BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hoffmann-Burdzińska Kinga (University of Economics in Katowice, Poland), Stolecka-Makowska Agata (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Researching the Digital Economy : a Bibliometric Analysis of Articles Indexed in Selected Scientific Databases
Obszary badawcze gospodarki cyfrowej - analiza bibliometryczna artykułów indeksowanych w wybranych bazach naukowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 3, s. 5-14, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa, Analiza bibliometryczna, Proces badawczy
Digital economy, Bibliometric analysis, Research process
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O10, P10
streszcz., summ.
Abstrakt
Usieciowienie, datafikacja i platformizacja są nieodwracalnymi i wszechobecnymi procesami, które zmieniły warunki funkcjonowania gospodarki, nazywanej współcześnie gospodarką cyfrową (4.0). Gospodarka cy-frowa jako relatywnie nowe zjawisko jest interesującym poznawczo obiektem badań realizowanych w kraju i zagranicą. Celem artykułu jest zaprezentowanie obszarów badań realizowanych w obszarze gospodarki cyfrowej w ciągu ostatnich jedenastu lat. Dodatkowym rezultatem przeprowadzonych badań jest podjęcie próby konceptualizacji i operacjonalizacji pojęcia gospodarki cyfrowej. Badania przeprowadzono w oparciu o analizę bibliometryczną artykułów naukowych indeksowanych w wybranych bazach danych czasopism. Artykuły indeksowane odgrywają znaczącą rolę w poznawaniu wyników badań prowadzonych w różnych krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych, stąd ich analizę uznano za odpowiednią metodę naukową do realizacji wskazanego celu. (abstrakt oryginalny)

Networking, datafication and platformization are irreversible and ubiquitous processes that have fundamen-tally changed the conditions and the ways that the economy functions, nowadays called the digital economy (4.0). Digital economy as a relatively new phenomenon is a cognitively interesting object of research con-ducted in Poland and abroad. The aim of this paper is to present areas of research conducted in the field of digital economy during the last eleven years. An additional result of the research is an attempt to conceptual-ize and operationalize the concept of digital economy. The research was based on bibliometric analysis of sci-entific articles indexed in selected journal databases. They play a significant role in learning about the results of research conducted in various national and foreign research centers, hence their analysis was considered an appropriate scientific method to achieve the indicated purpose.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brynjolfsson, E., Kahin, B. (2000). Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research. MIT, Cambridge.
 2. Bukht, R., Heeks, R. (2018). Defining, conceptualising and measuring the digital economy. Int. Organ. Res. J., 13(2), 143-172.
 3. Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., Lim, W.M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. J. Bus. Res., 133, 285-296.
 4. Jeż, R., Szołtysek, J., Twaróg, S. (2018). Bazy bibliograficzne w działalności naukowej. Studia Naukowe. Zeszyty Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 362, 87-99.
 5. Kryczka, M. (2018). Gospodarka jako całość zorganizowana. O miejscu turystyki i rekreacji w gospodarce. [In:] B. Szczechowicz (Ed.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej. PWN, Warszawa, 454-455.
 6. Lazovic, V., Rondovic, B., Lazovic, D., Djurickovic, T. (2021). Is Economic Theory, Presented in Basic Academic Textbooks, Applicable to the Digital Economy? Sustainability, 13, 1-23.
 7. Milewski, R. (2008) Elementarne zagadnienia ekonomii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 8. Milewski, R., Kwiatkowski, E. (2018). Podstawy ekonomii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 9. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1989). Economics. McGraw-Hill, New York.
 10. Śledziewska, K., Włoch, R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. WUW, Warszawa.
 11. Vyas, V., Jain, P. (2021). Role of digital economy and technology adoption for financial inclusion in India. Indian Growth and Development Review, 14(3), 302-324.
 12. Zhang ,W., Zhao, S., Wan, X., Yao, Y. (2021). Study on the effect of digital economy on high-quality economic development in China. PLoS ONE, 16(9), 1-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.3.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu