BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pila Jan (Silesian University of Technology, Katowice, Poland), Kozuba Jarosław (Silesian University of Technology, Katowice, Poland), Martinec Frantisek (University College of Business in Prague, Prague, Czech Republic)
Tytuł
Aircraft Skin Corrosion and Structural Safety Considerations
Korozja pokrycia samolotu i względy bezpieczeństwa konstrukcyjnego
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 2, s. 149-163, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Samoloty, Bezpieczeństwo, Korozja, Eksploatacja
Planes, Security, Corrosion, Exploitation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie niektórych osobliwości korozji płatowca, wpływu sił zewnętrznych na elementy pokrycia samolotu oraz ich wpływu na integralność konstrukcji. Proces korozji jest ogólnie związany ze zmęczeniem elementów konstrukcyjnych statku powietrznego pod wpływem wielu czynników, takich jak rodzaj obciążenia, właściwości materia-łów, środowisko korozyjne itp. W artykule skupiono się na współczynnikach obciążenia charakterystycznych dla elementów konstrukcyjnych skrzydeł samolotu oraz ich wpływie na korozję krytycznych elementów konstrukcyjnych. Korozja skrzydła jest postrzegana jako konsekwencja oddziaływania środowiska na uszkodzoną ochronę powierzchni pokrycia i elementów łączących wywołaną naprężeniem statycznym i dynamicznym skrzydła. Dynamikę pracy poszczególnych elementów konstrukcyjnych dodatkowo potęguje zmęczenie materiału. Wczesne wykrywanie procesów korozji było generalnie i ma kluczowe znaczenie dla ogólnego bezpieczeństwa statku powietrznego. Przedstawione w artykule propozycje zostały sformułowane w celu udoskonalenia systemu pracy zapewniającego bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych w zakresie odporności na uszkodzenia korozyjne.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to point out some peculiarities of airframe corrosion, the impact of external forces on aircraft skin elements and their impact on structural integrity. The corrosion process is generally associated with fatigue of aircraft structural elements due to the effect of many factors such as the type of loading, the properties of the materials, the corrosive environment, etc. The article is not focused on corrosion processes, but on load factors that are specific to aircraft wing design elements and their influence on corrosion of critical structural elements. Corrosion of the wing is perceived as a consequence of environmental impact on damaged surface protection of the skin and connecting parts (rivets, screws, and welded joints) caused by static and dynamic stress of the wing and also by the interaction of the individual structural elements as a whole. The dynamics of operation of individual structural elements is further enhanced by the fatigue of the material. Early detection of corrosion processes has generally been and is crucial to overall safety of the aircraft. The proposals presented in the article are formulated in order to improve the system of work to ensure the safety of aircraft operation in terms of resistance to corrosion damage.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Advisory Circular. 1997. AC No: 43-204, FAA, S. Department of Transportation. In https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/43-204.pdf.
 2. Craig Benjamin D., Lane Richard A., Rose David H. 2006. Corrosion Prevention and Control, A Program Management Guide for Selecting Materials. In http://www.acqnotes.com/At-tachments/Corrosion%20Prevention%20and%20Control%20A%20Program%20Man-agement%20Guide%20for%20Selecting%20Materials.pdf.
 3. Federal Aviation Regulations: Airworthiness standards, transport ..., Part 25, § 25.571 Damage-tolerance and fatigue evaluation of structure. In https://www.law.cor-nell.edu/cfr/text/14/25.571.
 4. Greer, Jr.James M.,Brown Molly, and others. 2020. Fatigue and residual strength effects of exfoliation corrosion damage. In https://saf-engineering.com/wp-content/up-loads/2020/05/Aging2005-FATIGUE-AND-RESIDUAL-STRENGTH-EFFECTS-OF-EXFOLIATION-CORROSION-DAMAGE.pdf.
 5. Jaya Aditya, Tiong Ung Hing, Mohammed Reza, Bil Cees, Clark Graham. 2010. Corrosion treatments and the fatigue of aerospace structural joints. Australia. Inhttps://core.ac.uk/download/pdf/82351243.pdf.
 6. Komorowski Jerzy P., and others. 1998. Probability of detection of corrosion in aircraft structures. Ottawa, Canada. Inhttps://www.researchgate.net/publication/44076249_Probability_of_Detection_of_Corrosion_in_Aircraft_Structures.
 7. Mirkin I.I., Mikhalev A.V., Feigenbaum Yu. M. Improvement of the system of providing and maintaining the airworthiness of aircraft under corrosion safety. In https://cyber-leninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-obespecheniya-i-podderzhaniya-letnoy-godnosti-samoletov-po-usloviyam-bezopasnosti-ot-korrozii/viewer.
 8. Niu MichaelC.Y. 1999. Airframe stress analysis and sizing. Hong Kong.
 9. Siegel Mel, Gunatilake Priyan.1997. Remote Inspection Technologies for Aircraft Skin Inspection. IEEE Workshop on Emergent Technologies and VirtualSystems for Instrumentation and MeasurementNiagara Falls, Ontario, Canada, May 15-17. In https://www.re-searchgate.net/publication/2314728_Remote_Inspection_Technologies_of_Air-craft_Skin_Inspection.
 10. Whaley P.W. 1999. Corrosion damage tolerance methodology for C/KC-135 fuselage structure. Oklahoma City, USA. In https://dokumen.tips/documents/corrosion-damage-tolerance-methodology-for-corrosion-damage-tolerance-methodology.html.
 11. Особенностикоррозионнойповреждаемостиавиационныхконструкций [Osobennosti korrozionnoy povrezhdayemosti aviatsionnykh konstruktsiy]. In https://helpiks.org/6-19149.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.02.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu