BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołatka Marek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zmiana poziomu efektywności amerykańskiego rynku akcji : od kryzysu finansowego 2007-2009 do pandemii COVID-19
Change in the Efficiency Level of the US Stock Market : From the 2007-2009 Financial Crisis to the Covid-19 Pandemic
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 3(105), s. 33-47, tab., wykr., bibliogr. s. 45-47
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, COVID-19, Pandemia, Rynek akcji, Efektywność
Financial crisis, COVID-19, Pandemic, Equity market, Effectiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G110, G140, G010
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Weryfikacja zmiany poziomu efektywności amerykańskiego rynku akcji od momentu wystąpienia kryzysu finansowego 2007-2009 do okresu pandemii COVID-19. Metoda badań - Zastosowano test BDS (występowanie zależności nieliniowych między dziennymi logarytmicznymi stopami zwrotu) oraz test autokorelacji Quenouille'a do piątego rzędu włącznie (występowanie zależności liniowych między dziennymi logarytmicznymi stopami zwrotu) dla indeksów S&P500 oraz DJIA. Wnioski - Wystąpienie zjawisk nietypowych wpływa na zmianę poziomu efektywności amerykańskiego rynku akcji. Zaobserwowano wzrost nieefektywności zarówno w czasie kryzysu finansowego 2007-2009, jak i obecnie podczas pandemii COVID-19. Zależności na wyższym poziomie między stopami zwrotu stwierdzono podczas pandemii COVID-19. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Porównano wpływ dwóch ostatnich wydarzeń globalnych na poziom efektywności amerykańskiego rynku akcji. Dodatkowo w artykule wskazano, na którym z dwóch kluczowych indeksów giełdowych z USA częściej pojawiały się okazje inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Verification of the change in the efficiency of the US stock market from the 2007-2009 financial crisis to the COVID-19 pandemic. Research method - The BDS test (occurrence of non-linear relationship s between daily logarithmic rates of return) and the Quenouille autocorrelation test up to the fifth order (occurrence of linear relationships between daily logarithmic rates of ret urn) for the S&P500 and DJIA indices were used. Results - The occurrence of unusual phenomena changes the lev el of US stock market effecti- veness. An increase in inefficiency was observed bo th during the 2007-2009 financial crisis and now, during the COVID-19 pandemic. Higher-level relationsh ips between rates of return were found during the COVID-19 pandemic. Originality / value / implications / recommendations - A comparison of the impact of two recent global events on the level of efficiency of the US stock m arket. Additionally, the article indicates which of the two key US stock indices provided more frequent investment opportunities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ammy-Drissa A., Garcin M., 2020, Efficiency of the financial markets during the COVID-19 crisis: time-varying parameters of fractional stable dynamics, "Statistical Finance", arXiv preprint arXiv:2007.10727, pp. 1-22. https://arxiv.org/abs/2007.10727 [data dostępu: 20.03.2021].
 2. Anagnostidis P., Varsakelis C., Emmanouilides C.J., 2016, Has the 2008 financial crisis affected stock market efficiency? The case of Eurozone, "Physica A: Statistical Mechanics and its Applications", vol. 447, pp. 116-128, DOI: 10.1016/j.physa.2015.12.017.
 3. Aslam F., Aziz S., Nguyen D.K., Khurrum S., Mughal, Khan M., 2020, On the efficiency of foreign exchange markets in times of the COVID-19 pandemic, "Technological Forecasting and Social Change", vol. 161, pp. 1-33, DOI: 10.1016/j.techfore. 2020.120261.
 4. Belaire-Franch J., Contreras D., 2002, How to compute the BDS test: a software comparison, "Journal of Applied Econometrics", vol. 17(6), pp. 691-699, DOI: 10.1002/ jae.679.
 5. Czekaj J., 2014, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Fama E., 1970, Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, "The Journal of Finance", vol. 25(2), pp. 383-417, DOI: 10.2307/2325486.
 7. Gilson R., Kraakman R., 2014, Market efficiency after the financial crisis: it's still a matter of information costs, 100 Va.L.Rev. pp. 314-375, https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1941&context=faculty_scholarship [data dostępu: 20.03.2021].
 8. Grossman S., Stiglitz J., 1980, On the impossibility of informationally efficient markets, "The American Economic Review", vol. 70(3), pp. 393-408.
 9. Jareño F., Negrut L., 2016, US stock market and macroeconomic factors, "The Journal of Applied Business Research", vol. 32(1), pp. 325-340, DOI: 10.19030/jabr. v32i1.9541.
 10. Kim J., Shamsuddin A., Lim K.-P., 2011, Stock return predictability and the adaptive markets hypothesis: evidence from century-long U.S. data, "Journal of Empirical Finan-ce", vol. 18(5), pp. 868-879, DOI: 10.1016/j.jempfin.2011.08.002.
 11. Kołatka M., 2020, Testing the adaptive market hypothesis on the WIG stock index: 1994-2019, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 64(1), pp. 132-133, DOI: 10.15611/pn.2020.1.11.
 12. Lim K.-P., Brooks R., Kim J., 2008, Financial crisis and stock market efficiency: empirical evidence from Asian countries, "International Review of Financial Analysis", vol. 17(3), pp. 571-591, DOI: 10.1016/j.irfa.2007.03.001.
 13. Lo A., 2004, The adaptive markets hypothesis: market efficiency from evolutionary perspective, "Journal of Portfolio Management", vol. 30(5), pp. 15-29, DOI: 10.3905/jpm. 2004.442611.
 14. Lo A., 2005, Reconciling efficient markets with behavioral finance: the adaptive markets hypothesis, "Journal of Investment Consulting", vol. 7(2), pp. 21-44.
 15. Mensi W., Sensoy A., Vinh Vo X., Kang S.H., 2020, Impact of COVID-19 outbreak on asymmetric multifractality of gold and oil prices, "Resources Policy", vol. 69, pp. 1-40, DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101829.
 16. Mnif E., Jarboui A., Mouakhar K., 2020, How the cryptocurrency market has performed during COVID 19? A multifractal analysis, "Finance Research Letters", vol. 36, pp. 1-21, DOI: 10.1016/j.frl.2020.101647.
 17. Mynhardt R.H., Plastun A., Makarenko I., 2014, Behavior of financial markets efficiency during the financial market crisis: 2007 - 2009, "Corporate Ownership and Control", vol. 11 (2 F), pp. 531-546, DOI: 10.22495/cocv11i2c5p4.
 18. Perez K., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 19. Sewell M., 2011, History of the efficient market hypothesis, "Research Note", RN/11/04, pp. 1-14.
 20. Thaler R., 1980, Toward a positive theory of consumer choice, "Journal of Economic Behavior and Organization", no. 1, pp. 39-60, DOI: 10.1016/0167-2681(80) 90051-7.
 21. Urquhart A., McGroarty F., 2016, Are stock markets really efficient? Evidence of the adaptive market hypothesis, "International Review of Financial Analysis", vol. 47, pp. 39-49, DOI: 10.1016/j.irfa.2016.06.011.
 22. Urquhart A., Hudson R., 2013, Efficient or adaptive markets? Evidence from major stock markets using very long run historic data, "International Review of Financial Analysis" vol. 28, pp. 130-142, DOI: 10.1016/j.irfa.2013.03.005.
 23. Żebrowska-Suchodolska D., 2015, Efektywność informacyjna rynku w formie słabej w okresie prywatyzacji GPW w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 75, s. 590-591, DOI: 10.18276 /frfu.2015.75-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/oes.2021.03.105.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu