BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walentek Dorota (Czestochowa University of Technology, Poland)
Tytuł
Scope and Forms of Controlling Teleworkers
Zakres i formy kontrolowania telepracowników
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, nr 2 (60), s. 56-68, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Telepraca, Kontrola pracowników
Teleworking, Employee control
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12
streszcz., summ.
Abstrakt
Kontrolowanie telepracowników jest procesem skomplikowanym przede wszystkim ze względu na brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy menedżerem a jego podwładnym. Celem artykułu jest identyfikacja najczęściej stosowanych form kontrolowania telepracowników przez ich przełożonych. Aby osiągnąć wyznaczony cel, dokonano przeglądu literatury w podanym zakresie oraz przeprowadzono badanie ilościowe z wykorzystaniem ankiety internetowej w liczącej kilkaset osób grupie telepracowników różnych branż. Badanie wykazało, że główny zakres kontroli telepracownika przez przełożonego obejmuje sprawdzenie efektów pracy. Najczęściej telepracodawca ocenia wyniki pracy podwładnego osobiście lub prosi go o sporządzenie raportu z tychże wyników. Wykorzystanie czasu pracy weryfikowane jest zazwyczaj poprzez sprawdzanie raportów telepracownika oraz czasu jego logowania się do systemu. Równocześnie właśnie te formy kontroli zostały przez telepracowników uznane za najsilniej motywujące do pożądanych zachowań pracowniczych.(abstrakt oryginalny)

Controlling teleworkers is a complicated process, mainly due to the lack of direct contact between the manager and subordinate. The purpose of the article was to identify the most common forms of controlling teleworkers by their supervisors. In order to achieve the goal, a literature review was carried out within the given scope and a quantitative survey was conducted using an online questionnaire among a group of several hundred teleworkers from various industries. The survey showed that the main reason of the control of teleworkers by their supervisors includes verifying the results of their work. Usually the tele-employer evaluates the results of a subordinate's work in person or asks them to report on the results. The use of working time is generally verified by checking the teleworker's reports and the time spent logged into the system; these forms of control were considered by teleworkers to be the most motivating for the desired employee behaviour.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiecki, K. (1927). Kontrola jako zasada naukowej organizacji. Przegląd Organizacji, (5), 187-192.
 2. Aguilera, A., Lethiais, V., Rallet, A., & Proulhac, L. (2016). Home-based telework in France: Characteristics, barriers and perspectives. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 92, 1-11.
 3. Bathini, D. R., & Kandathil, G. M. (2019). An orchestrated negotiated exchange: Trading home-based telework for intensified work. Journal of Business Ethics, 154(2), 411-423.
 4. Delanoeije, J., Verbruggen, M., & Germeys, L. (2019). Boundary role transitions: A day-to-day approach to explain the effects of home-based telework on work-to-home conflict and home-to-work conflict. Human Relations, 72(12), 1843-1868.
 5. Dimitrova, D. (2003). Controlling teleworkers: supervision and flexibility revisited. New Technology, Work and Employment, 18(3), 181-195.
 6. Duxbury, L., Higgins, C., & Neufeld, D. (1998). Telework and the balance between work and family: Is telework part of the problem or part of the solution? In M. Igbaria, & M. Tan (Eds.) The virtual workplace (pp. 218-255). Hershey, PA: Idea Group Publishing.
 7. Cambridge Dictionary. (2020). Retrieved December 10, 2020 from https://dictionary.cambridge.org/pl/ dictionary/english/ad-hoc
 8. Gajda, J. (2015). Zaufanie w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 18(3), 11-15.
 9. Gray, M., Hodson, N., & Gordon G. (1993). Teleworking explained. Chichester: Wiley.
 10. Greenberg, A., & Nilssen, A. (2008). WR paper: Addressing 21st century challenges through telework. Duxbury: Wainhouse Research.
 11. Greer, T., & Payne, S. (2014). Overcoming telework challengers: Outcomes of successful telework strategies. The Psychologist-Manager Journal, 17(2), 87-111.
 12. Hislop, D., & Axtell, C. (2007). The neglect of spatial mobility in contemporary studies of work: The case of telework. New Technology, Work and Employment, 22(1), 34-51.
 13. Janiec, M., Czerniak, T., Kreft, W., & Piontek, R. (2006). Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy - poradnik. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 14. Jelonek, D. (2018). Rola ICT w tworzeniu przedsiębiorstwa kreatywnego. Przegląd Organizacji, 3(938), 46-51.
 15. Jeran, A. (2016). Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy. Opuscula Sociologica, 2(16), 49-61.
 16. Kadry.infor.pl (2016). Kontrola telepracownika przy użyciu kamer. Retrieved November 28, 2020 from https://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/telepraca/745080,Kontrola-telepracownika- przy-uzyciu-kamer.html
 17. Karaszewska, H. (2009). Telepraca - szanse i zagrożenia. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 391, 179-189.
 18. Kuc, B. (2009). Kontrola jako funkcja zarządzania. Warszawa: Difin.
 19. Kukowska, K., & Skolik, S. (2014). Ruch wolnej kultury a partycypacja pracownicza. Humanizacja pracy. Psychologiczno-społeczne uwarunkowania zaangażowania pracowniczego, 3(277), 184- -199.
 20. Kurland, N., & Cooper, C. (2002). Manager control and employee isolation in telecommuting environments. Journal of High Technology Management Research, 13(1), 107-126.
 21. Mann, S., & Holdsworth, L. (2003). The psychological impact of teleworking: Stress, emotions and health. New Technology, Work and Employment, 18(3), 196-211.
 22. Martin, B. H., & MacDonnell, R. (2012). Is telework effective for organizations? A meta-analysis of empirical research on perceptions of telework and organizational outcomes. Management Research Review, 35(7), 602-616.
 23. Maruyama, T., Hopkinson, P., & James, P. (2009). A multivariate analysis of work-life balance outcomes from a large-scale telework programme. New Technology, Work and Employment, 24(1), 76-88.
 24. Nilles, J. (2003). Managing telework: Strategies for managing the virtual workforce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 25. Ollo-López, A., Goñi-Legaz, S., & Erro-Garcés, A. (2020). Home-based telework: Usefulness and facilitators. International Journal of Manpower, 42(4), 644-660.
 26. O'Neill, T., Hambley, L., Greidanus, N., MacDonnell, R., & Kline, T. (2009). Predicting teleworker success: An exploration of personality, motivational, situational, and job characteristics. New Technology, Work and Employment, 24(2), 144-162.
 27. Stiles, J., & Smart, M. J. (2020). Working at home and elsewhere: Daily work location, telework, and travel among United States knowledge workers. Transportation, (5), 1-31.
 28. Sullivan, C., & Lewis, S. (2001). Home-based telework, gender and the synchronization of work and family: Perspectives of teleworkers and their co-residents. Gender, Work and Organization, 8(2), 123-145.
 29. Szluz, B. (2013). Telepraca - nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy - szansa czy zagrożenie? Modern Management Review, 20(4), 253-266.
 30. Taskin, L., & Devos, V. (2005). Paradoxes from the individualization of human resource management: The case of telework. Journal of Business Ethics, (62), 13-24.
 31. Taskin, L., Edwards, P. (2007). The possibilities and limits of telework in a bureaucratic environment: Lessons from the public sector. New Technology, Work and Employment, 22(3), 195-207.
 32. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)
 33. Wrycza, S. (2010). Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2021.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu