabilities in an (Economic) Theory of Firms, "The Academy of Management Perspectives", vol. 28(4), pp. 328-352.
 23. Yusoff N.H., Yaacob R., Ibrahim D., 2010, Business Advisory: A Study on Selected Microsized SMEs in Kelantan, Malaysia, "International Journal of Marketing Studies", vol. 2(2), pp. 245-257, DOI:10.5539/ijms.v2n2p245.
 24. Zahra S.A., George G., 2002, Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension, "Academy of Management Review", vol. 27(2), pp. 185- 203, DOI: 10.2307/4134351.
 25. Zou T., Ertug G., George G., 2018, The capacity to innovate: a  meta-analysis of absorptive capacity, "Innovation: Organization & Management", vol. 20(2), pp. 87-121, DOI: 10.1080/14479338.2018.1428105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2021.02.104.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu