BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczny Marcin (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Tytuł
Wokół pojęcia dezinformacji w aspekcie prawno-kryminalistycznym
On the Concept of Disinformation in the Legal and Forensic Aspect
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 2, s. 95-108, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Fałszywe wiadomości, Media, Kryminalistyka, Dezinformacja
Fake news, Media, Criminology, Disinformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia dezinformacji w mass mediach oraz wpływu dezinformacji na społeczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawno-kryminalistycznego tegoż pojęcia. W pierwszej części artykułu pojawia się analiza dotycząca samego pojęcia dezinformacji, a mianowicie pierwszego użycia tegoż słowa, jego znaczeń oraz zastosowania. W kolejnej części artykułu pojawiają się rozważania dotyczące stricte zagadnienia dezinformacji w mediach w aspekcie prawno-kryminalistycznym wraz z przywołaniem stosownych przykładów obrazujących dane zjawisko oraz ukazaniem wpływu na społeczeństwo. W świecie, gdzie środki masowego przekazu i opinia publiczna odgrywają bardzo ważną rolę, dezinformacja ma ogromną siłę sprawczą, także w sferze prawno-kryminalistycznej, na co wskazuje poniższa praca.(abstrakt oryginalny)

The article describes the issue of disinformation in the mass media and the impact of disinformation on society, with particular emphasis on the legal and forensic aspect of this concept. The first part of the article contains information about the very concept of disinformation, namely the first use of this word, its meanings and use. In the next part of the article, there are considerations strictly related to the issue of disinformation in the media in the legal and forensic aspect, together with the reference to relevant examples illustrating a given phenomenon and showing the impact on society. In a world where the mass media and public opinion play a very important role, disinformation has a huge driving force also in the legal and forensic sphere, as indicated in the article below.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz Tomasz R. 2016. Podstawy walki informacyjnej. Warszawa: Editions Spotkania.
 2. Chlebowicz Piotr. 2012. "Interpretacja pojęcia dezinformacji w świetle art. 132kk". Studia Prawnoustrojowe 15/2012: 41-48.
 3. Grzesiuk Kalina. Metodyka badań naukowych W https://pracownik.kul.pl/files/12359/public/grze-siuk/seminarium/metodyka_badan_naukowych.pdf
 4. Hernik Joanna. 2013. "Informacja, czy manipulacja? Analiza na przykładzie wybranych reklam". Zarządzanie XL zeszyt 413: 193-204.
 5. Januszko-Szakiel Aneta. 2010.Dezinformacja jako narzędzie medialnej manipulacji świadomością. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna.
 6. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 7. Łódzki Bartłomiej. 2017. "Fake news -dezinformacja w mediach internetowych i formy jej zwalczania w przestrzeni międzynarodowej". Polityka i Społeczeństwo 4(15): 19-30.
 8. Pepłoński Andrzej. 2011. Wojna o tajemnice. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 9. Słownik Języka Polskiego W www.sjp.pwn.pl
 10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
 11. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 2000 nr 50 poz. 580).
 12. Wachowicz Mikołaj J. 2013. Ujęcie teoretyczne pojęcia dezinformacji. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.02.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu