BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toktaş Yılmaz (Amasya University, Turkey)
Tytuł
The Impact of Export Diversification on Co2 Emissions : Evidence from Poland
Wpływ dywersyfikacji eksportu na emisję CO2 : dane z polski
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 3, s. 45-54, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Dywersyfikacja eksportu, Emisja gazów, Środowisko przyrodnicze
Export diversification, Gas emissions, Natural environment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q43, F14, O11
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest charakterystyka wpływu dywersyfikacji eksportu na emisję CO2 w latach 1990-2015 w Polsce przy zastosowaniu modelu ARDL. Do dywersyfikacji eksportu wykorzystano trzy zmienne: dywersyfikację produktów eksportowych, marżę eksportową i marżę importową. Dla wszystkich modeli w badaniu określono zależność kointegracji. Stwierdzono, że długookresowe współczynniki dywersyfikacji produktów eksportowych i marży importowej są statystycznie istotne i dodatnie. Oznacza to, że dywersyfikacja eksportu zwiększa degradację środowiska. Złożoność gospodarcza i PKB to dodatkowe czynniki, które negatywnie wpływają na środowisko, a urbanizacja zmniejsza emisję CO2. Na podstawie wyników empirycznych w niniejszym opracowaniu rekomendowane są innowacyjne rozwiązania i przepisy dotyczące ekologicznej produkcji przemysłowej. Polityka środowiskowa Unii Europejskiej powinna być ściśle przyjęta przez kraje członkowskie w celu ograniczenia emisji. (abstrakt oryginalny)

The study aims to analyze the impact of export diversification on CO2 emissions over the period of 1990-2015 in Poland by ARDL bounds test approach. For the export diversification, three variables were used: export product diversification, export margin and import margin. A cointegration relationship was determined for all models in the study. Export product diversification and import margin longrun coefficients were found to be statistically significant and positive. This means that export diversification increases environmental degradation. GDP and economic complexity are additional factors that negatively impact the environment. In contrast, urbanization reduces CO2 emissions. Based on the empirical results, this paper recommends innovative solutions and regulations for eco-friendly industrial manufacturing. European Union environmental policies should be strictly adopted by the member countries in order to reduce emissions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apergis, N., Can, M., Gozgor, G., Lau, C.K.M. (2018). Effects of export concentration on CO2 emissions in developed countries: an empirical analysis. ESPR, 25(14), 14106-14116. DOI:10.1007/s11356-018-1634-x
 2. Aydin, M., Turan, Y.E. (2020). The influence of financial openness, trade openness, and energy intensity on ecological footprint: revisiting the environmental Kuznets curve hypothesis for BRICS countries. Environ Sci Pol-lut Res Int, 27(34), 43233-43245. DOI:10.1007/s11356-020-10238-9
 3. Bashir, M. A., Sheng, B., Dođan, B., Sarwar, S., Shahzad, U. (2020). Export product diversification and energy efficiency: Empirical evidence from OECD countries. Struct. Chang. Econ. Dyn., 55, 232-243. DOI:10.1016/j.strueco.2020.09.002
 4. Berthélemy, J.-C., Chauvin, S. (2000). Structural changes in Asia and growth prospects after the crisis. Working Papers 2000-09, CEPII research center. Retrieved from http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2000/wp2000-09.pdf [accessed 18.06.2021].
 5. Cadot, O., Carrere, C., Strauss-Kahn, V. (2013). Trade diversification, income, and growth: what do we know? J. Econ. Surv., 27(4), 790-812.
 6. Can, M., Ahmad, M., Khan, Z. (2021). The impact of export composition on environment and energy demand: evidence from newly industrialized countries. Environ Sci Pollut Res Int., 28(25), 1-14. DOI:10.1007/s11356-021-13084-5
 7. Cole, M.A. (2004). Trade, the pollution haven hypothesis and the environmental Kuznets curve: examining the linkages. Ecological economics, 48(1), 71-81.
 8. Copeland, B.R., Taylor, M.S. (2005). Free trade and global warming: a trade theory view of the Kyoto protocol. JEEM, 49(2), 205-234.
 9. Dauda, L., Long, X., Mensah, C. N., Salman, M., Boamah, K. B., Ampon-Wireko, S., Kofi Dogbe, C. S. (2021). In-novation, trade openness and CO2 emissions in selected countries in Africa. J. Clean. Prod., 281. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.125143
 10. Dennis, A., Shepherd, B. (2011). Trade Facilitation and Export Diversification. The World Economy, 34(1), 101-122. DOI: 10.1111/j.1467-9701.2010.01303.x
 11. Dietz, T., Rosa, E.A. (1997). Effects of population and affluence on CO emissions. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94(1), 175-179. DOI:10.1073/pnas.94.1.175
 12. Ertugrul, H. M., Cetin, M., Seker, F., Dogan, E. (2016). The impact of trade openness on global carbon dioxide emissions: Evidence from the top ten emitters among developing countries. Ecological Indicators, 67, 543-555.
 13. Friedl, B., Getzner, M. (2003). Determinants of CO2 emis-sions in a small open economy. Ecological economics, 45(1), 133-148.
 14. Giri, R., Quayyum, M.S.N., Yin, R. (2019). Understanding export diversification: Key drivers and policy implications. IMF Working Papers, 19(105), 1.
 15. Gorynia, M., Wolniak, R. (2002). The participation of transitional economy in globalisation - the case of Poland. J. Euro-Asian Manag, 6(2), 57-75.
 16. Gozgor, G., Can, M. (2017). Does export product quality matter for CO2 emissions? Evidence from China. Environ. Sci. Pollut. Res., 24(3), 2866-2875. DOI:10.1007/s11356-016-8070-6
 17. Hdom, H.A.D., Fuinhas, J.A. (2020). Energy production and trade openness: Assessing economic growth, CO2 emissions and the applicability of the cointegration analysis. Energy Strategy Reviews, 30, 100488. DOI:10.1016/j.esr.2020.100488
 18. IMF. (2021). Export Diversification Index. Retrieved from https://www.imf.org/external/datamapper/total_theil@SPRLU/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD?year=2014 [accessed 20.06.2021].
 19. Liu, H., Kim, H., Choe, J. (2019). Export diversification, CO2 emissions and EKC: panel data analysis of 125 countries. Asia-Pacific Journal of Regional Science, 3(2), 361-393. doi:10.1007/s41685-018-0099-8
 20. Liu, H., Kim, H., Liang, S., Kwon, O.-S. (2018). Export Diversification and Ecological Footprint: A Comparative Study on EKC Theory among Korea, Japan, and China. Sustainability, 10(10), 3657. DOI:10.3390/su10103657
 21. Mania, E. (2019). Export Diversification and CO2 Emissions: An Augmented Environmental Kuznets Curve. J Int Dev, 32(2), 168-185. doi:10.1002/jid.3441
 22. OEC. (2021). Economic complexity Rankings. Retrieved from https://legacy.oec.world/ en/rankings/country/eci/ [accessed 18.06.2021].
 23. Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. J Appl Economet, 16(3), 289-326.
 24. Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union le-vel relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC(1), L165(1).
 25. Shahbaz, M., Loganathan, N., Sbia, R., Afza, T. (2015). The effect of urbanization, affluence and trade openness on energy consumption: A time series analysis in Malaysia. Renew. Sust. Energ. Rev., 47, 683-693. DOI: 10.1016/j.rser.2015.03.044
 26. Shahbaz, M., Sharma, R., Sinha, A., Jiao, Z. (2021). Analyzing nonlinear impact of economic growth drivers on CO2 emissions: Designing an SDG framework for India. Energy Policy, 148, 111965.
 27. Shahzad, U., Ferraz, D., Dođan, B., Aparecida do Nascimento Rebelatto, D. (2020). Export product diversification and CO2 emissions: Contextual evidences from developing and developed economies. J. Clean. Prod., 276, 124146. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.124146
 28. Sharma, R., Sinha, A., Kautish, P. (2021). Examining the nexus between export diversification and environmen-tal pollution: evidence from BRICS nations. Environ Sci Pollut Res Int., 28, 61732-61747. DOI: 10.1007/s11356-021-14889-0
 29. Stocker, T.F., Qin D., Plattner G.-K., Tignor M., Allen S.K., Boschung J., Nauels A., Xia Y., Bex V. Midgley P.M. (2013). Climate change 2013: the physical science basis. Summary for Policymakers. A report of Working Group I of the IPCC Technical Summary. A report accepted by Working Group I of the IPCC but not approved in detail and Frequently Asked Questions. Part of the Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Camb-ridge University Press, Cambridge.
 30. Wang, L., Chang, H.L., Rizvi, S.K.A., Sari, A. (2020). Are eco-innovation and export diversification mutual-ly exclusive to control carbon emissions in G-7 countries? J Environ Manage, 270, 110829. DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110829
 31. World Bank. (2020). World development indicators. Retrieved from https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [accessed 20.06.2021].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.3.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu